Forsiktig oppgang på Wall Stree under siste handledag før 29 Elul og begynnelsen på et nytt jubelår

jim-bakkerDet amerikanske aksjemarkedet innledet den siste helg i årets Shemitah med forsiktig oppgang og det var intet fredag som indikerte krasj eller kollaps i markedet den 11 september slik enkelte har antydet. En rekke profetiske røster har antydet at Wall Street kunne bli rammet av et børskrakk i dag siden den store shemitah-dagen er førstkommende søndag da markedet er stengt. I 1987 som også var et Shemitah år falt 29 elul på onsdag 23 september, mens krakket kom en knapp måned senere, den 19 oktober og har gått over i historien som “black Monday”

Det neste Shemitah året var 1994 var 29 Elul mandag 5 september i den gregorianske kalenderen og den uroen som da var i finansmarkedet har gått over i historien som “bond marked massakren i 1994” som man ikke kan tilskrive noen bestemt dato. Neste 29 Elul var den 17 september 2001 da børsen åpnet på den 29 Elul etter å ha vært stengt som en følge av terroraksjonene mot USA, da børsen åpnet denne dagen kollapset markedet med 7 prosent. Neste gang Elul 29 falt på en Shemitah dag var i 2008, den 29 september da Dow Jones indeksen hadde sitt største poengfall noen sinne på en dag. I 1980 som også var et shemitah år falt 29 Elul på onsdag 10 september, og den økonomiske nedturen i shemitah året 1979-1980 som endte den 10 september har heller ikke en bestemt dag med markerte fall. Imidlertid var hele Shemitah året preget av det som kalles “Early 1980s recession” fremkalt av daværende president Jimmy Carters aktive policy med å skru opp renten. I 1973  som også var et Shemitah år tilsvarte onsdag 26 september datoen 29 Elul i den jødiske kalenderen. Dette Shemitah året var preget av det som kalles 1973–75 resesjonen

Sist gang 29 Elul falt på en søndag var i 1938

Årets 29 Elul er som kjent den 13 september som i år faller på en søndag da børs og finansmarkedene er stengt. Sist gang 29 Elul falt på en søndag i et “Shemitah år” var 220px-Deutschland_193925 september 1938, fire dager senere, torsdag 29 september -ble den berømte  Münchenavtalen mellom Nazi-Tyskland og Vestmaktene undertegnet. Avtalen ble signert av Neville Chamberlain, Edouard Daladier og Benito Mussolini. Den tsjekkoslovakiske regjeringen var ikke tilstede. 77 år senere, i 2015, ble en annen historisk avtale undertegnet i et Shemitah år hvor 29 Elul faller på en søndag. Også denne gang er det Vestmaktene, anført av Barack Hussein Obama som inngår en avtale med et livsfarlig regime. I likhet med i 1938 da Tsjekkoslovakia ble holdt på sidelinjen, og dermed uten innflytelse er det også nå i 2015 inngått en historisk avtale, med en nasjon bevist holdt utenfor, Israel. Hva som kom til å etterfølge søndag 29 Elul 1938 og  Münchenavtalen kan vi lese om i historiebøkene. Hva som kommer til å kunne etterfølge Obama’s skandaløse atomavtale med Iran vil bare fremtiden vise, men parallellene til 1938 er slående.

Innenfor det profetiske miljøet følges september og oktober med argusøyne. En rekke røster, noen mer seriøse enn andre har framsatt ulike forutsigelser eller profetier om disse to månedene og da spesielt om september hvor det angivelig skal kunne skje 27 netanyahufnting. Teoriene omkring hva som kan skje på den siste dagen i måneden Elul som er førstkommende søndag er mange. 29 Elul både i 2001 og 2008 inntraff da aksjemarkedet på Wall Street var åpne for handel, og begge disse datoer opplevde markedet store poengmessige kollaps. Siden årets 29 Elul faller på en søndag vil vi ikke se tilsvarende fall på datoen i aksemarkedene siden børsene er stengt. I nyere tid har vi få erfaringer med hva som eventuelt er konsekvenser når 29 Elul i et shemitah-år faller på en helligdag hvor alt er stengt. Sist gang det skjedde var i 1938 da Vestmaktene inngikk sin pakt med selveste “herr død” da man undertegnet Münchenavtalen, som igjen ble etterfulgt av en krig verden aldri hadde sett maken til. Parallellene til den inngåtte atomavtalen med Iran er slående, selv om jeg ikke vil trekke det hele for langt. Søkelys har sett litt bakover i historien og registrert at foruten at 29 Elul i 1938 falt på en søndag, gjorde den også det i 1924 og i 1917. Mens Shemitah året i 1917 bød på en rekke historiske hendelser som fremveksten av Amerika som verdens ledende makt og opprettelsen av kommunismen i Russland samt Tysklands nederlag under første verdenskrig og tsarens fall i Russland samt det tyrkisk-ottomanske riket fall, betydde Shemita i 1924 innledningen til en oppgang som skulle ende i historiens verste børskrakk i oktober 1929.

Jubelåret 14 september 2015 til Elul 29 eller 2 oktober 2016

Foruten teoriene omkring en økonomisk “shaking” i Amerika verserer det som kjent en rekke andre teorier omkring årets Yom Kippur som begynner med solnedgang 22 september og slutter med solnedgang 23 september. Mange tror at noe stort profetisk vil skje på denne datoen, men dette er egentlig bare spekulasjoner. Gud er den som har morgendagen i sin hånd og som Guds folk skal vi ikke frykte for morgendagen, men stole på at Han som er historiens herre, er den som har full kontroll og oversikt. Selv om store deler av den liberale kristne kirke nærmest avviser å undervise omkring ting som basus-wilkersonhar med de siste tider å gjøre har interessen om det profetiske økt og økt blant de mange kristne som helt eller delvis har mistet tilliten til det etablerte kirkesystemet og deres mange uklare forkynnere. I 2 Peters brev ber apostelen oss akte på det profetiske ord (2. Pet 1,19) og det greske ordet som her brukes om “å akte” er ordet “pros-echo” som også kan bety “å holde seg til”, “vende seg til”, “gi akt på”, “Ivre for” eller “legge vekt på.” Syntes du dette passer godt overens med den moderne kirke som mener at dette er et underordnet tema i Guds ord? Jeg tror vi skal akte på, følge med på og være levende opptatt av og lytte til profetiske røster i tiden, men samtidig bedømme alt i lys av Guds ord som vi finner i Bibelen. Vårt trosgrunnlag er ene og alene Bibelen og alle ting, profetier, profetiske analyser og refleksjoner skal måles opp mot de sannheter Gud har nedfelt i sitt hellige ord. Dette betyr at vi i møte med det profetiske skal være åpne uten derved å være idioter. Vi skal akte, være rede, være forberedt og stole helt og fullt på Guds mektige hånd som har makt til å bevare oss igjennom alle prøvelser og trengsler som måtte komme. Et våkent, bedende og bibelsk folk er det Gud ønsker å se i disse siste dager, og ikke en slumrende brud, formet av denne verden og hengitt til sanselige forlystelser og fornøyelser er til et platt evangelium som sier fred og ingen fare.

Én tanke om “Forsiktig oppgang på Wall Stree under siste handledag før 29 Elul og begynnelsen på et nytt jubelår

  1. Det mest spennende blir nå å følge med domsprofetene og se hva de har å si når ingenting nevneverdig skjer i løpet av oktober. Pastor John Hagee har nok innsett at Shemitah og Blodmånene ikke lenger er gangbar mynt til å generere penger, så han har allerede kommet på banen med at nå er antikrist allerede kommet. Men hva sier de andre som har ledd hele veien til banken de siste 2 år?

Det er stengt for kommentarer.