Nord Korea har foretatt en kjernefysisk prøvesprengning -President Trump med flere tomme ord

Nord Korea gjennomførte i natt nok en kjernefysisk prøvesprengning og fortsetter dermed å trosse det internasjonale samfunnet. Nattens prøvesprenging har skapt sterke reaksjoner i regionen og over hele verden blir den siste nord koreanske provokasjonen fordømt. På Twitter sier president Trump “at deres ord og handlinger fortsetter å være fiendtlig og farlig for USA. Nord Korea er en upålitelig nasjon som har blitt en stor trussel og har sett Kina i forlegenhet, som har forsøkt å hjelpe, men med lite suksess.” 

Nattens prøvesprengning viser at Nord Korea steamer frem fullstendig uberørt av kritikken, fordømmelser og økonomiske sanksjoner som blir lagt på hans land. Den nord koreanske lederen har forlengst forstått at Donald Trump og det mektige Amerika er handlingslammet fordi de vet at en krig med Nord Korea vil resultere i kanskje flere hundre tusen døde sivile i Sør Korea i løpet av kort til. Det er et stolt regime i Pyongyang som nå er i ferd med å utmanøvrere både USA og president Donald Trump som også brukte Twitter til en mild kritikk av Sør Korea. “Sør Korea har funnet ut, som jeg også har sagt dem, at deres snakk og ettergivenhet overfor Nord Korea ikke vil virke, fordi Nord Korea bare for står en ting,” slo Trump fast videre. Dermed signaliserer president Trump igjen at militærmakt er det eneste språket Nord Korea forstår.

https://www.youtube.com/watch?v=snQS4pS9yQA