Innspill fra Torstein Langesæter: “Jesus kommer tilbake i 2028”

I følge Torstein Langesæters teori vil mye komme til å skje i de neste 14 år som leder opp til Jesu gjenkomst i 2028

torsteinlTorstein Langesæter har markert seg som en ivrig debattant på en rekke nettsteder. Før 22 juli tragedien som medførte at en rekke debattforum på nett ble lagt ned var han en ivrig debattant på forumet i Dagens Næringsliv (som nå er lagt ned) og frem til 16 desember 2013 var han også en ivrig bidragsyter på verdidebatt hvor han fremmet sine teorier omkring Jesu gjenkomst i 2014 og ideen om at Obama må gå av til fordel for George Walker Bush som Torstein mener har en sentral plass i endetidens puslespill. Selv om Torstein Langesæter møter liten forståelse blant kristne i Norge finnes det likevel internasjonalt en del troende som deler Torstein Langesæters tolkning av hva som vil skje i den helt nære fremtid. En teori som innebærer at Hussein Obama må gå av som president for de forente stater samtidig som tidligere president Bush igjen skal flytte inn i Det Hvite Hus. Av andre ting som skal skje i følge Torstein er at Iran vil bombe USA og at Jesu gjenkomst vil finne sted i 2028, altså om 14 år. Vi vil presisere at Søkelys ikke nødvendigvis innestår for Torsteins teorier men i motsetning til Verdidebatt og Johannes Morken ønsker vi ikke å begrense individers ytringsfrihet.

Langesæters hovedteori er kort skissert dette: “Etter 6 dagar kjem kvila. -Etter 6 år skulle jorda kvila. -Etter 6000 år kjem 1000-årsriket/sabbatskvila. Difor er det ekstra viktig å setja seg inni bibelens kronologi og jubeårsyklusen. Og Tanakh fortel oss kortid jubelåret -det 50.året har falle i historien. http://www.marieslibrary.com/PDF_Articles/SabJub.pdf

Viser til Josefus

År 1978 kom jubelår nummer 119 – (50). Det neste og siste i rekkja – nummer 120 fell år 2028. http://www.giveshare.org/HolyDay/jubilee.html

Den kjende historieskrivaren Josefus forstod det riktig. “When Is the Jubilee Year?According to William Whiston’s footnotes to Josephus, 24 B.C. was a Sabbatical year, and 23 B.C. was a Jubilee year. This would mean that A.D. 27 was a Sabbatical year, and A.D. 28 was a Jubilee year. If this is true, then 1977 was a Sabbatical year and 1978 a Jubilee year. Sabbatical years would occur in 1985, 1992, 1999, 2006, 2013, 2020 and 2027, with the next Jubilee in 2028.”

2028 END (See the Movie that’s SHOCKING the World!!!)

Guds frelsesplan er veldig enkel.

http://www.hebrew4christians.com/Scripture/Parashah/Summaries/Mishpatim/Eved-Ivri/eschatology2.gif
Skissa viser den ubønnhøyrlege enden.
2000-2000-2000 år eller 40-40- 40 jubileum.
Dei siste 40 jubileum eller 2000 år starta då Yeshua las frå jubileumsprofetien i Esaias 61 i år 28. Yeshua utelet denne eine setninga. “ein hevnens dag frå vår Gud”.

Denne dagen – Yom Kippur- dommens dag kjem med straff frå Gud mot dei som ikkje innordna seg Hans lov. Når Han kjem har verdssamfunnet med Antikrist i spissen innteke Guds Land og har knebla jødane. Halve befolkninga er sendt i konsentrasjonsleirar.

Holocaust vert oppfyllt på nytt i Jakobs trengsel på slutten.
Men så er det definitivt slutt.
Gud har aldri gløymt folket sitt. Det kjem verdssamfunnet til å få merka.

Av Torstein Langesæter

Siste fra Torstein

Ingenting er tilfeldig.
120 jubileum er 6000 år.
Når 120 jubileum eller 6000 år er til ende så skal me få sjå Yeshua ansikt til ansikt.
Det er desse 2 dagane frå Yeshua var her som no innvarslar den TREDJE DAGEN.
Det er dette som står i Hosea 6.
“Han gjer oss LEVANDE ETTER TO DAGAR,
den tredje dagen reiser han oss opp,
så vi kan LEVA FOR HANS ANDLET”.
Det er dette som står beskrive i Esekiel 37-oppstandelsen.
Kor mange er det som trur at Gud kan samla levningane av dei som er døde og byggja opp att eit fullstendig menneske i kjøt og blod.
“Han førte meg omkring mellom dei. Sjå, det låg ei stor mengd med knoklar utover dalen, og dei var heilt tørre. 3 Då sa han til meg: «Menneske, kan desse knoklane bli levande att?» Eg svara: «Min Herre og Gud, det veit berre du.”
Det finst personar som har lete seg frysa ned i håp om at legevitskapen ein dag kan redda dei.
Esekiel 37 beskriv enkelt korleis Gud gjer det.
“Han sa: «Tal profetord over desse knoklane og sei til dei: Tørre knoklar, høyr Herrens ord! 5 Så seier Herren Gud til desse knoklane: Sjå! Eg lèt det koma ånd i dykk, så de blir levande. 6 Eg fester sener på dykk, legg kjøt på, dreg hud over og gjev dykk andedrag så de blir levande. Då skal de KJENNA AT EG ER HERREN.»
Oppstandelsen kjem like sikkert som Esekiel 37 er Guds ord.
Bein legg seg inntil bein. Det kjem sener og kjøt på beina og til slutt står mennesket gjenskapt.
Kva gjer så Gud med oss eller dei som ligg i grava og får livet tilbake?
“Då sa han til meg: «Tal profetord til ånda! Menneske, tal profetisk og sei til ånda: Så seier Herren Gud: Kom, ånd, frå dei fire vindretningane og blås på desse drepne så det kjem liv i dei.»
10 Eg tala profetord, som han hadde bode meg. Då kom det ånd i dei, så dei vart levande. Dei reiste seg opp og stod på føtene. Det var ein umåteleg stor hær.
11 Så sa han til meg: Menneske, desse knoklane er heile Israelsfolket. Høyr kva dei seier: «Våre knoklar har tørka inn, vår von er knust. Det er ute med oss!» 12 Tal difor profetord og sei til dei: Så seier Herren Gud: Sjå, mitt folk, eg opnar gravene dykkar og lèt dykk stiga opp or grav. Så fører eg dykk til Israels-landet. 13 Mitt folk, de skal kjenna at eg er Herren når eg opnar gravene dykkar og lèt dykk stiga opp or grav! 14 Eg gjev dykk mi ånd, så de blir levande, og lèt dykk finna kvile i dykkar eige land. Då skal de kjenna at eg, Herren, har tala og sett det i verk, seier Herren.”
Gud vekkjer opp dei trufaste og skaper liv på nytt.
Denne enorme menneskemengda fører han så til det bokstavlege Jerusalem i Israel til LAUVHYTTEFESTEN eller SUKKOT.
Denne festen startar fem dagar etter YOM KIPPUR-dommens dag.
Då oppfyllest Esaias 25 med det store gjestebodet.d
Yeshua sender ut englane til alle jorda kantar som tek dei trufaste med til Israel.
Nokon vert ikkje tekne med.
Det er dette som står i Mattus 24.
“Medan basunen ljomar, skal han senda ut englane sine, og dei skal samla dei han har valt seg ut, frå dei fire verdshjørna, frå den eine enden av himmelen til den andre.
..Slik skal det òg vera når Menneskesonen kjem. 40 Då skal to menn vera ute på marka; éin blir henta, éin blir att. 41 To kvinner skal mala saman på kverna; éi blir henta, éi blir att.”
Mange kristne har laga seg tankebilete som er falske, diverre.
Det kjem av den falske* (vi understreker at vi ikke innestår for Torsteins meninger om apostelen Paulus) apostelen Paulus.
Han seier at me skal rykkjast opp i atmosfæren og forsvinna ut i verdsrommet til himmelen.
Difor sit tusenvis av kristne med desse falske forventningane.
Det kallast rapture eller bortrykkelsen og er ein stor bløff.

5 tanker om “Innspill fra Torstein Langesæter: “Jesus kommer tilbake i 2028”

    • Torstein er gjennomtenkt og konsekvent i det han mener omkring de siste tider. Hvorvidt det vil stå seg når vi eventuelt skulle skrive 2029 gjenstår jo å se. Uansett finnes det langt flere enn Langesæter som tror dette. Han kan selv begrunne sitt syn dersom han ønsker det. Uansett setter vi ytringsfriheten høyt og det er så avgjort et tema som kan diskuteres å møte hans synspunkt med argumenter.

  1. Den som lever vil se om det stemmer, uansett “ingen kjenner dagen eller timen”

Det er stengt for kommentarer.