Det absurde med Norge, -straffbart å gi ulydige barn et forsiktig dask men lovlig å ta livet av 15 000 unger i mors liv hvert eneste år

Men hva mot den dødelige volden mot barna i mors liv Anne Lindboe?

Norsk lov forbyr foreldre å gi sine uskikkelige barn et forsiktig klask på baken eller på
hånden fordi dette er vold mot barn. Dersom kristne menigheter og forsamlinger er frimodige nok til å sitere de bibelvers som omhandler tukt i barneoppdragelsen risikerer
barneombudman politianmeldelse av et overivrig og nidkjært barneombud som tyr til politianmeldelse mot en menighet uten å først lese hva menigheten skriver om temaet. I følge den religiøse avisen Vårt Land var barneombud Anne Lindboe “dypt rystet over menighets holdninger” og den samme uroen uttrykte statsminister Erna Solberg. Imidlertid og ut fra et bibelsk kristent ståsted er det mer urovekkende og rystende over at verken statsministeren eller barneombudet uttrykker den samme uro og rystelse over det faktum at hvert eneste år, og med støtte i norsk lov er helt okey å ta livet av 15 000 barn før de blir født fordi dette er en kvinnes rettighet i Norge. Ut fra et bibelkristent ståsted må det være langt alvorligere å begå drap av ufødte barn enn å forsøke å ta hva Bibelen lærer om å oppdra barna i Herrens tukt som det heter i Efeserbrevet 6,4   Les videre