Nye palestinske angrep mot jøder i Jerusalem

jerusalem-angrepVoldelige palestinske aktivister fortsetter sin terrorkampanje mot sivile jøder i Israel. Mandag ble to Yeshiva studenter sendt til sykehus etter at palestinske aktivister angrep dem med kniver og andre stikkvåpen. Begge de to er sendt til sykehus med moderate skader. Politiet har satt i gang et omfattende søk av palestina-araberne som står bak mandagens angrep. Etter sommer krig mellom Israel og Hamas har spenningen mellom jøder og arabere økt og i et innlegg forrige mandag stilte Gro Faye-Hansen Wenske dette spørsmålet i en kronikk i Dagen: “Hvor lenge skal Israel fortsette å mure seg inne og verden ikke bry seg? Nei, den eneste løsning er å kaste ut alle palestina-arabere som hater Israel, hele familier der de har barn som daglig driver med stein og brannbombe-kasting mot jøder. De må vekk!”

Min far, Per Faye-Hansen ble ofte beskyldt for å være for radikal. For over 30 år siden sa han (han har nå vært død i over 20 år) at «araberne må ut av Israel. De vil ikke slutte med å drepe jøder før de ser sitt eget blod flyte.» Disse uttalelser synes harde og uforsonlige, men ettersom årene går tror jeg virkelig han hadde rett. Rett også fordi han begrunnet sine påstander på Bibelens ord. I 2. Mos. 22,33: «De skal ikke bo i ditt land, for at de ikke skal forføre deg til å synde mot meg. For da ville du tjene deres guder, og det ville bli en snare for deg.» Årsaken var altså at Guds folk, jødefolket da ville komme til å falle fra sin Gud. Deres spesielle Guds-forhold ville bli ødelagt. Men mange vil da spørre: Hva med de fremmede som bor i landet? Står det ikke flere steder at Israel skulle være gode mot de fremmede og huske at de selv hadde vært fremmede i Egypt? I Jes. 14, 1 leser vi: «For Herren skal forbarme seg over Jakob og igjen utvelge Israel. Han skal bosette dem i deres land. Og fremmede skal slå seg sammen med dem og holde seg til Jakobs hus.» Her ser vi tydelig alle de som «vil holde seg til Israel» – være venner med Israel, støtte og hjelpe dem, de skal få bo i landet, men ikke de som stadig både skriver og roper ut at de vil drepe dem! Les resten av innlegget av Gro Faye-Hansen Wenske i Dagen.no