Avventende på Flekkerøy – den norske kirke i realiteten en splittet kirke

bibelogtroEt ja til homofile ekteskap og vielser av såkalte likekjønnede par vil åpenbart bli et omstridt tema blant dem i den norske kirke som ennå forsøker å holde fast på Guds ord og bud. En av dem som har fulgt saken på Flekkerøy er Richard Tørresen som frimodig proklamerer bibelsk kristendom blant annet gjennom sin blogg “Bibel og Tro” er i likhet med mange andre som ønsker å holde fast på bibelens ord bekymret for det som skjer i den norske kirke, etter at det nå går mot full aksept av homofil praksis i kirken. I en uttalelse til Søkelys som vi gjengir nedenfor sier Tørresen dette: De liberale er selvsagt fornøyde. De kristne som har en klassisk bibelforståelse tror jeg tar dette svært tungt”, sier Tørresen om utviklingen som peker i retning av full aksept av homofili i kirken Les videre

Kirkevalget 2015: Stem for dem som står for Guds ord

mor-far-barnKjære MorFarBarn-venn!  Kirkevalget 2015  Som alle vet, går Kirkevalget av stabelen i løpet av de neste to dagene. Flere hundre tusen nordmenn kommer til å stemme inn dem som skal sitte i bispedømmerådene og være delegater på Kirkemøtet de neste fire årene.Stiftelsen MorFarBarn er aktivt med i nettverket Levende folkekirke, både med økonomi og ved at undertegnede, Øivind Benestad, har vært lånt ut til nettverket og fungert som koordinator. Les videre