Richard Tørresen ut av Den Norske Kirke og oppfordrer bibeltroende kristne til å gjøre det samme

richardDen profilerte Flekkerøy mannen Richard Tørresen som gjennom flere år har stått sentralt i ulikt kristent arbeid på Flekkerøy, blant annet gjennom sitt engasjement i Øygospel har nå meldt seg ut av den norske kirke. Samtidig med at han har gått ut av den norske kirke som nå åpner for likekjønnede ekteskap offentliggjør Richard på sin blogg et åpent brev til landet prester og biskoper skrevet av Jan Frode Moe Johansen. Samtidig oppfordrer Richard alle bibeltroende kristne til å forlate den norske kirke. En oppfordring Søkelys deler 

bibelogtroSøkelys velger med dette å legge ut Richard Tørresens siste blogginnlegg samt det åpne brevet fra Jan Frode Moe Johansen i sin helhet. – Fikk idag forespørsel om å dele dette åpne brevet til landets biskoper og prester. Det vil jeg svært gjerne være med på, og takker Jan Frode Moe Johansen for frimodigheten. -Idag har jeg også sendt min utmeldelse til Den Norske Kirke. Har også lagt ut info og skjemaer for utmelding på venstre side i hovedmenyen. Denne finnes her.  Jeg anbefaler alle bibeltro kristne til å melde seg ut av Den Norske Kirke. Den Norske Kirke har nå flertall for å vie likekjønnede. Kirken har gått bort fra ransakende omvendelsesforkynnelse. Kirken har også vært unnfallende i abortstriden. Vi kan si mye alvorlig om Den Norske Kirke, men aldri før har kirken gått så langt som å velge å forkaste Herrens ord og velsigne synd. Kirken har forkastet Guds gode Skaperordning mellom mann og kvinne. Vanærende lidenskaper skal likestilles med det guddommelige ekteskapet.

Jeg kan ikke ta del i denne læren som forfører mennesker til fortapelse!

«Men den som lokker til fall en av disse små som tror på meg, han var bedre tjent med å få en kvernstein hengt om halsen og bli senket i havets dyp. Ve denne verden som lokker til fall! Forførelsene må komme, men ve det mennesket som de kommer fra!» (Matt 18:6-7)

Bibelogtro, Richard Tørressen

ÅPENT BREV TIL LANDETS BISKOPER OG PRESTER.

Kjære Biskoper og Hyrder for Den Norske Kirke. Jeg kan ikke tie men drives til å tale.

Jeg skriver dette fordi det ligger tungt på meg å se at røster innen kirken setter Guds Ord til side for folkemeningen og misbruker ordet kjærlighet.

Dere vet som jeg at Bibelen er rettesnor for liv og lære. Jeg vet ikke om du tar imot det jeg skriver nå men jeg håper du vil svare en enkel troende uten posisjon.

Gud har ikke forandret sitt syn på synd fra Det Gamle Testamentet til Det Nye Testamentet. Vi lever I nådens tid. Men nåden er ikke for å tillate synd. Skal vi synde for at nåden skal bli enda større? Langt derifra. I Paulus Brev til Titus står det at nåden opptukter oss, oppdrar oss til å fornekte de ugudelige lyster.

Gud skapte oss til mann og kvinne og det sier Jesus også.

Hvorfor ble Sodoma og Gomorra ødelagt? Det var mange synder der, men en fremtredende synd var homofili.

Om noen tale han tale SOM Guds ord.

Kirken er De Helliges Samfunn – menigheten Kristi kropp. Vi er kalt til å lyde Gud og ikke mennesker. Mange bortforklarer Skriften med mennesketanker og filosofiske utlegninger. Det blir feil. Skriften er klar.

Skal man forkynne det som » klør i øret» og tilfredsstiller folkemeningen? Langt ifra. Når Paulus skriver, skriver han som Jesu Kristi Apostel drevet av Den Hellige Ånd. Hvis Kirken tillater å vie to av likt kjønn er man på kollisjonskurs med Gud Ord og et frafall fra Guds Ord. Hele skriften er innåndet, inngitt av Gud. Vi kan ikke skalte og valte med Ordet slik vi finner det for Godt. Jeg vil si at dette er den største tragedie kirken står overfor noensinne.

Ordet Kjærlighet blir misbrukt. Guds kjærlighet driver oss til omvendelse. Skal vi bare rive ut hver side i Bibelen som ikke passer oss? Jeg roper ut et varsku. Denne saken er langt fra et parentes. Gud hater synden men elsker synderen. Heller ikke jeg fordømmer deg sa Jesus. Det var nåde. Men han sa også, gå bort og synd ikke mer, det er sannhet. Skriver ikke dette for å belære, dere kjenner Skriften.

Her er noen bibelord:

Rom 1. 18-27:

Guds dom over hedenskapet

18 Guds vredesdom åpenbarer seg fra himmelen over all ugudelighet og urett hos mennesker som holder sannheten nede i urett. 19 For det en kan vite om Gud, ligger åpent for dem; Gud selv har åpenbart det. 20 For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har menneskene helt fra skapelsen av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Derfor har de ingen unnskyldning. 21 De kjente Gud, men likevel gav de ham ikke den ære og takk som Gud skal ha. Med sine tanker endte de i tomhet, og det ble mørkt i deres uforstandige hjerter. 22 De sier de er kloke, men de endte i dårskap, 23 og istedenfor å gi den uforgjengelige Gud ære dyrket de bilder av forgjengelige mennesker, fugler, firbente dyr og krypdyr. 24 Derfor gav Gud dem urenheten i vold, så de i sitt hjertes begjær skulle vanære kroppen sin. 25 For de har byttet ut Guds sannhet med løgn og æret og dyrket det skapte istedenfor Skaperen, han som er priset i evighet. Amen. 26 Derfor overgav Gud dem til vanærende lidenskaper. Kvinnene gav seg hen til unaturlig kjønnsliv istedenfor det naturlige.27 På samme måte sluttet mennene å ha naturlig samliv med kvinner og brente i begjær etter hverandre. Menn drev utukt med menn, og de måtte selv ta straffen for at de var kommet slik på avveier.

1 Korinter brev 6,9

9 Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Ta ikke feil! Verken de som lever i hor, avgudsdyrkere, ekteskapsbrytere eller menn som ligger med menn eller lar seg bruke til dette.

Agape – Guds kjærlighet 1.Johs.3:18

Kjærligheten gjør ikke noe usømmelig.

Ja, hva er usømmelig i Bibelens forståelse? Å gjøre det som er sømmelig er å gjøre det som er rett ifølge Guds normer og bud. Å være usømmelig er derfor å bryte disse normer og derved kanskje få andre til å gjøre det samme.

Kjærligheten gleder seg ikke over urett, men gleder seg ved sannhet.

Dette bekreftes flere steder i Bibelen; «Når lovløsheten tar overhånd blir kjærligheten kald» sier Jesus i Matt.24,12. Kjærlighet uten lov er altså en umulighet. Johannes skriver også i sitt brev; «kjærlighet er å leve etter hans bud,» 2. Joh.2,6.

Men skjuler ikke kjærligheten en mengde synder? 1.Pet.4,8. Jo, ved «at den som omvender en synder fra hans villfarne vei, han frelser en sjel fra døden, og skjuler en mengde av synder,» Jak.5,20.

Rom. 1 . Uten naturlig kjærlighet.

Vi skal ikke dømme eller fordømme homofile men dette gjelder Kirken. Dette bryter med Kirkens syn og tradisjon igjennom alle tider. Det er dere som er hyrder og forvaltere. Tenk litt igjennom dette. En Kirke kan umulig leve med to så ulike bibelsyn, iallfall ikke lenge.

Det er dette som skaper splid, ikke at folk melder seg ut. De går på Bedehuset i stedet, får jeg håpe. Vi lekfolk merker på grasrota et helt annet alvor i denne sak. Det er viktig at dere kommer på banen nå.

Jan Frode Moe Johansen

Besøk bloggen “bibelogtro”

 

2 tanker om “Richard Tørresen ut av Den Norske Kirke og oppfordrer bibeltroende kristne til å gjøre det samme

 1. Veldig bra skrevet av Jan Frode Moe Johansen. Og oppfordringen til Richard Tørressen, om å forlate den norske kirke i den gudløse tilstanden den har gått inn i nå, er helt i overenstemmelse med det vi oppfordres til å gjøre utifra det Paulus skriver i 2 Tim. 3:1-5;

  “Du skal vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. 2 For da skal menneskene være selvopptatte og pengegriske, brautende, hovmodige og spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige og uten respekt for det hellige, 3 ukjærlige og uforsonlige, baktalende, ubeherskede, rå og ondsinnede, 4 svikefulle, oppfarende og innbilske. De elsker nytelser høyere enn de elsker Gud. 5 I det ytre har de gudsfrykt, men de fornekter gudsfryktens kraft. Vend deg bort fra slike folk!”

  Det som jeg særlig la merke til her, av det Paulus ramser opp er ; selvopptatthet og uten respekt for det hellige.

  Jeg har inntrykk av at de liberale innenfor den norske kirken, likestiller kjærlighet med nytelser. Så lenge man ikke skader noen, har man lov til å gjøre alt man har lyst til. Det som føles godt, må, i følge dem, også være godt. Den enkelte kan finne sin egen vei, enten det er hvordan man lever i følge sin seksuelle orientering eller sin vei til Gud. Absolutte sannheter, slik de står i bibelen, Guds Ord, blir bortforklart eller omtolket.

  Det er nesten ikke til å tro; de som egentlig skulle kalt til omvendelse fra synd, kaller ikke bare til syndens tillatelse, men går så langt som til å “velsigne” synden!

  Jeg har absolutt forståelse for de som måtte ha homoseksuelle følelser. Alle, kjemper vi mot følelser og fristelser som kommer fra kjødet. Så lenge vi lever i denne verden er det umulig å ikke bli konfrontert med fristelser. Men det er mulig, og det er viktig å stå imot, og ikke handle ut ifra fristelser som Gud kaller synd! Vi står til ansvar ovenfor Gud hvordan vi lever livene våre.Har vi respekt for det hellige? Elsker vi Gud? Eller elsker vi nytelser høyere enn Gud?

  Når Paulus skriver; “I det ytre har de gudsfrykt,men de fornekter gudsfryktens kraft” er jeg ikke helt sikker på hva Paulus mener. Men jeg tror at i denne sammenhengen, i den liberale delen av DNK, som omfavner det som Gud kaller synd, kan det ytre sett se så bra ut, men de har mistet evangeliets kraft.Og når evangeliet har mistet sin kraft, er det et kraftløst og tomt evangeliet.

  En kirke som har mistet evangeliets kraft, blir naturligvis omfavnet og elsket av verden. Noe av det beste djevelen vet, er vel å lure folk til å tro et evangelium som har mistet sin kraft til å frelse. Like naturlig er det, at vi ikke blir populære av å stå på Guds Ord.

  Jeg meldte meg ut ifra DNK mange år siden da jeg tok troendes dåp. Uansett dåpssyn, anbefaler jeg andre bibeltro kristne til å melde dere ut.

 2. Jeg har sett paa noen av videoene som viser abortinngrep. Det er fryktelige inngrep, og angrep paa rettslose individer. Dette er individer som har alle legemsdeler og uten lyter. Disse individene, eller barna, blir hver dag utryddet fra jordens overflate paa norske sykehus Dyr har mer beskyttelse av lovverket enn barn i mors mage. Dersom det blir drept en ulv ulovlig, vil det bli en retssprosess som ender med en fengselsstraff paa flere aar. Men dersom det dreier seg om et barn som blir abortert f. eks ved en senabort, blir det lagt til sides, og livet ebber sakte ut.
  I mange tilfeller er gruñnen til en abort oekonomiske forhold. Jeg har tenkt paa om det er mulig aa opprette et fond som den abortsokende kvinnen kan faa oekonomisk hjelp, og derved spare ett liv. Ja, tenk om bare ett liv kan bli spart.

Det er stengt for kommentarer.