Kilden menighet opplever seg feilrepresentert i tendensiøs nyhetssak i avisen Vårt Land og Dagen

kilden-vlKilden Menighet, media og barneoppdragelse

Avisen Vårt Land og Dagen har de siste dagene kjørt en rekke saker omkring menigheten Kilden Nærbø og noen uheldige formuleringer omkring barneoppdragelse som stod i menighetens detaljerte trosbekjennelse. Menighetens ledere har i etterkant av oppslagene lagt ut en redegjørelse på Kilden menighets nettside hvor de forklarer at avisoppslagene gir et fortegnet bilde av virkeligheten. (Foto: skjermfoto av Vårt Lands tendensiøse nyhetssak) Søkelys gjengir her menighetens redegjørelse

Lørdag 7. februar gjorde Vårt Land en stor sak ut av hva vår trosbekjennelse sa om barneoppdragelse. Som eldste i Kilden Menighet ønsker vi å komme med noen presiseringer fordi vi har opplevd å bli sterkt feilrepresentert og forstått i verste mening. Dette kommer også frem av lesernes reaksjoner, noe vi ikke kjenner oss igjen i. Slik Vårt Land fremstiller saken legger man til rette for at leserne skal misforstå og reagere med sinne. På nettavisen leser vi overskriften: «Barneombudet anmelder menighet for å slå barn.» Ingressen til artikkelen lyder som følger: «Dersom foreldre ikke tukter barna kan det få fatale konsekvenser, mener menighetsledere.» Hva er galt med denne innfallsvinkelen fra Vårt Land? 

På grunn av den uheldige sammensetningen blir vi av mange oppfattet som en sekt som banker barna sine. Slik Vårt Land fremstiller oss så forstår vi at folk reagerer med sinne. Mange mennesker har opplevd å bli slått og misbrukt av foreldre som har handlet i sinne, rus, likegyldighet eller hat. Dette har ført til at mange liv har blitt mer eller mindre ødelagt. Vi vil selvfølgelig ta sterk avstand fra dette, selv om mange vil plassere oss i den kategorien. VLs fremstilling er langt fra sannheten. Leserne vil knytte sammen «slå barn» i overskriften med «Dersom foreldre ikke tukter barna kan det få fatale konsekvenser». Slik overskriften knyttes sammen med ingressen får man altså inntrykk av at vi mener det kan få fatale konsekvenser dersom foreldre ikke slår barna sine! Her har altså avisens journalister, bevisst eller ubevisst, lagt opp til misforståelser. Vi brukte ordet tukt i bred forstand og poenget var altså at dersom foreldrene ikke irettesetter barna, kan det få fatale konsekvenser, noe vi tror de fleste er enige i. Vi understreket også dette i intervjuet med VL.

Det er også veldig passende i denne oppklaringen med selvkritikk. Det er beklagelig at vi har hatt punktet om fysisk tukt i vår trosbekjennelse av to grunner. For det første fordi det fra 2010 bryter med norsk lov. For det andre fordi de som er en del av menigheten har opplevd mye hets på grunn av feilrepresentasjonen av media og misforståelser fra lesere. Vi ønsker å følge Guds ord uansett hvor det leder og hvordan folk reagerer, men her har vi ledet feil, og vi erkjenner at dette også kan ha vært medvirkende for medias fremstilling. Vi ønsker å bli kjent for evangeliet og vår tillit til Bibelen som Guds ord, ikke dette. Siden vi har handlet uklokt ber vi derfor menigheten og folket om tilgivelse. Vi vil også understreke og tydeliggjøre at vi mener at foreldre ikke skal handle i sinne når de irettesetter barna sine. Foreldre er kalt til å elske sine barn, bruke tid sammen med dem, snakke med dem, lære dem om Gud, Guds ord og evangeliet, gi dem ros, og aldri gjøre noe som kan være skadelig for dem eller gjøre noe mot dem som bryter norsk lov.

Til slutt, i denne saken har vi personlig opplevd mange som har kommet med trusler og sinte meldinger etter Vårt Lands fremstilling av saken, som spredte seg til alle landets store medier. Vi tar vår del av ansvaret for denne saken og håper samtidig at Vårt Land vil ta sin del av ansvaret for at vi har blitt feilrepresentert og misforstått.

Martin Hjellvik Asbjørn Berland

Eldste i Kilden Menighet