Ti ting som vil skje i løpet av 15 dager etter at årets Shemitah har endt

Vil en stor rystelse ramme Amerika? En utrolig mengde spesielle hendelser vil komme til å skje i Amerika i de siste ukene av september 2015. Svært mange har antydet at dette kan indikerer at noe virkelig stort er i ferd med å skje. Det som faktisk er tilfelle, er fema-advarselat noen forhandlere av viktige livsnødvendige dagligvarer kan fortelle at mange produkter ikke er å oppdrive, dette fordi mange har lagret mat og forsyninger for å være forberedt for det som  kan skje i de kommende få uker. Den oversikten jeg har lagd over hva som kan skje er ikke fullstendig. En rekke uventede hendelser kan jo komme til å inntreffe. Men uten tvil, det samløp av forskjellige hendelser vi allerede vet om vil skje er noe vi aldri har opplevd tidligere,” skriver Michael T Snyder i profetisk analyse av det som kan komme til å skje i september

Det hele begynner med slutten av dette Shemitah året som ender den 13 september på det som er datoen 29 Elul i den jødiske kalenderen. I løpet de to siste syklusene har vi vært vitne til historiske børskrakk på den siste dagen i Shemitah året som er 29 Elul. Hvis du går tilbake til 29 Elul i 2001 var det 17 september, og da var vi vitne til det wallstreetstørste en dag krakket målt i poeng frem til den dagen. Dow Jones indeksen stupte med 684 poeng eller nøyaktig 7 prosent. Denne rekorden holdt seg nøyaktig i sju år, frem til 29 Elul i 2008 som var midt under finanskrisen som rammet Amerika og verden. På denne dagen, den 29 september 2008 som var Elul 29 i den bibelske kalenderen stupte aksjemarkedet nok en gang, denne gang med 777 poeng -som den dag i dag er det største endags krasjet målt i poeng noensinne. Nå er vi inne i et annet Shemitah år som begynte høsten 2014 og som ender den 13 september 2015. Vil vi se at børsene krakker den 13 september 2015? Nei, det vil vi ikke, for på denne dagen er det en søndag, så jeg kan garantere at det ikke vil bli et børskrakk i USA denne dagen.

Men som Jonathan Cahn også har påpekt i sin bok “Shemitahens mysterium” har vi tidligere vært vitne til krasj i aksjemarkedet enten i ukene før Shemitahen ender, eller jonathan-cahnsom i 1987, noen uker etter at 29 Elul er passert, så derfor er det ikke nødvendigvis slik i år et børskrakk kommer på en bestemt dato. Imidlertid er det likevel en hel del ting som vil komme til å skje umiddelbart etter at dette Shemitah året er over (som ender søndag 13 september) og det er følgende 10 ting: 1) Den 14 september er det Rosh Hashanah. 2) Den pågående militærøvelsen Jade Helm skal avsluttes den 15. 3) Også den 70. sesjon av FNs generalforsamling begynner denne dagen, og mye kan tyde på at spørsmålet om en palestinsk stat vil være på agendaen. Frem til nå har USA alltid blokkert for dette, men Barack Obama har signalisert at ting kan bli annerledes denne gangen. En slik hendelse kan potensielt være svært viktig. 4) Fra 20 til 26 september arrangeres det en “verdensuke for fred i Palestina” som er sponset av kirkenes verdensråd, og 5) den 21 september er FNs internasjonale fredsdag. Kan det ble dagen da FNs sikkerhetsråd vedtar og opprette en palestinsk stat?

6) Den 23 september er det Yom Kippur som er den helligste dagen i jødisk tro og 7) den samme dagen kommer pave Francis til Det hvite hus for å møte Barack Obama. Tidspunktet for denne hendelsen er svært uvanlig. Pave Francis er den to hundre og sekstisjette pave, og han skal møte president Obama på den to hundre og sekstisjette dagen i dette året. Dette har fått enkelte til å lure på om “noe blir født” på denne dagen Blodmonesiden 266 dager er den typiske menneskelige drektighetstid fra unnfangelse til fødsel. Den åttende tingen som vil skje er at paven den 24 september vil tale til en samlet amerikansk kongress. Den niende tingen som vil skje er at FN den 25 til 27 september vil komme til å lansere noe som kalles “Agenda 2030” en lumsk agenda som vil kunne innvirke på menneskeheten. Den 10 tingen som vil skje er 28 september da Løvhyttefesten begynner. Det er også datoen for den siste av de fire blodmåner som faller på bibelske festivaldager i 2014 og 2015. Dette at blodmånen faller på den aller første dagen i Løvhyttefesten gjør at det er en såkalt “supermåne” som er synlig fra Jerusalem. Det er mange som avviser blodmånefenomenet, men det har vært lignende mønstre tidligere. En lignende mønster av solformørkelse skjedde like før og etter ødeleggelsen av det jødiske templet i Jerusalem i år 70.

Helt nylig har forfatter Jonathan Cahn sluppet en ny video hvor han gjentar sin overbevisning om at en “stor rystelse” vil komme til Amerika og verden. Han peker på michael-snyder-bokde bibelske mønstre som peker på dom, og han er overbevist om at vi nå har vært vitne til en historisk vanhelligelse av det hellige her i Amerika. Mange har spurt Cahn om han mener Amerika er på vei mot vekkelse eller en rystelse og han er overbevist om at det kan komme en oppvåkning som et resultat av rystelsen. Personlig tror jeg ikke at vi vil få en vekkelse uten at en rystelse først har skjedd. Som nasjon har vi uten noen form for reservasjoner hengitt oss til det onde. Vi er blitt ekstremt stolte, arrogante, grådige og kyniske. (det samme gjelder Norge)  -Jeg tror ikke det finnes noe håp for vår nasjon dersom vi ikke blir rystet like i grunnvollene. Jeg er fullt overbevist om at de måneder som ligger foran vil føre til en dramatisk forandring for amerikanerne. Uansett om dette skjer nå eller ikke så er jeg 100 prosent sikker på at en stor rystelse vil komme til å ramme vår nasjon på et eller annet punkt.

Michael T. Snyder er redaktør for The Economic Collapse Blog og forfatter av boken The Beginning of the End.

 

 

 

 

 

8 tanker om “Ti ting som vil skje i løpet av 15 dager etter at årets Shemitah har endt

 1. Man skal være veldig sær for å engasjere seg i slikt tøv. Nettopp derfor leste jeg kun innledningen.
  De har et meget stort ansvar, de som fremmer og formidler disse etter alle solemerker falske profetier. Guds Ord sier at “den falske profet skal dø”

  • Tobias, skriver du en kommentar på basis av innledningen? Dermed har du egentlig ingen forutsetning for å si noe skråsikkert. Det viktige er å merke seg er at dette ikke er profetier i den grad at ingen her har påropt seg å fremme en profeti. Vi snakker her om en analyse av endel hendelser som skal skje i denne måneden som kan ha profetiske implikasjoner. Det er ingen som her sier “et så sier Herren” og dermed snakker vi ikke om profeti eller profeter, men Snyder analyserer i denne artikkelen hendelser som skal skje i USA, I det hvite hus, i FN som kan være avgjørende også i lys av det profetiske. Det er forholdsvis bred enighet om at en rekke viktige beslutninger i FN i forkant av staten Israels tilblivelse var hendelser som fikk profetiske implikasjoner så derfor bærer din term “falske profetier” i denne sammenheng preg av villet uvitenhet.

 2. Falske profetier
  I første korinterbrev 14. kapittel står det følgende: “Jag etter kjærligheten, søk åndsgavene med iver, særlig det å tale profetisk.”

  Dette er et stykke om falske profetier. Det er faktisk få som ønsker og kalle seg en profet, derfor blir fallet ikke særlig stort, dersom noen kommer med en profeti som viser seg ikke er fra Gud. Vi har alle ønsker om, at det både skal bli vekkelse og liv rundt pastorer og i landet forøvrig, men det er viktig at ikke iveren tar overhånd og vi begynner å blande inn Guds stemme i ønskene våre. Da blir du en av dem som kommer med falske profetier, og det vil bare slå tilbake på deg selv, og gi deg et stempel som en bløffmaker.

  En av de mest kjente i troesbevegelsen er Kenneth E. Hagin. Mye kan sier om han og det gjøres, men jeg vil ta med noe han skrev for ganske mange år siden, han ble forresten 86 år gammel. Han sa: “Jeg har gjennom årene fått mange personlige profetier og har hørt på mange som profeterer om andre, om vekkelser, om store ting som skal hende. Men av 1000 profetier var det bare 1 eller 2 ekte som kom fra Herren.” Hagin sier her at omtrent 1 promille av profetiene var fra Herren, de andre, 99,9 prosent var fra sine egne ønsker og store selvbilder! Ja, det er vel ingen som har profetert så mye feil som amerikanske evangelister. At de ikke skammer seg og blir mer forsiktige er meg en gåte. Jeg kan sikkert nevne opp flere titall skandinaviske og amerikanske “profeter” som stadig tar feil og som framdeles framfører sine daglige profeti-rutiner.I USA er det mange kirker og kirkesamfunn. De ivrigste pastorene og evangelistene profeter i hytt og i vær. Det er mange ekteskap som har blitt inngått på grunn av over-åndelige kirketjeneres anbefalinger! At de fleste av ekteskapene ender med skilsmisser, er det få som bryr seg om, gjemt er glemt vet du! Men store konsekvenser blir det for de involverte, det er sikkert.

  Jeg er slik at dersom jeg hører en falsk profeti, så er det vanskelig senere å tro på flere profetier fra den samme mannen eller damen. Aril Edvardsen gjorde mange merkelige, men også en del gode ting i sin kariere, det meste om han begynner å gå i glemmeboken nå. En bra ting han gjorde var at han så mulighetene til å gi lønn til landenes egne kristne, slik at de kunne evangelisere i sitt eget hjemland. Aril Edvardsen profeterte sikkert også mye, og det største feilgrepet han gjorde i sin profet-karriere var da han skrev boken, “Guds tiår i Europa!” Der fortalte han at han lenge hadde sett at i 1990 årene skulle det komme en stor vekkelse som ingen hadde sett maken til. Boken var tykk og velskrevet, men feilen var bare at det aldri kom noen vekkelse på 1990 tallet! Men ingen brydde seg om det, alt gikk videre uten noen form for selvkritikk eller kritikk fra andre.

  Det er vel ingen som har profetert og skrevet ned så mange profetier som David Wilkerson i USA. Han døde i en bilulykke for noen år siden, og det jo utrolig at ikke han ble passet bedre på av Herren. Men som sagt, boken “Den siste basun,” er vel kjent, og på -50 og på -60 tallet skrev han en del katastrofebøker. Idag 60 år senere har vel ingenting av det han skrev, og som han mente ville hende i nær framtid, hendt. Jeg leste selv disse bøkene og ble ganske skjelven i buksebeina, men ingenting hendte altså. Da han døde var det ikke først og fremst sine sanne profetier jeg husket han for, men for alle de profetiene som ikke hendte!

  I den senere tiden har det også vært mange nye profetier. I min omgangskrets har denne profetien blitt brukt flittig i mange år nå: “Ja, Jesus kommer snart, ja, Han kommer MEGET snart!!” Det er rart at tungetalen fra en del mennesker munner ut i denne ene profetien, som ikke er riktig.

  En annen av dagens profeter er Rodney Howard Brown. Han profeterte på TV Visjon Norge, at Jan Hanvold om 2-3 år skulle ha en TV stasjon i de fleste av Europas store hovedsteder. Dette er nå en del år siden, og det har ikke hendt det som Howard Brown profeterte. Hanvold stakkars ble ille berørt, det var på den tiden han var ekstra sliten, han hadde nok med holde hodet over vannet i Drammen! Men Jan Hanvold bruker også å profetere, det er ikke så mange årene siden han profeterte at Hillery Clinton ville bli USA`s neste president. Alle vet idag at Obama gikk av med seieren, men det var et godt forsøk, det kunne ha lykkes. Istedet ble fallhøyden litt for stor!

  Et politisk parti har også blitt stiftet, året er 2011, og partilederen heter Erik Selle. Han forklarer sine velgere at Gud har talt til han, at han må starte et nytt politisk parti. Så tenkt så gjort, han var overbevist om at han skulle komme over sperregrensen på 4 prosent og komme inn på stortinget i 2013. Mange trudde på dette, og sto på i valgkampen. Jan Hanvold åpnet hele Visjon Norge for partiet og sto på han også.. Men resultatet ble magert, bare 0,7 prosent av stemmene gikk til “De Kristne,” og langt unna stortinget. Spørsmålet blir da om Herren virkelig ønsket et nytt politisk parti, og svaret må bli nei, dette var nok bare noe Selle selv kjente som viktig.

  Så har vi Edward John, redaktøren på Kanal 10 TV. I sommer profeterte han så det “gnistet” i rommet, at 100.000 norske borgere skulle bli frelst før årsskiftet! Det hadde vært et stort mirakel dersom det hadde vært sant. Men nå, 2 uker før tidsfristen kan jeg ikke se at NOEN mennesker har blitt frelst, jeg har hvertfall ikke hørt om noen. Og sannelig kom han igjen for noen dager siden, da hadde han fått tro for at 1 (en) million mennesker skulle bli frelst i Norge. Betingelsen var at Kanal 10 måtte få nok penger slik at de kunne fortsette driften. Edward John er en sympatisk mann, men han burde nok holde seg for god for å komme med slike selverklærte drømmerier!

  En av de mer kjente profetene er mannen fra Lebesby. På nettet kan du lese de mange profetiene han kom med gjennom et langt liv. De begynner vel i 1905 og fortsetter til han ble en gammel mann. Her er det katastrofer så det holder, en endeløs oppramsing av lokale og rikspolitise senarier. Om Englands store ulykker, om sykdommer som vil herje Europa, og om oversvømmelser i nordsjøstatene og om invasjon i Norge av Russland og Frankrike. Dette er sterke saker, men ingenting eller svært lite av dette har noensinne hendt. Les selv om mannen og gi dine karakterer.

  Noen menigheter baserer sin daglige drift på profetier som kommer fra selverklærte profeter. En slik menighet er “Brølende Lam.” De har kurser rundt om i Norge og sender hovedsakelig programmer på Kanal !0. Her er profetisk musikk og drømmer og fantasier om hverandre. Det som er noenlunde sikkert, er at stemmene de hører ikke kommer fra Herren, men den kommer fra dere eget ego!

  Så har vi den profetien fra en dame i Norge, hentet fram av Emanuel Minos. Hun så at Norge vil bli tilsmusset av usedelighet, noe som har skjedd. Hun så videre, at på grunn av at Norge ikke tok imot alle flyktninger som kom til landet, ville vi selv bli rammet av krig og katastrofer. Vi måtte da rømme til u- landene fortalte hun, men… Der ville ingen ta imot oss på en vennlig måte, på grunn av våre tidligere harde hjerter. Dette er en falsk profeti, etter min mening, Gud vil at alle etniske grupper skal ha sitt eget land, og ikke at landene skal ta imot økonomiske flyktninger som reiser fra sine egne og svikter folk og hjemland.

  Emanuel Minos har også profetert, hvor ofte vet jeg ikke. Jeg satt selv i salen i Arendal, da Minos kom med sin mest kjente profeti. Jeg husker han sa at nå måtte alle båndspillere bli slått av, for han ville ikke risikere at det han sa kom noen andre enn oss for øre. Profetien lød slik: “Russerne vil komme og invadere nord-Norge, og hæren vil ikke stoppe før den har nådd Mo I Rana!” Ja, det er mange år siden jeg hørte den profetien, og det er enda lenger siden han fikk den, det må ha vært rett etter krigen, men dette skjedde heldigvis ikke.

  Så kan vel noen hevde, at bare vi venter lenge nok vil nok profetiene bli oppfylt? Ja, kanskje noen av dem, men profetier skal i hovedsak være til hjelp og advarsel for den oppvoksende slekt. Når en hel generasjon av kristne ser at tidligere profetier ikke blir oppfylt, hvordan kan de ta på alvor profetier som kommer senere i deres liv?Profetiene i det gamle og det nye testamentet er 100 prosent ekte, de er av Gud. Men det er verre med de som kommer gjennom skrift og tale idag, de er nok stort sett falske.

  Men som jeg innledet dette stykket med, Paulus oppfordrer oss til å ha drømmer, syner, åpenbaringer og å profetere. Derfor er det bra når vi reagerer på Guds befaling. Men balansen er tydeligvis hårfin, fra det å ha en hilsen fra Herren, og det å skape profetien selv.

  http://www.evangeliekirken-arendal.no

  • Flott og informativt innlegg.
   Jeg ser at du mener at Minos profeti(eller snarere den gamle damen fra Valdres) er falsk. Det klarer jeg ikke se. Syns den passer fortreffelig godt.
   En liten faktafei om De Kristne: det var ikke Erik Selle som fikk fra Gud at partiet skulle stiftes, men Terje Simonsen.
   Men, her kan vi være enige om at dette slett ikke var fra Gud. Simonsen så for seg 6 % oppslutning og regjeringssamarbeid med H og FRP, men i stedet ble det 0,6% og alvorlig sykdom for Simonsen:-(
   Ha en velsignet søndag:-)

  • Anders, deler av din argumentasjon her har jeg imøtegått tidligere i et stykke jeg skrev. Spesielt dette med at Gud sov i timen da David Wilkerson forulykket i bilulykke og du antyder at Gud burde ha passet bedre på Wilkerson og forhindret ulykken.
   Jeg syntes i utgangspunktet at din ide her er svært lik det som faktisk blir fremmet av en del trosforkynnere. Har man den rette troen eller den rette bekjennelsen går alt bra og Gud stiller opp. En slik argumentasjon holder rett og slett ikke mål.

   Ellers er din argumentasjon om at Wilkerson først og fremst vil bli husket for de profetier som ikke slo til også inspirasjonsgrunnlag for følgende setning fra en teolog som mener at 90 prosent av GTs profetier er falske.
   Blant annet skrev han etter min hukommelse dette: “Profeten Jonas er en fabelfigur som primært vil bli husket som den bibelske “profeten” som vil bli husket først og fremst for sin store falske profeti om Ninives undergang.”
   Det er mange som mener at Jonas egentlig ikke er en ekte profet samt at andre og tredje Jesaja egentlig ikke var profeter, men historieskribenter som gjenforteller historien.
   Daniels bok som ble forfattet av en ukjent jødisk forteller ble til omkring 100 år før Kristus og er følgelig en historiebok som ikke talte om fremtiden da boken ble skrevet.

 3. Det er bare latterlig alle disse konspiratoriske fablene om at “noe” skal skje da og da. Samme gjelder det med at ødeleggende ting skjer som en direkte straff fra Gud. Dette også når det gjelder 11 sept 2001 og utøya massakren. Det har ingenting med at Gud straffer konkret, men har med at mennesket gjør det onde. Verden ligger i den ondes vold og har gjort det siden Adam og vil forbli slik til den ytterste dag.

 4. Det nye året begynner for jødene i morgen den 14 september og mye kan skje i september (2015 eller 2016) ifølge Jonathan Cahn. Mange krisnte lurer på om det vil være starten på 7 års tribunale(trengselen).

  1)

  Er motsetningene mellom befolkningsgrupper i USA så stor at en borgerkrig kan bryte ut? Da vil det være ute med USA som supermakt.

  I USA skal de nemlig ha en stor øvelse og gjett hjem fienden er, jo det er det erkekonservative Texas.

  Se: http://apenbart.com/2015/04/11/usa-stor-militaerovelse-rettet-mot-amerikanske-borgere /

  2)

  Vil paven komme med en overaskelse når han kommer til USA. Vil han foreslå å slette all gjeld i smehmtita året. Altså tilbake til start for alle stater.

  (The Shemittah year waives all outstanding debts between Jewish debtors and creditors.)

  3) Hvis oljeprisen faller til 20 $ fatet blir oljeproduserende stater hardt rammet ikke minst stater i MØ.

Det er stengt for kommentarer.