Richard Tørresen ut av Den Norske Kirke og oppfordrer bibeltroende kristne til å gjøre det samme

richardDen profilerte Flekkerøy mannen Richard Tørresen som gjennom flere år har stått sentralt i ulikt kristent arbeid på Flekkerøy, blant annet gjennom sitt engasjement i Øygospel har nå meldt seg ut av den norske kirke. Samtidig med at han har gått ut av den norske kirke som nå åpner for likekjønnede ekteskap offentliggjør Richard på sin blogg et åpent brev til landet prester og biskoper skrevet av Jan Frode Moe Johansen. Samtidig oppfordrer Richard alle bibeltroende kristne til å forlate den norske kirke. En oppfordring Søkelys deler  Les videre