Prest Ragnar Andersen: Nei til operasjon Dagsverk torsdag -boikott ugudeligheten

Ragnar-AndersenPrest og forsker Ragnar Andersen som var blant de prester i den norske kirke som fikk nok av kirkens likegyldighet i forhold til fosterdrap går nå ut og advarer kristenfolket og ta del i eller gi til torsdagens operasjon dagsverk hvor elever over hele Norge samler inn penger til å fremme fosterdrap i latin-amerikanske land. I en uttalelse publisert og delt på Facebook, oppfordrer Ragnar Andersen både elever og foreldre til å ikke delta under årets aksjon. Også Ludvig Nessa og Søkelys slutter seg til Andersens oppfordring og oppfordrer kristne over hele Norge til å ikke gi noe til årets aksjon. Høflig fortell de som samler inn penger, at i år kan vi ikke støtte aksjonen da den er i strid med Guds og vår oppfatning av menneskeverdet

operasjon-dagsverk-neiDet har kommet sterke reaksjoner på at Operasjon Dagsverk 2015 har som formål å samle penger til program for å fremme såkalte seksuelle og reproduktive rettigheter i tre katolske land i Latin-Amerika. Aksjonen er ikke bygd på respekt for det ufødte menneskelivs ukrenkelighet og heller ikke på respekt for det rette ekteskapet som ramme for seksuelt samliv. Det ser ut til å være den sekulære hedonisme som er blitt et kjennetegn på så mange vestlige samfunn, som ligger til grunn. Den sier at sex skal kunne velges fritt eller velges bort, ekteskap skal kunne velges fritt eller velges bort, graviditet skal kunne velges fritt eller velges bort selv om en må gå over lik, å velge partner av motsatt eller samme kjønn skal være fritt. Vil virkelig elevene ved de påmeldte skolene være med på dette, eller er det et gruppepress? Nå må vi våkne. Jeg oppfordrer foreldrene og elevene selv til å reagere og si fra at de ikke deltar i årets aksjon 29. oktober. Ragnar Andersen, prest og forsker