En kirke som farer vill

domkirkenLæreforvirringen i Den norske kirke er svært alvorlig og sørgelig. Styret i Østfold lokallag av foreningen For Bibel og Bekjennelse (FBB) har vedtatt å offentliggjøre uttalelsen “En kirke som farer vill”. Det er dramatisk at Den norske kirke i realiteten har lagt spørsmålet om vigsel av samkjønnede par ut til folkeavstemning blant sine medlemmer gjennom kirkevalget. Innføring av ritual for samkjønnet giftermål krever nå bare simpelt flertall i kirkemøtet. Slikt flertall foreligger i dag. Men hadde 8 biskoper sagt nei, ville det kreves 2/3 flertall i kirkemøtet. Og det foreligger nok ikke. Bispemøtet bærer derfor et stort ansvar for at den kritikkverdige nyordningen er i ferd med å bli innført, skriver Ragnar Andersen i Styret for FBB i Østfold Les videre

Prest Ragnar Andersen: Nei til operasjon Dagsverk torsdag -boikott ugudeligheten

Ragnar-AndersenPrest og forsker Ragnar Andersen som var blant de prester i den norske kirke som fikk nok av kirkens likegyldighet i forhold til fosterdrap går nå ut og advarer kristenfolket og ta del i eller gi til torsdagens operasjon dagsverk hvor elever over hele Norge samler inn penger til å fremme fosterdrap i latin-amerikanske land. I en uttalelse publisert og delt på Facebook, oppfordrer Ragnar Andersen både elever og foreldre til å ikke delta under årets aksjon. Også Ludvig Nessa og Søkelys slutter seg til Andersens oppfordring og oppfordrer kristne over hele Norge til å ikke gi noe til årets aksjon. Høflig fortell de som samler inn penger, at i år kan vi ikke støtte aksjonen da den er i strid med Guds og vår oppfatning av menneskeverdet Les videre