Kan du ikke akseptere homofile ekteskap er du en “fanatisk hater”

Mandagens valg her hjemme er ikke bare et valg til kommunestyrer og fylkestinget, dr-michael-brown-ytmen også et skjebnevalg for den norske kirke. På samme måte som i Amerika føres det nå en innbitt kamp mot troende som står for det bibelske ekteskapssynet og denne kampen raser innenfor den norske kirke. I Amerika er det nå i ferd med å bli kriminalisert og mene det bibelen sier om ekteskapet og homofile. Mens kampen her hjemme står om hvorvidt kirken skal vie såkalt likekjønnede står kampen i Amerika nå om hvorvidt kristne skal få lov til å følge det samvittigheten sier. En modig røst som taler ut hva den kristne kirke mener om homofile ekteskap er Dr Michael Brown som i sin siste video fra “In the line of fire” går ut mot Shep Smith og Dr. Drew. Her hjemme er det Øyvind Benestad i levende folkekirke som fronter kampen internt i kirken

Under mandagens kommunevalg er det også en mulighet til å stemme på kandidater til de forskjellige menighetsråd i den norske kirke. På Flekkerøy har Richard Tørresen som driver bloggen “Bibel og tro” ført en intens kamp lokalt på øya hvor han er bibelogtrooppvokst og vi ønsker å uttrykke vår støtte til de som har kjempet for å bevare det bibelske ekteskapssynet innenfor den norske kirke. Selv om mange innenfor ulike frikirkesammenheng kanskje føler at dette ikke er deres kamp -og at kirkevalget derfor ikke angår dem, -er det en falsk tanke, -fordi i denne krigen vil frontene komme til å flytte seg. Den norske kirke er enten vi liker det eller ikke -den viktigste bastion for kristen tro i Norge. Kirken har lenge talt uklart og med to tunger om homofili. Derfor er det viktig at de troende innenfor kirken stemmer på kandidater til menighetsrådet som er villig til å fronte det bibelske ekteskapssynet. Samtidig til de som er medlem av andre trossamfunn og som dermed ikke er stemmeberettiget ved kirkevalget vil vi si: Be for de krefter i kirken som nå utkjemper troens gode strid og som kjemper for Guds ord og det bibelske ekteskapssynet. For den de kamp de kjemper vil snart kunne bli en kamp også frimenigheter og organisasjoner også må utkjempe i den form at man blir stigmatisert som hatere og fanatikere i presse og samfunn. Søkelys vil derfor oppfordre alle som kan stemme i den norske kirke til å stemme på kandidater som tydelig sier et klart nei til homoekteskap.

Bibelske kristne under press i Sodomas Forente Stater

Termen “Sodomas forente stater” tror jeg det var den nå avdøde forkynneren David Wilkerson som anvende på USA. Billy Graham skal engang ha uttalt at dersom Gud ikke dømmer Amerika må han be Sodoma og Gomorra om unnskyldning og i Amerika står nå kampen om hvorvidt kristne kan følge sin samvittighet og leve dette ut i dagliglivet uten å oppleve trakassering fra arbeidsgivere og myndigheter. Nylig ble som kjent den kristne fylkesmannen Kim Davis kastet i fengsel fordi hun ikke ville skrive ut ekteskapsattester til likekjønnede og arrestasjonen av kvinnen førte til sterke reaksjoner blant kristne som anser sin religionsfrihet truet av den nye moralen. En moral som representerer et formørket sinn. Resultatet av det amerikanske frafallet fra Guds bud og ord er at kristne nå blir stemplet som fanatikere og “hatere” og angivelige tilhengere av Sharia lover. Hør hva Dr Michael Brown har å si om tidens trend

Facebook Comments

1 tanke om “Kan du ikke akseptere homofile ekteskap er du en “fanatisk hater”

 1. Homosaka er tapt.

  “Men før dei hadde lagt seg, kom folket i byen, mennene i Sodoma, unge og gamle, kvar einaste mann, og slo ring om huset. 5 Dei ropa på Lot og sa til han: «Kvar er dei mennene som kom til deg i natt? Lat dei koma ut til oss, så vi kan få vår vilje med dei!»
  6 Då gjekk Lot ut i døra til dei, stengde henne etter seg 7 og sa: «Kjære brør, gjer ikkje slik ei ugjerning! 8 Eg har to døtrer som ingen mann har vore nær. Lat meg senda dei ut til dykk, så kan de gjera med dei som de lyster. Men desse mennene må de ikkje gjera noko, sidan dei har funne livd under mitt tak.» 9 Men dei ropa: «Bort med deg! Her kjem denne framandkaren og vil bu hjå oss,» sa dei, «og så gjev han seg til å vera domar! No skal vi fara verre åt med deg enn med dei.» Så gjekk dei hardt inn på mannen, på Lot. Dei storma mot døra og ville bryta henne sund. 10 Då rette mennene ut handa, tok Lot inn til seg i huset og stengde døra.” 1 Mosebok 19

  “Sameleis var det med Sodoma og Gomorra og grannebyane, der folk levde i hor liksom desse englane, og i unaturlege lyster. No ligg dei der som eit døme på straffa i ein evig eld.”

  Byane ligg der i dag til advarsel.

  https://www.youtube.com/watch?v=Y2xv3XwOVaQ

  “Det var om desse Enok, Adams etterkomar i sjuande leden, spådde då han sa: «Sjå, Herren kjem med sine heilage englar i tusental. 15 Han vil halda dom over alle og krevja alle gudlause til rekneskap for alle deira ugudelege gjerningar, og for alle harde ord dei har tala mot han, desse gudlause syndarane.» 16 Dette er folk som murrar og klagar over lagnaden sin, men lever etter lystene sine”

  Enok var den SJUANDE i rekkja frå Adam.
  Guds tilmålte 6000 år eller 120 jubileum er snart slutt.
  Ingen må verta overraska over det som no skjer.
  Satan greier å få det til slik han vil , å øydeleggja den gudsgitte skapelsesordninga.

  “Då sa Gud: «Lat oss skapa menneske i vårt bilete, i vår likning! Dei skal råda over fiskane i havet og fuglane under himmelen, over feet og alle villdyra og alt krypet som krælar på jorda.» 27 Så skapte Gud mennesket i sitt bilete, i Guds bilete skapte han det, til mann og kvinne skapte han dei. 28 Og Gud velsigna dei og sa til dei: «De skal veksa og aukast, fylla jorda og leggja henne under dykk.”

  Las denne vemmelege artikkelen.

  http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Sorgen-bak-homokampen-i-Kirken-8149861.html

  “Jeg gråter i det stille etter at jeg har hatt sex, selv om det har vært en god opplevelse. Jeg går ned fra prekestolen med en tung tvil hengende over meg, selv om jeg kunne se på menigheten at ordene mine traff dem.

  Jeg stopper ofte opp utenfor inngangen til kirkekontoret og må overbevise meg selv om at jeg har rett til å gå inn der akkurat som jeg er. Prest og gift med en av samme kjønn.”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *