Det absurde med Norge, -straffbart å gi ulydige barn et forsiktig dask men lovlig å ta livet av 15 000 unger i mors liv hvert eneste år

Men hva mot den dødelige volden mot barna i mors liv Anne Lindboe?

Norsk lov forbyr foreldre å gi sine uskikkelige barn et forsiktig klask på baken eller på
hånden fordi dette er vold mot barn. Dersom kristne menigheter og forsamlinger er frimodige nok til å sitere de bibelvers som omhandler tukt i barneoppdragelsen risikerer
barneombudman politianmeldelse av et overivrig og nidkjært barneombud som tyr til politianmeldelse mot en menighet uten å først lese hva menigheten skriver om temaet. I følge den religiøse avisen Vårt Land var barneombud Anne Lindboe “dypt rystet over menighets holdninger” og den samme uroen uttrykte statsminister Erna Solberg. Imidlertid og ut fra et bibelsk kristent ståsted er det mer urovekkende og rystende over at verken statsministeren eller barneombudet uttrykker den samme uro og rystelse over det faktum at hvert eneste år, og med støtte i norsk lov er helt okey å ta livet av 15 000 barn før de blir født fordi dette er en kvinnes rettighet i Norge. Ut fra et bibelkristent ståsted må det være langt alvorligere å begå drap av ufødte barn enn å forsøke å ta hva Bibelen lærer om å oppdra barna i Herrens tukt som det heter i Efeserbrevet 6,4  

Vold mot barn er på ingen måte forsvarlig enten det er snakk om fysisk eller psykisk vold, men i saken mot den nystartede kristne menigheten Kilden på Jæren har saken gått helt ut av proporsjoner for her snakker vi om en liten menighet som i sin trosbekjennelse har formulert endel formuleringer av ønske om å komme i møte med de tekster i Guds ord som forteller om tukt og barneoppdragelse. I ettertid av bråket og barneombudets overilte anmeldelse av menigheten er det flere enn aborted-babymeg som har sett det absurde at rettsstaten Norge som hvert eneste år tillater og aksepterer at ca 15 000 ufødte barn blir abortert vekk som en følge av en ulov som best kan omtales som fosterdrapsloven, og blant de ledende i samfunnet, i politiske miljøer, i
deler av kirken og blant flertallet av norske innbyggere er det helt greit at praksisen med å avlive ufødte mennesker får fortsette, -selv om vi alle er klar over at det faktisk er klar over at det er lite menneskebarn som må dø fordi demoniske krefter har fått bygd sine mektige festningsverk i det norske folk og samfunn. Når makteliten, statsminister, kristenmedia og barneombud i disse dager skriker opp over at en menighet skrev noen strofer omkring fortolkninger av en rekke bibeltekster som omhandler tukt.

Bibelen taler neppe om vold som opptuktelse

Når dette er sagt leser ikke jeg bibelversene om tukt dithen at jeg tror det er snakk om voldelig straff av barn, men en form for rettledning og bibelvers som ” For hvem er den sønn som hans far ikke tukter?” fra Hebreerbrevet bør forstås som en konstatering av at avstraffelse kan være nødvendig selv om det er lite trolig at man i termen “tukt” bør lese barn_straff980fysisk eller voldelig avstraffelse. Imidlertid, etter et kristent ståsted er det langt verre  å ha en lovgivning som aksepterer at man kan avlive unger før de er født enn å gi et uskikkelig barn et klask bak. Det tragiske med Norge er at man slipper unna med fostermord fordi man mener at slikt er okey, mens et klask bak kan gi foreldre møte med politi og rettsvesen. Det bør være et tankekors at norsk lov aksepterer at det er greit å ta livet av et ufødt barn, men foreldre kan bli straffet for å gi et barn et klask bak… Etter mitt syn er det forkastelig å bruke fysisk vold mot barn enten de er fødte eller ufødte og for meg er det et alvorlig tankekors at vårt samfunn fullt ut aksepterer 15000 årlige fostermord, men man skriker opp og går til politianmeldelse mot en menighet på grunn av noen upresise og kanskje litt tankeløse ord i en redegjørelse omkring barneoppdragelse.

 

 

43 tanker om “Det absurde med Norge, -straffbart å gi ulydige barn et forsiktig dask men lovlig å ta livet av 15 000 unger i mors liv hvert eneste år

 1. For å gjøre det helt klart: Jeg er selvsagt motstander av fosterdrap. Jeg mener allikevel at sammenligningen er irrelevant i en samfunnsmessig kontekst.
  Forhold deg heller til saken isolert sett, og da må konklusjonen være at det IKKE er greit å slå barn. Å bygge opp en argumentasjon som forsvarer vold mot barn er direkte kvalmende:-(

  • Hei Lars, det er intet i teksten i dette stykket som forsvarer vold eller å slå barn på noen som helst måte. Og jeg siterer fra stykket: ” Når dette er sagt leser ikke jeg bibelversene om tukt dithen at jeg tror det er snakk om voldelig straff av barn, men en form for rettledning og bibelvers som ” For hvem er den sønn som hans far ikke tukter?” fra Hebreerbrevet bør forstås som en konstatering av at avstraffelse kan være nødvendig selv om det er lite trolig at man i termen “tukt” bør lese fysisk eller voldelig avstraffelse. Med litt andre ord leser ikke jeg bibeltekstene om tukt dithen at det med “tukt” menes fysisk vold mot barn, men snarere som en form for rettledning.

   Det jeg og en rekke andre finner litt absurd er at barneombudet går til det skritt å politianmelde en menighet for noen upresise setninger i en tros-redegjørelse hvor man forsøker å møte bibelversene omkring “tukt” av barn, mens et helt samfunn fullt ut aksepterer 15 000 årlige fosterdrap som i kristen kontekst er en langt større forbrytelse mot Guds ord enn å gi et barn et klaps bak. I min og og flere andres forståelse er det et tankekors at barneombud, kristen-media, statsminister og folk flest faktisk reagerer sterkere på noen upresise ord i en trosbekjennelse enn på det faktum at 15000 ufødte barn blir avlivet hvert eneste år i Norge.

  • Jeg ser hva ditt tankekors er, men for det store flertallet av norges befolkning, så er de rystet over at en kristen menighet oppfordrer til vold mot barna sine. Ja de sågar mer enn antyder at det er alvorlig å IKKE gjøre det. Det var riktig av pressen, inkl den kristne delen, å være krystallklare på dette. Nulltoleranse her, skal vi være glade for. Jeg tror at barnevernet vil ha et søkelys på disse familiene i lang tid fremover, da de har klart vist hva de mener om dette, og hva de praktiserer. Og takk Gud for barnevernet!
   Men, jeg er selvsagt enig med deg i fosterdrapsspørsmålet, men som sagt, sammenligningen blir dårlig i en samfunnsmessig kontekst, men dog helt greit relevant i en kristen kontekst!

  • Slik jeg har forstått dette med den lange bekjennelsen til menigheten -er den inspirert fra lignende retninger i Statene som har et litt annerledes syn på barneoppdragelse og straff en det kristne i Norge har. Menighetens ledere har i ettertid understreket at de forholder seg til norsk lov og hva politiet eventuelt råder dem til.

  • Hvis det ikke er relevant med fosterdrap i en samfunnsmessig kontekst så sier vi oss enige i at en totalitær stat er greit, og at vi som i Tyskland, vender blikket bort fra det. Det er en samfunnsaktuell sak, kristen eller ikke, fordi det er våre landsmenn det er snakk om!

  • Fosterdrap er ikke ulovlig i Norge, mens vold mot levende barn er det. Derfor er det en irrelevant sammenligning i en samfunnsmessig kontekst! I debatt kristne i mellom, så kan selvsagt dette fremstå som et paradoks, og jeg er konsekvent tilhenger av at begge deler skulle vært straffbart. Men, det nytter ikke å fremme disse argumentene og sammenligningene til verdslige mennesker!

  • Hvorfor skal du dra barnevernet inn i dette? Man skal tukte sine barn på en sunn måte.Da mener jeg ikke man skal slå barna,men tror ikke de blir skadet om de får et knips på hånden om de ikke hører etter. Vet om et par personer som har vært i barnevernets omsorg og kan vel si de har vel fått så hatten passer og bærer nok på dype sår.

  • Ikke jeg.. Barneombudet har varslet barnevernet. Og vi vet jo at de vil bli fulgt opp nøye der. Heldigvis…
   “knips på hånden”? Har du lyst til å ta ansvaret for å trekke opp grensene for hvor mye vold man kan utøve mot sine barn? Hvor ofte? Slå?Sparke?Ris på rompa?Lusing? Klaps på kinnet? Knyttneveslag i ansiktet? I magen? Hva er greit????
   Jeg syns INGENTING er greit, og de som her og andre steder antyder at det er greit å utøve vold mot barn, må ha alvorlige problemer:-(

  • Ok..burde du ikke heller se hva Guds ord sier? Det er absolutt ikke snakk om et vers, men flere i Ordspråkene og Hebreerne 12..Det er snakk om kontrollert handling i kjærlighet, uten sinne. Men jeg ser at du ikke ønsker menigheten noen form for velsignelse og håper den blir oppløst..Er det slik en kristen taler? Fordi han er uenig i ett lærepunkt? Hvis du sier du er kristen, hvorfor ber du heller ikke for dem og ønsker dem all Herrens velsignelse? Kilden forkynner hele Guds ord med et krystall klart evangelium i sentrum? Hvorfor håper du ikke Herren kan vise kilden vei og bruke dem til menneskers frelse? Slik jeg ser dette fremstår du som en som ikke kjenner Guds ord og heller ikke bryr deg om kristne søsken, men skriker som en hedning mot troende mennesker, fordi noen journalister har laget en stor sak ut av noe som egentlig ikke er det? Lederne i kilden slår absolutt ikke sine barn, men formulerte seg dårlig i sin trosbekjennelse..Kanskje du burde ransake seg selv litt når det gjelder dine motiv, da du henger deg på verdens kritikere av Guds folk..

  • Jeg ønsker at menigheten går i oppløsning, men jeg ønsker Guds rike velsignelse over hvert enkelt medlem. Og jeg ønsker at Gud leder dem inn i gode menigheter, som kan rettlede dem!
   Ang. hebreerne 12, så står det mye om tukt, men ikke noe om voldelig tukt!

  • Du vet jo ikke hva du snakker om i det hele tatt..det er sikkert. Både Hebreerne 12 og flere vers i Ordspråkene snakker om fysisk tukt..Hvem snakker om vold?? Jo journalistene, og de ikke troende, og du henger deg på..Ingen i kilden har noen gang snakket om eller gjort noe som kan beskrives som vold. Du kjenner dem ikke, og du vet tydeligvis ikke noe om menigheten heller, og alikevel håper du den blir lagt ned? Det er slike som deg som bringer skam over kristi kropp, som kaller seg kristen men viser at han hater de kristne søsken..Guds ord sier at du vandrer i mørket. Ingen sann kristen vil håpe på at en bibelsk menighet blir lagt ned, og hvertfall ikke uten å kjenne kjenne til menigheten godt!? At man kan være uenig, ja. Men sanne kristne ber for hverandre, støtter hverandre og setter seg ned over en åpen bibel og finner ut av uenigheter, ikke skriver usakligheter og baktalelse på sosiale media slik verden gjør..men det gjør du Lars. Tragisk. Håper Herren åpner ditt hjerte.

  • Det er tydelig at du, “Ronny”, er en del av Kilden, og gjør et panisk forsøk på å forsvare de avskyeligheter de har blitt avslørt i! Jeg vil gjerne påpeke at de kristne avisene Dagen og Vårt Land har vært tydelige på å ta avstand fra Kildens bekjennelse og praksis! Jeg tror ikke du skal belære meg i bibelkunnskap. Du klarer jo ikke å skille den gamle og den nye pakt, engang…Faktum er at menighetens lederskap oppfordret og sågar formanet til å irettesette barn ved voldelige handlinger. Dette er straffbart og ikke bibelsk(iht. NT).
   PS! Sier Jesus noe om viktigheten av å slå barn?:-( Syns du bør skamme deg, Ronny, og heller ta et oppgjør med dette, i stedet for å klandre de som har avslørt det, og vi som tar avstand fra dette!

  • Du er en løgner Lars. For du vet ingenting om de faktiske forhold i kilden. Du dømmer ut fra hva liberale media sier..Alt i bibelen er Jesu ord Lars, men det vet du kanskje ikke..Jeg akkurat som lederne i kilden tar sterk avstand fra vold, og ingen har noen gang gjort noe slikt som du påstår. Du velger å tro på avis overskrifter, istedet for kristne søsken. Det sier alt om deg. Og du bruker ord som “avskyeligheter som er blitt avslørt” UTEN at du kjenner noen som går i kilden eller hva som har blitt praktisert. Du burde virkelig skamme deg..Når det gjelder den nye og den gamle pakt så er bibelens veiledning for liv og lære mye av det samme (med selvfølgelig flere unntak)..Men Hebreerne 12 refererer til ordspråkene når det gjelder tukt..Dette er en åpning for fysisk irettesettelse som skal praktiseres i kjærlighet. Akkurat som når foreldre generelt tar sine barn i armen og sier NEI! med en bestemt stemme. Det blir akkurat det samme. Men slikt forstår ikke en som hetser kristne på grunnlag av hva liberale journalister skriver. Du burde skamme deg! Og en ting til..Jeg tilhører ikke kilden, men kjenner flere av dem godt, og vet at din og andres fremstilling og oppfattelse av dette er feil. Men fortsett i din synd Lars, og hets bibeltro kristne. Det er som forventet av liberale som deg..Hadde du vært sann hadde du sett at kilden står på bibelens ord i alle læresetninger og sin forkynnelse, men at de gjorde en tabbe ved å ordlegge seg slik. Som sanne Guds menn har de fjærnet alt fra sin trosbekjennelse, og vil føye seg for norsk lov siden det ikke strider imot evangeliet og hvem Gud er..Her har du noe å lære Lars. Du burde stiller deg spørsmålet..”Skal vi lyde Gud eller mennesker?”..

  • Hissig, Ronny? For ordens skyld; jeg betrakter meg som en konservativ kristen. Det som ble avslørt var de menighetens holdninger, slik som beskrevet i deres trosbekjennelse. De skrev jo direkte at man ikke bare burde, men nærmest måtte slå barna. Det kunne få fatale konsekvenser å IKKE gjøre det! Det var avsløringen jeg snakket om. Det er selvsagt all mulig grunn til å tro at disse nidkjære “eldste” og deres medlemmer lever som de lærer! Og nettopp derfor er jeg glad for at dette kom frem, og at de nå er i barnevernets søkelys. INGEN barn har godt av å bli slått, og ALL forskning viser at fysisk avstraffelse skader barnet, fysisk og ikke minst psykisk! Jeg har ikke mer å tilføye i sakens anledning….

  • “All forskning viser…” Der har vi det..Hold deg til Guds ord! Så vil det gå deg godt. Ingen har slått sine barn eller mener det er rett. Slike som deg mixer verdens visdom inn i Guds rike, og hopper bukk over de vanskelige passasjene i skriften..Jeg ser i andre artikler på denne siden at du forsvarer bethel church og mener kritikken mot dem ikke holder mål..Da trenger du ikke si mer. Da faller dine utsagn i denne saken også på plass. Lykke til videre. Måtte Herren åpne dine øyne.

  • Ja, det er riktig at jeg kommenterte en artikkel som en av disse “eldste” i menigheten Kilden hadde skrevet om Bethel. Den var ikke bibelsk fundamentert, og var ren synsing… Jeg sier ikke at ikke Bethel gjør ting som er ubibelske, men konstaterte at argumentene ikke var forankret i Bibelen!
   PS! Det synes som om du forsvarer denne lille menigheten i et og alt(med sine 15 medlemmer). Det er ikke et godt tegn….Har sett det før; og når kritikk møtes med sinne, stygge ord og ubegrunnede beskyldninger, så er det grunn til at varselklokkene må ringe!. Jeg ser nå at det er enda mer riktig at menigheten Kilen blir oppløst, før de utvikler seg til en farlig sekt!

  • Og igjen viser du din uomvendte tilstand. Hat av kristne brødre. Slik taler kun en som ikke eier Jesus, men som er mest opptatt av å sverte kristne og følger tiden og verden. Stakkars..

  • Jeg syns mine innlegg står seg godt, og jeg har ikke mer å tilføye i denne saken! Jeg tror også de andre som leser her, er i stand til å bedømme dine innlegg for det harske, fordømmende og meningsløse røret det er! PS! Jeg har en meget god anelse om hvem som gjemmer seg bak “Ronny”:-)

  • Menigheten har gitt sin redegjørelse og vi har ingen grunn til å tro at disse lyver eller bløffer. Når menighetens ledere har fjernet punktene det ble reagert på og samtidig har sagt dette til pressen: – Det står om fysisk tukt i blant annet Ordspråkene. Men vi ser det ikke som et påbud. Vi ønsker derfor å være styresmakten lydig, slik Paulus oppfordrer oss til i Romerbrevet 13, sier Martin Hjellvik (26) til Dagen. Han leder menigheten sammen med Asbjørn Berland (23). Menigheten vil heretter ikke praktisere eller oppfordre til ris av barn.”
   Disse har gjort en tabbe som var mer teoretisk enn praktisk og vi har ingen grunn til å tro at disse nå lyver. Videre sier – Vi skjønner godt at folk reagerer dersom de tror at vi denger løs på barna. Vi tar sterk avstand fra vold mot barn, sier Martin Hjellvik,

   Jeg ser ingen grunn til å betvile det menigheten sier nå og jeg står fast på at dette er storm i et vannglass.

  • Du har tydeligvis ikke lest menighetens redegjørelse, Lars. Der gjør de noen viktige oppklaringer som du ikke har fått med deg eller som du har bestemt deg for ikke å tro på. Når de snakker om tukt mener de “irettesetting” og ikke “å slå”. Så hva de mener er at det kan få alvorlige følger å ikke irettesette barn. Eller mener du at man bare skal la barn få gjøre akkurat det de vil ?

  • Selvfølgelig mener jeg ikke at man skal la barn få lov til å gjøre hva de vil. Men, det finnes mange andre, og langt bedre måter å irettesette barn på, enn å slå dem! (trodde ærlig talt det bare var noen få over 80 år, som hadde tro på ris, slag og spark som en fornuftig del av barneoppdragelsen).
   I min oppdragelse av mine tre barn, har jeg aldri slått dem, tatt tak i dem eller på andre måter brukt voldelige handlinger. Jeg har snakket med dem, rettledet dem og vært tydelig. Og det har fungert godt. I dag har jeg tre svært velfungerende og harmoniske barn, to som studerer på Universitetet og ei på videregående. Alle tre har toppkarakterer og er høflige og dannede mennesker. Er ikke så sikker på om status ville vært den samme, om jeg hadde brukt vold i oppdragelsen!

  • Forresten: det er en alvorlig påstand å kalle noen en løgner. Hva har jeg løyet om? Jeg kan svare deg; absolutt ingenting har jeg løyet om.

  • Kveldens nyhetsoppslag på TV2 viser vel at barnevernet kanskje ikke er det mest kompetente organet for å ta seg av barn. Primært er det foreldrene som skal stå for barneoppdragelse og ikke barnevernet.

 2. Jeg ser at saken om menigheten Kilden er lukket for kommentarer, men kan ikke dy meg for å konstatere
  at de to herrene som kaller seg “eldste” såvidt er kommet forbi pubertetsalderen. Det forteller vel det meste….

  • Jeg syntes nå også det virker lite fornuftig å omtale unge mennesker midt i tjue årene for “eldste”…Jeg tror ledere hadde vært bedre..
   Kanhende det bare er vi som er for gamle Lars.

  • Ja, man lærer endel etter 20-årene også….. 😉 Men jeg synes det er flott når unge, energiske og motiverte mennesker med et brennende hjerte for Jesus starter nye menigheter!

  • Det er jeg helt enig med deg i Hildi. Unge mennesker kan godt være dyktige ledere i en menighet -og Bibelens Timoteus er et eksempel.

  • Det er ikke alder Guds ord først og fremst vektlegger når det gjelder eldste, men personlige kvalifikasjoner ut fra Guds ord. Begge lederne i kilden menighet er etter alderen veldig modne, kunnskapsrike, og lever
   et Gudfryktig liv..Mye mer enn hva man kan si om mange ledere rundt om som er eldre i alder..

  • Jeg sier ikke at ikke unge mennesker kan være dyktige ledere Bjørn. De ha kunnskap, mot, klokskap og Paulus sier jo til Timoteus: La ingen forakte deg for din ungdoms skyld.” men med tittelen “eldste” ser man for seg høy alder og gråe hår, så jeg syntes kanskje menighetsleder eller leder er et bedre ord siden disse ikke akkurat aldersmessig er den eldre garde.
   Men som sagt til Lars, det er kanskje vi som begynner å bli gamle.

 3. For noen år siden skrev jeg i forbindelse med en diskusjon i Verdidebatt at jeg av og til, i bestemte situasjoner, hadde gitt mine småbarn en liten dask på baken. Jeg ble med en gang advart av andre debattanter om ikke å skrive mer om det… I Norge var det nemlig ulovlig og straffbart, noe jeg ikke visste…

  Det var ubehagelig for meg den gang. Men så bor jeg i et annet land hvor dette ikke er ulovlig. Så å ytre meg om dette fikk ingen følger for meg.

  Jeg er sjokkert over hvordan Kilden menighet er blitt behandlet ut ifra å ha ytret seg om en liten dask….Det er også blitt fullstendig overdrevet. Så jeg mener Kilden menighet er blitt urettferdig behandlet.

  Jeg er imot å bruke vold mot barn. Men kan en liten kontrollert dask i bestemte situasjoner (ikke som en vanlig oppdragelsesmetode), skade? Hvis feks. et lite barn er i ferd med å gjøre noe farlig og ikke lytter til advarsler og vrir seg unna. Skal det da være straffbart å gi barnet en kort liten dask for at det skvetter til og roer seg såpass ned at man kan få dem ut av en farlig situasjon?

  Dere trenger ikke svare på mine spørsmål. Jeg vil ikke føre noen inn i eventuell fare for straff for å ha ytret seg her.

  Det er viktig at barna lærer disiplin. Ordet “tukt” forbinder jeg ikke med noe fysisk. Det er heller å sette grenser og å lære barna at ulydighet har konsekvenser. Men minst like viktig er det å gi barna ros for det de gjør bra. Og fremfor alt vise dem ubetinget kjærlighet samme hva de gjør eller ikke gjør!!! Det er så viktig å ta seg tid med barna og å gjøre hyggelige ting sammen.

  Jeg er sikker på at Kilden menighet også legger vekt på det positive i barneoppdragelsen hvor barna får utvikle seg i trygge og kjærlige omgivelser, som også innebærer det å sette grenser for barna.

  Og ja, jeg synes også det er absurd å tillate å drepe barn i mors liv, men en kort liten dask blir kriminalisert…..

  Jeg vet ikke hvor mange land det er som kriminaliserer en dask. På hjemmesiden til “Fokus on the family”, som er en amerikansk kristen organisasjon, forsvares en dask i bestemte situasjoner. Her i Sveits er det heller ingen som reagerer på en dask.

  Barneoppdragelse er mye mer omfattende enn en dask. Hvordan man snakker med barnet og andre ting er også viktige. Og så er det ingen som er perfekte! Jeg har gjort mine feil…..Da er det godt å kunne tilgi hverandre. Det å være foreldre er en krevende, men samtidig en verdifull oppgave hvor vi framfor alt trenger Herrens hjelp til å gjennomføre.

  • “et lite dask”? Forstår du at det kan være vanskelig å trekke opp klare grenser her? Nulltoleranse er klart og tydelig, og ryddig å forholde seg til for alle(og en riktig og viktig beskyttelse av barna)

 4. Forøvrig synes jeg Kilden menighet kom med en flott redegjørelse. Jeg ønsker denne menigheten Guds velsignelse og fred!

  • Jeg fester ikke lit til deres redegjørelse. De var tydelige i trosbekjennelsen på at de slår barn, og de gav faktisk uttrykk for at det nærmest er alvorlig å IKKE gjøre det! Jeg ønsker virkelig ikke noen velsignelse over denne menigheten. Jeg håper at de mister sine 15 medlemmer, og at menigheten går i oppløsning. Jeg håper også at barnevernet følger disse familiene nøye!

  • Jeg har liten tro på akkurat det Lars. Jeg oppfattet ganske tidlig saken som fjæra som ble til fem høns. Samtidig ser vi at de tar selvkritikk; “Det er også veldig passende i denne oppklaringen med selvkritikk. Det er beklagelig at vi har hatt punktet om fysisk tukt i vår trosbekjennelse av to grunner. For det første fordi det fra 2010 bryter med norsk lov. For det andre fordi de som er en del av menigheten har opplevd mye hets på grunn av feilrepresentasjonen av media og misforståelser fra lesere.”

   Jeg mener dog at det vi så i saken var en misforstått iver etter å komme i møte de bibeltekster som omhandler tukt som tross alt står skrevet i Bibelen. Svært mange kristne i andre land praktiserer “tukt” og barneoppdragelse som innebærer klaps bak eller ris som jeg selv fikk i min ville barndom. Disse vil nok oppleve norsk lov på dette området som en betraktelig innskrenking av religionsfriheten og dermed en forordning i strid med deres religiøse tro.

   Tilsist tror jeg menigheten Kilden er kommet for å bli og at de vil komme styrket ut av denne uheldige situasjonen.

  • Her er jeg enig med din vurdering Kjell. Jeg ser av mediaoppslag at vi står overfor unge mennesker med glød og kjærlighet til Guds ord. De har kanskje foretatt en lite lur vurdering når det gjaldt punktet om barneoppdragelse, men unge mennesker lærer av å trø litt feil. Også jeg ønsker dem Guds velsignelse og tror at de kan komme styrket ut av det hele. Disse fortjener vår respekt fordi de ønsker å være tro mot Guds ord. Mange kristne i våre dager blåser en lang marsj i hva som står skrevet i Bibelen som tross alt er vårt trosgrunnlag.

  • Dette var et ondt ønske…. Minner meg litt om tilstander i Kina og andre land med undergrunnsmenigheter…Kilden menighet har jo beklaget og i tllegg fjernet det lille punktet om fysisk tukt. Det er en sterk overdrivelse å hevde at menigheten bedriver vold mot barn. Det som bekymrer meg mye mer er hvordan mange karrierebeviste og egosentriske foreldre i vår tid ikke lenger har tid til barna sine og overlater ,i tillegg til barnehage og skole, til TV og computer. Ikke bare kan de se den verste form for vold men selv delta i dataspill. Det er aldersgrense på disse spillenen. Men det gjør mange foreldre blaffen i. Eller de vet ikke hva barna deres driver med.Jeg mener at det er slik oppdragelsesvikt man burde ta fokus på og gjøre noe med. Ellers kan det få alvorlige følger.

 5. For ca. 20 år siden, da mannen min og jeg begge var i tjue årene med småbarn, gikk vi på flere barneoppdragelsekurs i pinsemenigheten vi går i. Det var forskjellige lærebøker med litt forskjellige oppdragelsemetoder vi fulgte. Jeg kan også huske å ha lært det som Kilden menighet beskriver. Derimot fikk vi aldri noe oppmerksomhet utenfra p.g.a det. Jeg kan huske at det ikke var lett å vite helt hvilken oppdragelsemetoder var de riktige. Men alle er vokst opp til flotte tenåringer og unge voksne på tross av mye usikkerhet og sikkert mye vi kunne gjort annerledes. Det ser ut som Kilden menighet består av unge familier med småbarn. Jeg kan godt skjønne at det ikke er lett å vite hvilke oppdragelsemodeller man skal forholde seg til når det myldrer av dem…. Barn er også så forskjellige. Så de trenger å oppdras forskjellig. Så godt å få legge dem i Herrens hender og å søke visdom fra Han!

  • Jeg vil også legge til at jeg husker at vi lærte om den oppdragelsesmetoden Kilden menighet beskriver hvor småbarn i ca.2-5 årsalderen ble gitt en liten klaps på baken eller hånden (hvis jeg husker rett) hver gang de gjorde noe de gjentatte ganger gjorde som de ikke hadde lov til. Dette skulle etter en stund hjelpe dem til å slutte med det. Vi brukte aldri dette i barneoppdragelsen fordi vi ikke var var så sikre på om det var riktig . Jeg tviler også på at det virker. I Norge er det jo heller ingen tema siden det er forbudt. Men selv om jeg tror at det ikke er en virksom metode, ville jeg ikke kalt det for vold. Bare ca. 40 år+siden, da jeg var et lite barn var det vanlig og ikke forbudt å gi unger ris. Det vil ikke si at jeg er for å gi unger ris. Jeg vet at det har blitt gjort mye forferdelig. Men å gå ut i media og dramatisere og t.o.m gi falsk informasjon og å gå til politianmeldelse er ikke så særlig rettferdig ovenfor de det gjelder.

   Den beste måten å oppdra et barn i lydighet, tror jeg, er å sette regler, prate om det med barnet og å gi belønninger som feks å gjøre noe spesielt med barnet når det har greid å følge avtalen. Hvordan man gjør det er jo selvfølgelig avhengig av alder og barnets behov. Sikkert er i hvert fall at barn trenger regler og strukturer. Hvis de får gjøre akkurat som de vil kan det få alvorlige følger.

 6. Naar det gjelder barns oppvekst i vaart land, og hva som er tillatt i oppdragelsen i henholdd til lovverket, saa burde avisen Vaart Land foreta research hos nordmenn generelt. Og f.eks hos religioese mioritetsmenigheter, eksempelvis islam . Men det kan vel vaere for store utfordringer.

 7. Det er faktisk ganske iå se at en marginal menighet på Jæren har plukket et lite vers fra GT, og bruker dette.
  Det finnes hundrevis av påbud, forbud og leveregler i GT som vi ser helt bort fra, ja det er helt utenkelig å
  forholde seg til det. Men, her har man altså valgt å forholde seg til et konkret; fra ordspråkene, som omhandler
  retten og plikten til å utøve vold mot barn! Dette er selvsagt forkastelig på alle måter.
  Jeg konstaterer at mange også forholder seg til prinsippet om tiende som står i Malaki. Det er jo svært bekvemmelig, å overbevise medlemmene av en menighet om at “Gud pålegger deg å gi tiende”, eller som Jan Hanvold sier “du stjeler fra Gud om du lar være å gi tiende”.
  Vi lever i den nye pakt, og hva står om disse tingene i NT? Der står det at vi skal “gi av hjertet”, og det står intet om vold mot barn!

 8. Jeg ber partene dempe nivået litt. Menigheten har presisert hva de mener og sagt de vil etterleve norsk lov. På den andre siden vil jeg understreke at versene omkring tukt i gamle dager ble forstått som “fysisk tukt”, noe de også gjør fremdeles blant kristne i flere land. Enkelte retninger innenfor kristenheten går lengre i og fastholde tukt-begrepet som “Vår gudegitte rett å slå barn” http://www.dagbladet.no/2011/06/09/nyheter/vold/innenriks/politi/kriminalitet/16841542/

  Kilden menighet har klart og tydelig presisert at de vil følge norsk lov og det er intet som tyder på at noe annet er tilfelle.

Det er stengt for kommentarer.