Etikkprofessor til student: “Dersom du ikke er for homofile ekteskap kan du droppe min klasse”

Totalitære virkemidler blir tatt i bruk for å kue røstene som er kritiske til homoseksuelle ekteskap

benestad-kirke-splittelseHomoseksuelle eller likekjønnede ekteskap som det kalles i Norge splitter både kirke og samfunn. Stadig færre og færre våger å uttrykke motstand mot dette fenomenet som klart og tydelig er i konflikt med Bibelen og det tradisjonelle kristne synet. Her i Norge blir motstandere av homofile ekteskap stigmatisert i media og presse og fredag kunne avisen Vårt Land fortelle at teologen Øyvind Benestad så og si ikke blir brukt i den offentlige debatten fordi han er kontroversiell på grunn av hans kamp mot homofile ekteskap. I USA møter dem som står for det bibelske ekteskapssynet stadig sterkere motstand fra homofile pressgrupper og dem som mener likekjønnede ekteskap er rett. Nylig fikk en student ved Marquette University høre av sin lærer at han ikke var velkommen i klassen dersom han ikke støttet homofile ekteskap.

Homofile ekteskap blir i stadig større grad akseptert i den vestlige verden og dem som på basis av religiøs overbevisning er motstander møter nå større og større motstand, kritikk og fordømmelse i det sekulære samfunnet. Bare i løpet av de siste få år har presset mot kristne som søker å stå for Guds ord økt betraktelig og dem som slår ring om det tradisjonelle kristne synet på ekteskapet utsettes nå for forfølgelse, trakassering og diskriminering av militante aktivister som ikke kan akseptere at mennesker har et annet Matt-Barbersyn på tingene enn dem. Den konservative kristne forfatteren og spaltisten Matt Barber (bildet) har tidligere omtalt dette som  “homofascisme og gaystapo” og når vi ser på hvordan homoekteskapsmotstandere nå blir behandlet er det ikke vanskelig å se at disse uttrykk langt på vei er dekkende for hva vi ser skje i den vestlige verden. Igjen og igjen blir vi kjent med historier om kristne som blir utsatt for massive kampanjer og hat fordi de av samvittighetsgrunner ikke kan gi sin tilslutning til en praksis i strid med Guds ord.

Det var i forrige uke at en kvinnelig professor ved  Marquette University skal ha fortalt en student at dersom han ikke støttet homofile ekteskap kunne han like godt droppe ut av hennes klasse. Den kvinnelig etikkprofessoren, Cheryl Abbate foreleste over filosofiske teorier om moderne kontroversielle temaer som blant annet homorettigheter. “Hele klassen er enig i at homorettigheter ikke er et problem og at dette er en selvfølge ingen kan stille spørsmål ved,” og når en mannlig student i etterkant sa at han var uenig. “Sier du virkelig at dersom jeg ikke er enig i at homofile kan gifte seg så er jeg homofob?” spurte studenten i en samtale som skal ha blitt tatt opp på bånd. “Å fremme din mening i klassen vil være å komme med en homofobisk uttalelse,” svarte den kvinnelige etikkprofessoren. Da studenten svarte at hans tro ikke var homofobisk og at det å være uenig er en rettighet amerikanske borgere har.

Ingen rettigheter her i klassen
Det var på dette professor Cheryl Abbate responderte med følgende utsagn: “Du har ingen rettigheter spesielt i denne etikk-klassen til å komme med homofobiske utsagn. “Du kan mene hva du vil, men jeg sier det rett ut -i denne klassen vil homofobe, rasistiske eller seksuelle kommentarer ikke bli akseptert. Dersom du ikke liker det kan du droppe denne klassen. I følge ChristianHeadlines.com valgte studenten etter dette å droppe klassen men han ønsket å advare andre om hva som kan skje dersom man har feil meninger.
Marquette University er et katolsk universitet i Milwaukee.