En kirke som farer vill

domkirkenLæreforvirringen i Den norske kirke er svært alvorlig og sørgelig. Styret i Østfold lokallag av foreningen For Bibel og Bekjennelse (FBB) har vedtatt å offentliggjøre uttalelsen “En kirke som farer vill”. Det er dramatisk at Den norske kirke i realiteten har lagt spørsmålet om vigsel av samkjønnede par ut til folkeavstemning blant sine medlemmer gjennom kirkevalget. Innføring av ritual for samkjønnet giftermål krever nå bare simpelt flertall i kirkemøtet. Slikt flertall foreligger i dag. Men hadde 8 biskoper sagt nei, ville det kreves 2/3 flertall i kirkemøtet. Og det foreligger nok ikke. Bispemøtet bærer derfor et stort ansvar for at den kritikkverdige nyordningen er i ferd med å bli innført, skriver Ragnar Andersen i Styret for FBB i Østfold Les videre