Kirkevalget 2015: Stem for dem som står for Guds ord

mor-far-barnKjære MorFarBarn-venn!  Kirkevalget 2015  Som alle vet, går Kirkevalget av stabelen i løpet av de neste to dagene. Flere hundre tusen nordmenn kommer til å stemme inn dem som skal sitte i bispedømmerådene og være delegater på Kirkemøtet de neste fire årene.Stiftelsen MorFarBarn er aktivt med i nettverket Levende folkekirke, både med økonomi og ved at undertegnede, Øivind Benestad, har vært lånt ut til nettverket og fungert som koordinator.
benestad-kirke-splittelse“Jeg vil gjerne oppfordre deg til å vurdere noen konkrete ting du kan bidra med nå i innspurten til Kirkevalget. Ved å bruke noen få minutter kan du faktisk gjøre en stor forskjell. Det er vel anvendt tid i noe som kan bli et skjebnevalg for Den norske kirke. Jeg håper du vil prøve å gjennomføre i hvert fall ett av disse konkrete forslagene. Hvis du ikke selv er medlem av Den norske kirke, kan du likevel tipse venner og kjente om gode kandidater,” skriver Øyvind Benestad og vi lar oppfordringen gå videre. Hva folk kan gjøre i innspurten er dette: 1) Besøk www.LevendeFolkekirke.no og se hvilke kandidater i ditt bispedømme vi anbefaler. Skriv ned de anbefalte kandidatene (f.eks. på mobilen din), og stem på dem.

2) Skriv inn navnene på de anbefalte kandidatene i ditt bispedømme i en mail. Send mailen til noen venner og kjente og oppmuntre dem til å stemme. Oppmuntre dem også gjerne til å sende mailen videre til andre.

I stedet for å skrive navnene i mailen kan du eventuelt kopiere nettadressen til brosjyren som inneholder de anbefalte kandidatene i alle bispedømmer:

http://media.wix.com/ugd/741e83_d05b05160d574a0f972e917f2b23d12b.pdf

Brosjyren er et A4-ark som også lett kan printes ut.

3) Hvis du ønsker å gi kandidat-tips til folk som ikke pleier å bruke internett, kan du skrive ut en enkel løpeseddel for ditt bispedømme fra denne adressen: http://www.levendefolkekirke.no/#!about_us/c55t

Dokumentet er et A4-ark som inneholder fire identiske løpesedler. Ved f.eks. å printe ut 5 ark, får du 20 hendige løpesedler.

4) Send en SMS med navnene på anbefalte kandidater til noen venner som du tror kan ha interesse av informasjonen. Inkludér gjerne en oppfordring i meldingen om å sende den videre til andre.

Jeg ønsker deg godt valg – både politisk og kirkelig – og ønsker deg en god og meningsfylt høst! -Vennlig hilsen   Øivind Benestad

Søkelys slutter seg til oppfordringen fra Øivind Benestad i MorFarBarn og oppfordrer enhver troende som skal stemme i årets kirkevalg til å stemme på kandidater som fremmer et bibelsk syn på ekteskapet og som fastholder tradisjonelle kristne verdier