Avventende på Flekkerøy – den norske kirke i realiteten en splittet kirke

bibelogtroEt ja til homofile ekteskap og vielser av såkalte likekjønnede par vil åpenbart bli et omstridt tema blant dem i den norske kirke som ennå forsøker å holde fast på Guds ord og bud. En av dem som har fulgt saken på Flekkerøy er Richard Tørresen som frimodig proklamerer bibelsk kristendom blant annet gjennom sin blogg “Bibel og Tro” er i likhet med mange andre som ønsker å holde fast på bibelens ord bekymret for det som skjer i den norske kirke, etter at det nå går mot full aksept av homofil praksis i kirken. I en uttalelse til Søkelys som vi gjengir nedenfor sier Tørresen dette: De liberale er selvsagt fornøyde. De kristne som har en klassisk bibelforståelse tror jeg tar dette svært tungt”, sier Tørresen om utviklingen som peker i retning av full aksept av homofili i kirken Les videre

Etikkprofessor til student: “Dersom du ikke er for homofile ekteskap kan du droppe min klasse”

Totalitære virkemidler blir tatt i bruk for å kue røstene som er kritiske til homoseksuelle ekteskap

benestad-kirke-splittelseHomoseksuelle eller likekjønnede ekteskap som det kalles i Norge splitter både kirke og samfunn. Stadig færre og færre våger å uttrykke motstand mot dette fenomenet som klart og tydelig er i konflikt med Bibelen og det tradisjonelle kristne synet. Her i Norge blir motstandere av homofile ekteskap stigmatisert i media og presse og fredag kunne avisen Vårt Land fortelle at teologen Øyvind Benestad så og si ikke blir brukt i den offentlige debatten fordi han er kontroversiell på grunn av hans kamp mot homofile ekteskap. I USA møter dem som står for det bibelske ekteskapssynet stadig sterkere motstand fra homofile pressgrupper og dem som mener likekjønnede ekteskap er rett. Nylig fikk en student ved Marquette University høre av sin lærer at han ikke var velkommen i klassen dersom han ikke støttet homofile ekteskap. Les videre