Kilden menighet opplever seg feilrepresentert i tendensiøs nyhetssak i avisen Vårt Land og Dagen

kilden-vlKilden Menighet, media og barneoppdragelse

Avisen Vårt Land og Dagen har de siste dagene kjørt en rekke saker omkring menigheten Kilden Nærbø og noen uheldige formuleringer omkring barneoppdragelse som stod i menighetens detaljerte trosbekjennelse. Menighetens ledere har i etterkant av oppslagene lagt ut en redegjørelse på Kilden menighets nettside hvor de forklarer at avisoppslagene gir et fortegnet bilde av virkeligheten. (Foto: skjermfoto av Vårt Lands tendensiøse nyhetssak) Søkelys gjengir her menighetens redegjørelse Les videre