Avventende på Flekkerøy – den norske kirke i realiteten en splittet kirke

bibelogtroEt ja til homofile ekteskap og vielser av såkalte likekjønnede par vil åpenbart bli et omstridt tema blant dem i den norske kirke som ennå forsøker å holde fast på Guds ord og bud. En av dem som har fulgt saken på Flekkerøy er Richard Tørresen som frimodig proklamerer bibelsk kristendom blant annet gjennom sin blogg “Bibel og Tro” er i likhet med mange andre som ønsker å holde fast på bibelens ord bekymret for det som skjer i den norske kirke, etter at det nå går mot full aksept av homofil praksis i kirken. I en uttalelse til Søkelys som vi gjengir nedenfor sier Tørresen dette: De liberale er selvsagt fornøyde. De kristne som har en klassisk bibelforståelse tror jeg tar dette svært tungt”, sier Tørresen om utviklingen som peker i retning av full aksept av homofili i kirken

-Dersom det blir en realitet at kirken vil sette seg opp mot Gud og velsigne synd, får flekkerøy-kirke-wikimange mennesker samvittighetskvaler. På Flekkerøya er det ikke godt å si hva som vil skje. Vi har fått en ny sogneprest, Håkon Borgenvik, som det sies har et klassisk bibelsyn i denne saken. Administrasjonen virker i alle fall veldig fornøyde. Jeg vet ikke noe mer hvor han står i denne saken. Vi har også lyktes med å få et menighetsråd der kun to av medlemmene har et klart ja-standpunkt til homovigsel/velsignelse. Kandidatene vi har foreslått er i rådet, og de mest usikre kortene er blitt varamenn. Den personen som var tydeligst på bibelsk ekteskapsforståelse fikk klart flest stemmer. På Flekkerøy står kirken veldig sterkt og øya skal også få et helt nytt kirkebygg som mange er involvert i og gleder seg til. Så lenge det ikke blir velsignelse/vigsel av homofile i vår menighet tror jeg det sitter langt inne å bryte med kirken.

Levende folkekirke bør ta et initiativ til kollektiv utmeldelse og dele den norske kirke i to

benestad-kirke-splittelse-Mitt håp er at Øivind Benestad (foto fra siste kirkemøte) og Levende Folkekirke tar et initiativ til en kollektiv utmeldelse dersom kirken setter seg opp mot Guds skaperordning. Videre håper jeg at Levende Folkekirke starter en prosess med å utrede en plan for å dele DNK i to kirkesamfunn. Åpen Folkekirke og Levende Folkekirke mener jeg ikke kan ha et åndelig fellesskap. -Jeg tror det sitter langt inne med å melde seg ut av kirken for mange flekkerøyfolk, da de fleste er sterkt knyttet til menigheten og at den alltid har blitt oppfattet som en trygg og bibeltro menighet på tross av at det finnes elementer i DNK ellers i Norge som ikke samsvarer med Bibelens lære. Jeg tror også at for en del folk vil det være en fremmed tanke å skulle melde seg inn i NLM’s trossamfunn eller i andre frimenigheter. Jeg tror løsningen ligger i å dele DNK i to; et kirkesamfunn som har en klassisk bibelforståelse og et kirkesamfunn som jeg personlig vil kalle en apostatkirke. https://bibelogtro.wordpress.com/2015/08/14/enhet-eller-splittelse/

Ideelt sett hadde jeg da sett at Flekkerøy menighet meldte seg inn i Levende Folkekirke richardog tatt farvel med Åpen Folkekirke-fraksjonen en gang for alle. Personlig skulle jeg helst meldt meg ut av kirken for lenge siden, da jeg mener kirkesamfunnet teologisk og organisatorisk er på villspor i mange saker. Bare det å ha et kirkevalg der medlemmer kan/skal stemme over om vi skal følge Bibelens lære eller ikke er etter min mening helt vilt. Lærespørsmål må avgjøres av «eldsteråd» som har Bibelens bokstav som rettesnor og ikke tidsånden. Blir det vedtatt velsignelse/vigsel av synd er det umulig for meg å være medlem. Foreløpig avventer jeg til det kommer en uttalelse fra Levende Folkekirke om min avgjørelse. Har trukket meg bevisst mer eller mindre ut av menighetens aktiviteter grunnet homofilidebatten, sier Richard i sitt svar til Søkelys.

Richard Tørresen har lenge vært en sentral person i det kristne arbeidet på Flekkerøy og engasjert blant annet i Øygospel. – og jeg legger til som troende kristne i og utenfor den norske kirke er det viktig at den situasjonen fremover løftes opp i bønn, men samtidig må vi være realistiske å se hvilken vei dette bærer. Den norske kirke kommer mest sannsynlig allerede fra 2017 begynne å vie homoseksuelle par og på den måten gjør narr av ekteskapet som en ordning innstiftet og konstituert av Gud selv gjennom hans ord, og før eller siden vil problematikken omkring homofile ekteskap komme til å banke på dørene til konservative menigheter og prester i kirken.