Avisen Dagen velger å ikke gi råd om utmeldelse fra folkekirken, -redaktør Selbekk velger å forbli i kirken

” Min egen samvittighet er en lykte for min fot og et lys for min sti.” (Sal 119,105 revidert oversettelse)

Det norske kirkelandskapet er i dramatisk endring, og om kort tid kommer kirken etter all formodning til å begynne å praktisere vielser av likekjønnede, noe som er en samlivsform Guds ord og klassisk kristen teologi tar avstand fra. Selv om en slik praksis neppe vil være på plass før i 2017 har vi allerede en situasjon der et flertall av kirkens ledere og medlemmer har sagt ja til å skyve Guds ord til side til fordel for folkets krav og konservative kristne kan ikke annet enn å erkjenne at slaget er tapt. Når kirkemøtet i Kristiansand i april 2016 etter alt å dømme bestemmer seg for å følge folkets røst, fremfor Guds ord, er vi faktisk kommet dit at Den Norske Kirke ikke lenger kan sies å være en kristen kirke hvor Ordet og sakramentene forvaltes rett. (Skjermdump fra Dagen) Les videre

Richard Tørresen ut av Den Norske Kirke og oppfordrer bibeltroende kristne til å gjøre det samme

richardDen profilerte Flekkerøy mannen Richard Tørresen som gjennom flere år har stått sentralt i ulikt kristent arbeid på Flekkerøy, blant annet gjennom sitt engasjement i Øygospel har nå meldt seg ut av den norske kirke. Samtidig med at han har gått ut av den norske kirke som nå åpner for likekjønnede ekteskap offentliggjør Richard på sin blogg et åpent brev til landet prester og biskoper skrevet av Jan Frode Moe Johansen. Samtidig oppfordrer Richard alle bibeltroende kristne til å forlate den norske kirke. En oppfordring Søkelys deler  Les videre