Pastor Jan-Aage Torp fikk stinkende konvolutt med avføring i posten -har fredag politianmeldt forholdet

Pastor Jan-Aage Torp innleverte fredag en politianmeldelse etter å ha mottatt avføring i en konvolutt som gav seg ut for å være fra den belgiske ambassaden. Foto: Facebook /Jan-Aage Torp

Pastor Jan-Aage Torp som tirsdag fikk et konvolutt full av avføring i posten har nå anmeldt forholdet til Oslopolitiet. Konvolutten med avføring skulle se ut som om den var sendt fra den belgiske ambassaden i Oslo og var adressert til Jan-Aage Torp som i egenskap av å være leder for kristenkoalisjonen og president for European Apostolic Leaders (EAL) jevnlig blir invitert til samlinger og konferanser blant kirkeledere, politikere og diplomater. Fredag morgen innleverte pastor Jan-Aage Torp en anmeldelse til politiet og skrev selv om sin anmeldelse av saken på Facebook Les videre

Pastor Torp gleder seg og gjesper over politiets henleggelse av Christensens anmeldelser av ham

Pastor Jan-Aage Torp i Oslokirken tilfreds med henleggelsen. Foto: Majoren 08 lisens

Blogger Christensens mange anmeldelser av pastor Torp har ikke gått upåaktet hen oss Oslokirkens pastor. I en oppdatering på Facebook og egen blogg skriver Torp fredag dette: “Fra tid til annen følger vi med på politianmeldelser. Ikke minst har vi opplevd en rekke sådanne fra en viss straffedømt hetsblogger som aldri får nok av Aina & meg! ? Han husker ikke fra den ene dag til den neste hva han har skrevet og begått. Hatet er grenseløst. Men vi gjesper. Dog har det vært nyttig å sette seg inn i lovverket og rettsprosedyrene i Norge. Vi har merket oss at hver gang hans politianmeldelser av oss blir henlagt, nå sist av Statsadvokaten i Oslo, da forsøker han å kamuflere eller endog skjule hva Politiet faktisk skriver til ham, åpenbart fordi han ønsker at utfallet var blitt et annet,” skriver pastor Jan-Aage Torp som også har registrert de mange anmeldelser som har vært rettet mot TV Visjon Norge og Jan Hanvold og Rick Vera. Ingen av disse anmeldelsene har ført til annet enn henleggelse Les videre

Det absurde med Norge, -straffbart å gi ulydige barn et forsiktig dask men lovlig å ta livet av 15 000 unger i mors liv hvert eneste år

Men hva mot den dødelige volden mot barna i mors liv Anne Lindboe?

Norsk lov forbyr foreldre å gi sine uskikkelige barn et forsiktig klask på baken eller på
hånden fordi dette er vold mot barn. Dersom kristne menigheter og forsamlinger er frimodige nok til å sitere de bibelvers som omhandler tukt i barneoppdragelsen risikerer
barneombudman politianmeldelse av et overivrig og nidkjært barneombud som tyr til politianmeldelse mot en menighet uten å først lese hva menigheten skriver om temaet. I følge den religiøse avisen Vårt Land var barneombud Anne Lindboe “dypt rystet over menighets holdninger” og den samme uroen uttrykte statsminister Erna Solberg. Imidlertid og ut fra et bibelsk kristent ståsted er det mer urovekkende og rystende over at verken statsministeren eller barneombudet uttrykker den samme uro og rystelse over det faktum at hvert eneste år, og med støtte i norsk lov er helt okey å ta livet av 15 000 barn før de blir født fordi dette er en kvinnes rettighet i Norge. Ut fra et bibelkristent ståsted må det være langt alvorligere å begå drap av ufødte barn enn å forsøke å ta hva Bibelen lærer om å oppdra barna i Herrens tukt som det heter i Efeserbrevet 6,4   Les videre