En kirke som farer vill

domkirkenLæreforvirringen i Den norske kirke er svært alvorlig og sørgelig. Styret i Østfold lokallag av foreningen For Bibel og Bekjennelse (FBB) har vedtatt å offentliggjøre uttalelsen “En kirke som farer vill”. Det er dramatisk at Den norske kirke i realiteten har lagt spørsmålet om vigsel av samkjønnede par ut til folkeavstemning blant sine medlemmer gjennom kirkevalget. Innføring av ritual for samkjønnet giftermål krever nå bare simpelt flertall i kirkemøtet. Slikt flertall foreligger i dag. Men hadde 8 biskoper sagt nei, ville det kreves 2/3 flertall i kirkemøtet. Og det foreligger nok ikke. Bispemøtet bærer derfor et stort ansvar for at den kritikkverdige nyordningen er i ferd med å bli innført, skriver Ragnar Andersen i Styret for FBB i ØstfoldStyret i Østfold lokallag av foreningen For Bibel og Bekjennelse (FBB) vil uttrykke vår dype sorg over dette som holder på å skje. Det handler ikke om en ny forståelse av Bibelen, men om en ny holdning til dens autoritet, en holdning som peker mot et totalt teologisk sammenbrudd. Mennesker som kjenner en dragning mot sitt eget kjønn, har mistet Den norske kirke som vegviser og overbevist støtte til å innrette livet i samsvar med Guds bud. Den norske kirke gjør seg medansvarlig for oppløsningen av den gudgitte sammenhengen mellom mor, far og barn, med lotterispill med ufødte menneskeliv og uante virkninger for fødte barns oppvekst til følge.

Det er en umulighet å velsigne det som Gud kaller synd. En liturgi for samkjønnet ekteskapsvigsel vil derfor være blasfemisk. Ingen kristne må medvirke til noe slikt eller gjøre seg delaktig i det.

For styret i Foreningen for Bibel og Bekjennelse Østfold

Ragnar Andersen (formann)

Én tanke om “En kirke som farer vill

  1. De ord som Herren talte til Esekiel er dessverre høyaktuelle i vårt land idag:

    Esekiel 22:26
    Prestene gjør vold på min lov og vanhelliger mine helligdommer. De gjør ikke forskjell på innvidd og uinnvidd. De lærer ikke folk å skille mellom urent og rent. De lukker øynene for mine sabbater. Slik vanæres jeg blant dem.

Det er stengt for kommentarer.