23 september 2017 profetien -spekulasjoner-dommedag og mulig bortrykkelse? Hva vil skje?

Det profetiske fenomenet som skal oppstå på himmelsen den 23 september 2017 opptar nå troende verden over

Vi lever i kritiske tider, og på mange måter “senser” mange av oss at tiden er nær. Guds verdensvide menighet befinner seg nå midt i de siste tider, og bare i løpet av de få siste tiår, har teknologien gjort det mulig å oppfylle et av de viktigste endetidstegn raskere nå enn før, nemlig misjon og evangelisering. I følge Jesu egne ord skulle et av tegnene på hans komme være at  “dette evangelium om riket skal forkynnes over hele jorderike til et vidnesbyrd for alle folkeslag, og da skal enden komme.” (Matt 24,14) 

Jesus befaler sine disiper om oppdraget: Foto: Flickr creativecommons.org

Dette hellige ord står skrevet i Matteus det tjueåttende kapittel fra vers atten til tjue: “Og Jesus trådte frem, talte til dem og sa: Mig er gitt all makt i himmel og på jord; gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet I døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt eder. Og se, jeg er med eder alle dager inntil verdens ende.” De versene jeg her siterte fra Guds evige Sønns munn er på mange måter det som konstituerer den viktigste jobben som Guds folk skulle utføre før Jesus Kristus skulle komme tilbake. Gjennom forkynnelsen av Ordet om korset, dåp i Faderens og Sønnen og Den Hellige Ånds navn, og opplæring slik at den troende ville holde Jesu befalinger -skulle disipler skapes og ordene om Guds rike formidles til en fortapt verden på vei mot sin undergang.  I dag, i det Herrens år 2017 er evangeliet så og si spredt til hele verden, og nye sosiale plattformer, har muliggjort at evangeliet blir forkynt i et tempo som aldri før. Stadig nye mennesker og folkegrupper får nå høre om Jesus. I 2012 sa Ungdom i Oppdrag-leder Andreas Nordli at det fantes omlag to milliarder mennesker som ikke har hørt evangeliet, og siden da har dette tallet sunket noe, men det som ligger fast er at det ennå finnes mange som aldri har fått høre det frelsesgivende budskapet om Jesu korsdød og oppstandelse til soning for våre synder og frelsning.

Løftet 

En av de vakreste beretninger jeg finner i Guds ord er skrevet av legen Lukas som var en av Jesu følgesvenner som skrev Lukas evangeliet og Apostlenes gjerninger.  “Da de nu var kommet sammen, spurte de ham: Herre! gjenreiser du på den tid riket for Israel? Han sa til dem: Det tilkommer ikke eder å vite tider eller timer som min Fader har fastsatt av sin egen makt; men I skal få kraft idet den Hellige Ånd kommer over eder, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende.Og da han hadde sagt dette, fór han op mens de så på, og en sky tok ham bort fra deres øine.  Og mens de stirret op mot himmelen idet han fór bort, se, da stod to menn hos dem i hvite klær, og de sa: I galileiske menn! hvorfor står I og ser op mot himmelen? Denne Jesus som er optatt fra eder til himmelen, skal komme igjen på samme måte som I så ham fare op til himmelen.” (Apg 1,6-11) Den kristne kirke har nå i nesten 2000 år holdt fast på løftet om hans gjenkomst, og for hver eneste dag som går, blir lengslen etter denne dagen kraftigere og kraftigere. Det som evig ligger fast, er at dagen er nærmere nå enn da vi kom til troen på Jesus Kristus. De mange store begivenheter vi har sett skje i vår verden peker på en ting, nemlig at “tiden er kort” og at Jesus kommer snart igjen. Derfor la oss bruke tiden rett, holde vårt fokus på Kristus Jesus og leve hver eneste dag som om den skulle være vår siste.

Hva vil skje den 23 september 2017

“Mest sannsynlig ingenting viktig,” sier Dr. Danny Faulkner i videoen under.  Faulkner som holder en doktorgrad i astronomi har studert stjernehimmelen i en mannsalder er blant dem som er meget tilbakeholden med å legge for mye i datoen og  konstellasjonen som finner sted 23 september. I videoen under forsøker Faulkner og mane til nøkternhet og tilbakeholdenhet overfor spekulasjonene omkring denne datoen. I følge Faulkner er mange av detaljene i profeti-videoene som er laget, mer basert på hva folk personlig tror enn på fakta. “Jeg har hittil i livet gått gjennom ni forskjellige dommedags-datoer som har passert uten at noe har skjedd, og dette er den tiende,” sier Dr. Danny Faulkner som maner Guds folk til nøkternhet og sindighet. “Bli ikke sint eller opprørt, sett deg ned og tenk og be over det et øyeblikk, så kan vi heller ta en samtale om den den 24 september,” sier Faulkner som legger til at “tar jeg feil så skal jeg gladelig innrømme det, men disse andre, vil de, dersom de tar feil, innrømme det eller bare glemme det hele,” sier Faulkner som avslutter med å peke på det aller viktigste, nemlig Jesu egne ord om at “ingen kjenner dagen eller timen.”

23 september 2017 på You Tube

Datoen 23 september 2017 er i dag et temmelig brennhett tema blant kristne som opererer på You Tube. For øyeblikket får enn mer enn 843 000 treff dersom man søker etter ordkombinasjonen  23 september 2017 revelation 12 og det foreligger derfor et stort antall videoer som omhandler og omtaler det som man tror vil skje om knappe tre uker. Vi befinner oss nå i slutten av mange omtaler som “et super jubelår” i den jødiske kalenderen som finner sted hvert 49/50ende år. Sist gang vi hadde et slikt superjubelår var i 1967 da den profetiske seksdagerskrigen inntraff i Midt Østen. I løpet av bare seks krigdager lykkes det Israel å beseire sine arabiske fiender og Jerusalem kom tilbake på jødiske hender igjen, slik det var profetert i Lukas evangeliet kapittel 21. Det som angivelig skal oppfylles nå er profetordene som står i Johannes Åpenbaring kapittel 12. Søkelys har tidligere advart mot å legge for mye vekt på forskjellige teorier om datoer som oppstår, da historien mange ganger har vist oss at alt bare var bygd på spekulasjoner uten bibelsk substans. Under her legger jeg ut noen videoer som omhandler temaet, så kan folk selv gjøre seg opp en mening. Uansett hva som skjer eller ikke skjer, er Jesu oppfordring om å “alltid være rede” relevant og et godt råd å ta med seg i en spennende profetisk tid er dette: Våk og be!

Se og forstå åpenbaringsbokens kapittel 12 tegn på under 15 minutter

https://www.youtube.com/watch?v=YEzxw9rzyPA

Andre videoer som omhandler det mulige profetiske tegnet som finner sted søndag den 23 september 2017

https://www.youtube.com/watch?v=iC_W273I2CU&t=507s

Steve Cioccolanti:

https://www.youtube.com/watch?v=iMlq1UVvM0o

https://www.youtube.com/watch?v=8fGs5-n_isQ

https://www.youtube.com/watch?v=R2CTp6B46tY&t=4s

Tekst: Kjell Andersen

 

 

2 tanker om “23 september 2017 profetien -spekulasjoner-dommedag og mulig bortrykkelse? Hva vil skje?

  1. Mange vil rope ut sine røster til allmenheten i disse tider. mange røster som ikke har rot i sannheten om de siste tider. Jeg også har trodd at vi er svært nær Jesu igjennkomst, og det tror jeg fremdeles, men jeg har også trodd at vi kom til å se mer av sterkere hendelser i forskjellige tidsrom, men det har uteblitt. så jeg har blitt mer nøkteren i mitt tankesett. Tror at alt står i Guds ord som kommer til å skje i nær framtid blir mer åpenbart for den som er våken i ånden. Det skal være rykter om krig i lang tid, men vi skal ikke bekymre oss står det skrevet, det er vel begynnelsen på fødselsveene. og dyrets merke må også være en del av endetiden. da den troende vil stå over et valg som vil avgjøre framtiden til menneskene. jeg tror at vi enno har ca 15 år igjen på denne jord, men vi skal altid være beredt på det som kommer.

Det er stengt for kommentarer.