23 september 2017 profetien -spekulasjoner-dommedag og mulig bortrykkelse? Hva vil skje?

Det profetiske fenomenet som skal oppstå på himmelsen den 23 september 2017 opptar nå troende verden over

Vi lever i kritiske tider, og på mange måter «senser» mange av oss at tiden er nær. Guds verdensvide menighet befinner seg nå midt i de siste tider, og bare i løpet av de få siste tiår, har teknologien gjort det mulig å oppfylle et av de viktigste endetidstegn raskere nå enn før, nemlig misjon og evangelisering. I følge Jesu egne ord skulle et av tegnene på hans komme være at  «dette evangelium om riket skal forkynnes over hele jorderike til et vidnesbyrd for alle folkeslag, og da skal enden komme.» (Matt 24,14)  Les videre

Innspill fra Torstein Langesæter: «Jesus kommer tilbake i 2028»

I følge Torstein Langesæters teori vil mye komme til å skje i de neste 14 år som leder opp til Jesu gjenkomst i 2028

torsteinlTorstein Langesæter har markert seg som en ivrig debattant på en rekke nettsteder. Før 22 juli tragedien som medførte at en rekke debattforum på nett ble lagt ned var han en ivrig debattant på forumet i Dagens Næringsliv (som nå er lagt ned) og frem til 16 desember 2013 var han også en ivrig bidragsyter på verdidebatt hvor han fremmet sine teorier omkring Jesu gjenkomst i 2014 og ideen om at Obama må gå av til fordel for George Walker Bush som Torstein mener har en sentral plass i endetidens puslespill. Selv om Torstein Langesæter møter liten forståelse blant kristne i Norge finnes det likevel internasjonalt en del troende som deler Torstein Langesæters tolkning av hva som vil skje i den helt nære fremtid. En teori som innebærer at Hussein Obama må gå av som president for de forente stater samtidig som tidligere president Bush igjen skal flytte inn i Det Hvite Hus. Av andre ting som skal skje i følge Torstein er at Iran vil bombe USA og at Jesu gjenkomst vil finne sted i 2028, altså om 14 år. Vi vil presisere at Søkelys ikke nødvendigvis innestår for Torsteins teorier men i motsetning til Verdidebatt og Johannes Morken ønsker vi ikke å begrense individers ytringsfrihet. Les videre