Kan du ikke akseptere homofile ekteskap er du en “fanatisk hater”

Mandagens valg her hjemme er ikke bare et valg til kommunestyrer og fylkestinget, dr-michael-brown-ytmen også et skjebnevalg for den norske kirke. På samme måte som i Amerika føres det nå en innbitt kamp mot troende som står for det bibelske ekteskapssynet og denne kampen raser innenfor den norske kirke. I Amerika er det nå i ferd med å bli kriminalisert og mene det bibelen sier om ekteskapet og homofile. Mens kampen her hjemme står om hvorvidt kirken skal vie såkalt likekjønnede står kampen i Amerika nå om hvorvidt kristne skal få lov til å følge det samvittigheten sier. En modig røst som taler ut hva den kristne kirke mener om homofile ekteskap er Dr Michael Brown som i sin siste video fra “In the line of fire” går ut mot Shep Smith og Dr. Drew. Her hjemme er det Øyvind Benestad i levende folkekirke som fronter kampen internt i kirken

Under mandagens kommunevalg er det også en mulighet til å stemme på kandidater til de forskjellige menighetsråd i den norske kirke. På Flekkerøy har Richard Tørresen som driver bloggen “Bibel og tro” ført en intens kamp lokalt på øya hvor han er bibelogtrooppvokst og vi ønsker å uttrykke vår støtte til de som har kjempet for å bevare det bibelske ekteskapssynet innenfor den norske kirke. Selv om mange innenfor ulike frikirkesammenheng kanskje føler at dette ikke er deres kamp -og at kirkevalget derfor ikke angår dem, -er det en falsk tanke, -fordi i denne krigen vil frontene komme til å flytte seg. Den norske kirke er enten vi liker det eller ikke -den viktigste bastion for kristen tro i Norge. Kirken har lenge talt uklart og med to tunger om homofili. Derfor er det viktig at de troende innenfor kirken stemmer på kandidater til menighetsrådet som er villig til å fronte det bibelske ekteskapssynet. Samtidig til de som er medlem av andre trossamfunn og som dermed ikke er stemmeberettiget ved kirkevalget vil vi si: Be for de krefter i kirken som nå utkjemper troens gode strid og som kjemper for Guds ord og det bibelske ekteskapssynet. For den de kamp de kjemper vil snart kunne bli en kamp også frimenigheter og organisasjoner også må utkjempe i den form at man blir stigmatisert som hatere og fanatikere i presse og samfunn. Søkelys vil derfor oppfordre alle som kan stemme i den norske kirke til å stemme på kandidater som tydelig sier et klart nei til homoekteskap.

Bibelske kristne under press i Sodomas Forente Stater

Termen “Sodomas forente stater” tror jeg det var den nå avdøde forkynneren David Wilkerson som anvende på USA. Billy Graham skal engang ha uttalt at dersom Gud ikke dømmer Amerika må han be Sodoma og Gomorra om unnskyldning og i Amerika står nå kampen om hvorvidt kristne kan følge sin samvittighet og leve dette ut i dagliglivet uten å oppleve trakassering fra arbeidsgivere og myndigheter. Nylig ble som kjent den kristne fylkesmannen Kim Davis kastet i fengsel fordi hun ikke ville skrive ut ekteskapsattester til likekjønnede og arrestasjonen av kvinnen førte til sterke reaksjoner blant kristne som anser sin religionsfrihet truet av den nye moralen. En moral som representerer et formørket sinn. Resultatet av det amerikanske frafallet fra Guds bud og ord er at kristne nå blir stemplet som fanatikere og “hatere” og angivelige tilhengere av Sharia lover. Hør hva Dr Michael Brown har å si om tidens trend