Mener norske kristenledere at det er dette Norge trenger?

Bethel Church invasjon i Norge, er det virkelig dette vi trenger? Utfordring til ledelsen i Normisjon og IMI kirken

bethel-fire-tunnelDen kontroversielle Bethel Church som ledes av pastor Bill Johnson har gjort sitt inntog i Norge og har blant annet lykkes med å etablere et brohode i IMI-kirken i Stavanger og blant flere karismatiske menigheter i deler av kristen-Norge. Mange har reagert med avsky og overraskelse over at seriøse organisasjoner som Normisjon langt på vei går god for mye av det som skjer i regi av den kontroversielle menigheten og det har blitt skrevet flere teologiske vurderinger av Bethel Church og dette nye som har flommet inn over Norge. I 2013 på vår gamle nettside tok Søkelys for seg noen av de åndelige fenomener som presenteres i regi av Bethel Church og den såkalte “Ny-apostoliske reformasjonen” og vi spurte regelrett om dette norske kristenledere mener Norge trenger. Etter ønske fra flere legger vi saken ut på nytt.

https://www.youtube.com/watch?v=iKOXfBnbPso

Den kontroversielle menigheten Bethel Church i Redding kan ikke akkurat sies å være opptatte av å forkynne Guds Ord og utleggelse av Den Hellige Skrift. Menigheten som nærmest blir nedrent av desperate norske pastorer og kristenledere som febrilsk jakter etter etter noe nytt, spennende og ekstremt som skal bringe “nytt liv” til menigheter som sliter med dalende oppslutning. Jesus som er Guds Sønn og ett av vesen med Gud Fader sa: “De Ord jeg har talt til dere er ånd og liv.” På filmklippet overfor som er hentet fra den kontroversielle menigheten ser vi hvor sterk forførelsens makt er. Den unge mannen i hvit T trøye ser ut som om regelrett skal kaste opp og ser rett og slett ikke ut til å ha det godt. Dette er ikke et verk av Den Hellige Gud, men av massemanipulasjon eller i verste fall demonisk.

Ild tunnel party i regi av Bethel Church

Den berømte “Fire Tunnel” i regi av Bethel Church for ungdommene til å fremstå som “fjasete dårer”, og normalt tenkende mennesker som ikke søker til karismatiske forsamlinger må ha drukket tett for i det hele tatt å kunne oppføre seg slik. Ikke rart at Andrew Strom, forfatteren av boken “The Kundalini Warning” omtaler dette som religiøs drukkenskap. Er det gjennom slik fjollete oppførsel at karismatiske pastorer og ledere ønsker å presentere Jesus Kristus og Den Hellige Gud til det norske folk?

Av samme ånd som Todd Bentley – De ny religiøse apostler mangler dømmekraft

Falske “apostler” som Bill Johnson, Che Ahn, John Arnott og Rick Joyner gav sin velsignelse til “vekkelsen” omkring Todd Bentley. Som kjent endte hele Todd Bentleys virksomhet i skandale og brakte skam over Guds navn, men dette så ikke ut til å anfekte den karismatiske bevegelsens falske apostler. I klippet nedenfor står falske profeter i kø for å spå over Todd Bentley.

“Ett fett om Gud eller forførende ånder står bak tegnene i Bethel Church”

“Er det deg Satan, ti stille og er det deg Gud, fortsett å tale” er den enkle men svært så ubibelske filosofien hos Bill Johnson.

“Sykdom og lidelser har ingen plass i Bill Johnson’s virkelighetsforståelse”

“De som lærer at Paulus torn i kjødet var en sykdom, forkynner et annet evangelium” sier Bill Johnson som avviser enhver teologi som gir rom for menneskelig sjukdom og skrøpelighet. Noen hevder at Paulus torn i kjødet var en sjukdom tillatt av Gud, men dette er et annet evangelium,” sier Bethel Church pastor Bill Johnson som også lærer at Jesus måtte bli født på nytt. Begrunnelsen for at Jesus måtte bli “født på ny” finner Johnson i det faktum at Jesus ble gjort til synd. Jesus ble med andre ord født to ganger, første gang av Maria som menneske, og andre gang i oppstandelsen som Gud, med andre ord ble Jesus født på ny.

Sunn forkynnelse eller tom underholdning?

New Age dans, hva er forskjellen?

https://www.youtube.com/watch?v=z2itCpVK-9c

“Profetisk dans i Bethel Church”

Fyllefest eller møte med Jesus?

https://www.youtube.com/watch?v=nUYQUL2UCFQ

“Bethel Church Hare Krishna way”

Medlemmer av Bethel Church i rytmisk ekstase og “tilbedelse” i noe som mest minner om en “New Age teknikk” hvor man til rytmisk tromming og med enkle gjentagelser som “mantra” tømmer sinnet og får følelsesmessig utladning. Dersom du kjenner på “ånden” som er i dette er ikke dette den gode Hellige Ånd jeg gjenkjenner i forkynnere som er salvet av Den Hellige Ånd.

Rytmisk tilbedelse i Hare Krishna

Også i Hare Krishna er kombinasjonen “dans og tilbedelse” en effektiv måte man anvender for å tømme sinnet og som gir en sterke følelsesmessig eller “åndelig” opplevelse. Både Bethel Church, trosbevegelsen og New Age har det til felles at de tilbyr opplevelsesreligiøsitet hvor man vektlegger opplevelse fremfor forkynnelse av Guds Ord som mange opplever som “kjedelig”. Moderne religiøsitet har mye til felles med ekstremsporten hvor utøverne søker å få et “kick”.

Fremkaller religiøs ekstase ved ekstrem tromming i Bethel Church

Hare Krishna drums and worship

Også i sjamanismen trommer man fram religiøs ekstase

Mer tromming til åndenes ære

Dette er og en Jesus trip i Bethel Church?

Hva er egentlig Bethel Church? Først har man en rekke religiøse fenomener som minner mest om New Age, Hare Krishna eller Sjamanisme. Videre gulldrøss fra ventilasjonsanlegget i “kirken”. Så har man den såkalte “Fire Tunell” som fremkaller religiøs ekstase og får ungdom til å se ut som de vil kaste opp. Utover dette har vi en kirke som tilber en “hjemløs nasareer på søndagene men som bruker ukedagene eller til å fordrive hjemløse fattige ( i samarbeid med politiet) bort fra et område de opplevde som trygt og fredlig. Tilsist har vi en pastor og “apostel” som forkynner trosbevegelsens healing teologi og videre at Jesus vår frelser måtte bli født på ny. Hva slags religion er egentlig i Bethel Church Redding, og er det dette norske pastorer og kristenledere innbiller seg vil gi liv og vekkelse til et frafallent land? Ikke i ett eneste av disse videoene var Den Hellige Ånd tilstede og det er intet i dette her som leder mennesker til “overbevisning om synd, rettferdighet og dom. Alt vi ser er teknikker og metoder anvendt for å bringe en følelse av Guds nærvær eller en “åndelig atmosfære” som leder mennesker bort fra den sanne Kristus Jesus.

“Disse er falske profeter som skyver mennesker til helvete”

“Disse er falske profeter som leder mennesker til fortapelsen og dette er en viktigere sak enn selv abort,” sier Phil Johnson som er administrerende direktør for “Grace To You” i samtale med “Wretshednetwork”.

Et steg videre John Crowder: La oss sniffe baby Jesus

En tomme i rota utgjør en favn i toppen, skal Gilbrandt en gang ha sagt i sin forkynnelse mot falske profeter og lærere. I den åndelige galskapens verden er filosofien åpenbar, er det ille, så kan det bli verre og John Crowder er blant dem som tar et ytterligere skritt ut i den komplette galskap. Må Gud fri oss!

Tilslutt: David Wilkerson om kirkens villfarelse:

Det er ikke en tid til overfladisk jubel og sanseløse åndelige fyllefester, men en tid for tårer: “Jeg kan ikke le,” sa den nå avdøde Herrens tjener til en forsamling i Russland.

Jeg la ikke ut den saken i 2013 av pur glede, men med sorg over å se hva som bringes inn til den norske kristenhet. Det er med sorg vi må konstatere at det gamle evangeliet forkastes, Kristus stenges utenfor våre møter og vi putter inn absolutt alt som virker sytt og ekstremt. Er det virkelig slike åndelige fenomener vi ønsker skal prege våre forsamlinger og norsk kristen ungdom? Mennesker i verden tror vi har mistet all forstand og ingen gråter lenge over synd og frafall men fyller seg med fenomener og opplevelser vi også kan finne i New Age, hinduisme og okkult religiøsitet. Jeg spør: Er det virkelig slikt norske kristenledere, pastorer og eldstebrødre ønsker å se prege den oppvoksende generasjon -eller er det et ønske om å se sannhet og sann bibelsk tro vinne frem?  Jeg har i hvert fall ikke noe ønske om å ta del i eller se dette vinne innpass i Guds kirke. Det er på høy tid at ledelsen i Normisjon setter foten ned.

Relevante linker

Advarsel mot Bethel og Jesusfellesskapet

Forførelse, villfarelse, vranglære

I Bethel kirkens fotspor, vekkelse eller villfarelse?  del 1 og del 2

 NEW BOOKLET TRACT: The New Age Propensities of Bethel Church’s Bill Johnson

78 tanker om “Mener norske kristenledere at det er dette Norge trenger?

  • Nå gidder jeg ikke gå i en lang dialog her, men som vanlig kommer du med en blanding av synsing og usannheter!
   Jeg gikk selv et år på bibelskolen til IMI, og jeg kan skrive under på at det var SVÆRT LITE fokus på opplevelser og følelser. Det var svært mye, god og grundig bibelundervisning!
   Nå frekventerer jeg ikke IMI veldig ofte for tiden, men de gangene jeg er der, foregår det i svært så ordnede og ryddige former.
   Gudstjenestene deres på søndagene er ihvertfall veldig ordentlige og bibelfokuserte.Men, jeg kjenner ikke nok til Bethel Church til å ha bombastiske meninger om dem. Deres tilknytning til Toronto er jeg forresten skeptisk til. Jeg var på en møtehelg der for 3 år siden, da ekteparet Arnott var der, og Mark Stibbe(han som fremsto som verdens beste far, som gikk fra konen og barna like etterpå til fordel for en annen kvinne).
   Da var det helt dødt i salen. Det virket som om det ikke var hverken DHÅ eller ander krefter til stedet. Det var dødt!

   Grunnen til at jeg har fjernet meg mer og mer fra IMI er at jeg er forholdsvis godt forankret i pinsebevegelsen. Spesielt grunnet dåpssynet, men også at de tar nådegavene på alvor. Dette er jo nærmest fremmed i lutherske kretser!

  • Jeg tror du dikter og fantaserer, Dette er overhodet ikke den IMI-kirken jeg kjenner. Og jeg kjenner også folk som er medlem der, og som også har et helt annet bilde av dette. Hvem av lederne er det som har sagt det? Både Ellingsen og Cave er teologer, og svært nøye på hva de forkynner og lærer.

   Jeg konstaterer at du nok en gang er på ville veier. Men, vi vet jo at du tilhører en liten klikk, eller en sekt, som er drevet av krefter, hvis formål er å rakke ned på kristne.
   Hvordan gikk det forresten i formiddag? Var de der, alle 12 medlemmene? Eller var de opptatt med å “tukte” barna sine?
   For en gjeng du forholder deg til, og ikke minst for noen predikanter du ser opp til! Fri og bevare meg vel….

   PS! Dersom du virkelig var kalt til å formane og irettesette, så ville vel statskirken vært det beste stedet å begynne? Men, grunnen til at du ikke kritiserer dem, er vel for at de ikke er noen trussel satan. Det er derimot IMI og Joel Osteen. Derfor bruker den onde alle midler for å sverte dem! Og du lar deg også villig vekk bruke:-(

  • Det er ingen som er håpløse. Var i kveld og hørte på Åke Green som talte om menneskeverd og hvordan Gud verdsetter et menneske. Teksten var fra Matt 16 om å vinne verden men tape sin sjel og la meg si det slik. Det er en nåde å få lov til å høre denne gamle pinsepastoren som taler Guds ord klart og tydelig. Disse Åndshøvdingene er i ferd med å bli fordrevet ut av den moderne pinsebevegelsen men deres forkynnelse samstemmer med Guds ord. Jeg sier ikke det var et herlig møte, det var et ransakende møte, hvor de viktige verdier ble løftet frem. At den illeluktende tiggeren var så mye verd at Kristus gav sitt liv også for ham. Vårt samfunn verdsetter et menneske ut fra hva det kan yte, Kristus verdsetter et menneske så mye at han gav sitt liv selv for de håpløse.

  • Jeg syns du er direkte motbydelig i din omtale av andre mennesker, Jeg har ikke sagt at jeg ikke deler bekymringen når det gjelder Bethel. Men, jeg har sagt at jeg ikke kjenner nok til det, til å kunne ha et bombastisk syn på dette. Men, ut fra det som blir presentert her, blir jeg selvsagt skeptisk. Og jeg var i forkant skeptisk til at de har en tilknytning til Toronto!

   Det jeg sa om IMI, var at min erfaring med menigheten er positiv; jeg har aldri opplevd noe av dette der, og alt har vært rolig og i ordentlige former, og svært bibelfokusert!
   Det må være lov til å ha et nyansert syn på dette, uten å bli kalt håpløs!

   Og de forkynnerne du svermer om, er og blir omstridte. Når jeg ser hvordan de latterliggjør andre forkynnere fra talerstolen, så gjør det meg kvalm! Når så du Osteen og Warren bruke 15 minutter av en preken på å forsøke å diskreditere en annen forkynner??? ALDRI, for de kjenner Ordet, og vet at slikt oppfører man seg ikke, og de har integritet!

   Og ja, du har løyet flere ganger. Blant annet hevdet du at Osteen ALDRI brukte bibel eller bibeltekster i sine prekener, hvilket han ALLTID gjør!

   du fremstår i god MacArthur-ånd; kritiserer og latterliggjør de som er uenige med deg, og i dette tilfellet er det jeg som får unngjelde!

  • Ansgar, går du på Ansgar bibelskole/teologiske høgskole? Hadde vært kjekt å hatt en samtale med deg angående Bethel – lære og Osteen hvis du er interessert.

  • Jeg kan med sikkerhet si at Ansgar ikke går på Ansgar skolen: Men han har epost

  • Du er hjertelig velkommen til å skrive til meg, Robin, dersom du har noe på hjertet. Og Kjell har helt rett i at jeg ikke går på Ansgar-skolen:-)

  • Jeg skal kaste meg inn Jeg omtalte Bethel Church og IMI kirken/Normisjon i flere saker og sendte henvendelse til Normisjon og Rolf Kjøde som var toppsjef. Disse ønsket forsåvidt å drøfte denne problematikken og inviterte meg til Oslo. Betingelsen var at jeg ikke skulle skrive om det. I mailen viste Rolf Kjøde til at han hadde drøftet dette med Svein Granerud, men siden betingelsen var at jeg ikke skulle skrive noe om det, fant jeg det meningsløst å dra inn til å samtale med disse. Jeg må si for min egen del at når jeg løftet frem alt dette med relasjonen IMI-kirken -Bethel Church var det av nød og ikke ut fra en ønske om å tale ille om noen. Jeg tror rett og slett at dette er en åndelig forførelse som fører til det som verre er. Det er jo kjent at folk innenfor dette sniffer Guds ord, røker “Jehovahuana” og gjør all verdens sprøe ting angivelig drevet av Ånden som mest sannsynlig er en åndsmakt.
   https://www.sokelys.com/falske_salvede_inntar_kirken.htm
   https://www.sokelys.com/nar.htm
   https://www.sokelys.com/okkult_praksis_Bethel_church.htm
   https://www.sokelys.com/bill_johnson.htm
   https://www.sokelys.com/bethel_redding.htm
   https://www.sokelys.com/?tag=bethel-church
   https://www.sokelys.com/apostler_som_villeder.htm
   Jeg vil legge til at noen av eksempelvideoene er tatt ned eller gjort private av utgiver, men på tross av det er sakene relevante.
   Jeg må spørre hva slags kristendom vi egentlig ønsker i Norge, og mye av det som skjer nå av “åndelige” manifestasjoner gjør ufrelste mennesker vettskremte eller de konkluderer med at de kristne nå har fullstendig tørnet.

  • Ja, dette er virkelig en åndelig forførelse som jeg tror det er mange som ikke er klar over. Jeg er redd for at dette er bare en av mange måter djevelen bruker på å føre mennesker inn i en falsk verdens/religionsenhet.

   Jeg hadde ei god venninne som var dypt inni New Age flere år siden. Hun var åpen til det jeg trodde på og jeg fikk gitt henne hele Evangeliet. Men da jeg fortalte henne at hun ikke både kunne ha New Age og Jesus og at Jesus er den eneste veien, vendte hun meg ryggen og jeg greide aldri å få kontakt med henne igjen. Det var ikke tvil om at det var sterke åndskrefter. Hun fortalte bl.annet at hun hadde mareritter om nettene hvor det var akkurat som et ondt vesen ville drepe henne. Forklaringen hennes på det var at hun sikkert ikke hadde gjort nok yoga eller et eller annet. Det var et eneste jag fra det ene til det andre, og hun var aldri god nok….

   Siden jeg hadde god kontakt med henne i noen år, brukte jeg også mye tid på å sette meg inn i hva New Age lærer og også å studere hva bibelen har å si. Det var ikke lenge før jeg med sorg oppdaget at New Age også holdt på å snike seg inn i de kristnes rekker…

   Problemet er at mange kristenledere ikke vil høre når man vil snakke med dem om det. Jeg har selv hatt noen veldig nedlatende forsøk som særet meg så mye at jeg ikke lenger tør å gå til noen kristenledere med det som bekymrer meg. Jeg ble sett på som ikke åpen for det som Gud vil gjøre og ble gitt beskjed om å passe meg for ikke å gå imot Gud.

 1. Fant dette fra lighthousetrails, som er en orginasasjon som har stor innsikt i dette og som jeg stoler på. De som driver organisajonen har selv vært dypt inni New Age og vet hva de snakker om! De gransker ting nøye og gir henvisninger til kilden slik at man selv kan se om det stemmer det de skriver. Her er linken;

  http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=15508

  Etter å ha lest dette ser jeg at Bill Johnson og Bethel Redding er verre enn jeg trodde! I boken “The Physics of Heaven” fra 2012 står det bl.annet at “vi begynner å se at New Age hadde rett. Vi må ta tilbake sannheten fra New Age som egentlig tilhører de kristne” “New Agere har verktøy som egentlig tilhører de kristne” Og disse er bl.annet( jeg skriver de på engelsk); spirit guides, trances, meditation, auras, power objects, clairvoyance, clairaudience and more……

  Jeg blir målløs…… Er det ikke slikt bibelen kaller “trolldomskunster”? Og var det ikke de som hadde blitt troende som hadde drevet med slik trolldom som brente opp alle trolldomsbøkene sine? (Apostl.gjern.19;18-20) …. Og plutselig er det noen som har oppdaget at neida, slikt er bare tull, vi må ta dette tilbake som en dyrebar skatt…. Det er nesten ikke til å tro….Og kristenledere sover…….

  • Hei Hildi. Jeg er grundig enig og veldig bekymret, fordi dette er i ferd med å feie inn over kristen-Norge. Snakket med noen ungdommer i går som kunne fortelle at lignende ting skjer i Øst-Agder, om en i en mer moderat form. Min erfaring med slik “erfaringsreligiøsitet” er at man stadig søker etter det ennå mer intense. Etter å ha vært i “fire-tunneler noen ganger er det ikke så spennende lengre og da må man søke opplevelse i noe annet. Det ender i åndelig strikkhopp uten strikk, det blir åndelig ekstremsport og som kjent kan slik være farlig. Ånden fra Bethel og fra deres åndelige svirebrødre i John Crowder ender i den komplette forførelse, Røking av “Jehovahuana” og å “sniffe Guds ord” bokstavelig. Nærmest ligge å inhalere det slik dem som sniffer rusmidler gjør. Det hele blir en parodi på Den Hellige Ånd og jeg syntes David Wilkerson i det klippet setter ord på tingene. David Wilkerson var en av høvdingene som virkelig prekte Guds ord sant og rent og som hadde en vandring med Herren som berørte livene til 10 000 på titusener. Jeg tror Guds menighet gjør klokt i å lytte til David Wilkersons budskap.

  • 5Mosebok18:10-11
   “Det må ikke finnes noen hos deg som lar sin sønn eller sin datter gå gjennom ilden, eller en som driver med spådom, eller en som akter på tider, eller en som trollbinder, eller en heks, eller en trollmann, eller en som rådfører seg med tjenende ånder (family spirits), eller en heksemester, eller en åndemaner”.

 2. NEI TAKK. Dette ønsker vi ikke. Jeg er sjokkert og rystet over at slikt i det hele tatt finner sted i kristne kretser. Som Guds folk må vi løfte hellige hender mot dette og be om at våre unge blir beskyttet fra slikt. Bare å se og lytte gav meg kuldegysninger langt ned på ryggen. Dette er ikke Guds Ånds verk, men en ånd fra helvete. Må Gud fri oss fra slikt. Dette er ikke sunn vekkelse. Dersom bedehuset her i bygda åpner opp for dette, våger vi ikke sende barna våre på bedehuset lenger. Vi forventer at våre unge kan vokse opp i en harmonisk tro, og dette jeg så her kan jo gi folk mareritt og psykiske vanskeligheter. Må Gud beskytte våre unge og gi kristenlederne åndelig skjelneevne. Hva slags menighet går du i Kjell? Min familie er egentlig frie pinsevenner, men det er lite aktivitet her i bygda og derfor går barna i bedehuset for å treffe jevnaldrende troende, men det blir stopp dersom slikt slipper til på bedehuset her. Vi pleier å dra til ulike stevner, blant annet til Maran-ata stevnet i Seljord, men vi vurderer å dra til Sørlandet til sommeren til et stevne. Har du noen tips?

  • Hei Fri pinsevenn. Jeg deler din bekymring og bønn. Jeg går relativt ofte i pinsemenigheten Zion som driver dette misjons og barnehjemsarbeidet i India. Det var sommerstevne i Fevik i sommer, og jeg tror det blir sommerstevne også i år, men er litt usikker. Dersom det blir et sommerstevne til sommeren vil det bli omtalt her, men det er ennå tidlig på året så jeg våger ikke å si noe helt sikkert ennå. Guds velsignelse over deg og din familie!

  • Kjell; hvordan/ kan du som aktiv pinsevenn så varmt anbefale den lutherske/kalvinistiske lære? De står for et ubibelsk dåpssyn og forholder seg i svært liten grad til nådegavene! De tar i svært liten grad misjonsbefalingen på alvor; Markus 16, 15-20.
   Dette med å sverte andre, latterliggjøre anderledestenkende, er det noe som kjennetegner kalvinistene? Det kjennetegner definitivt ikke lutheranerne, snarere tvert i mot.
   Vi ser det jo på og hans store idoler, med MacArthur i spissen, som bygger mye av sin “forkynnelse” på å rakke ned på andre, i stedet for å formidle Guds Ord!

   Er kalvinismen er forførende bevegelse, som fører folk vill? Bort fra Jesus, og inn i et liv med fordømmelse, kritikk og en ufyselig måte å omtale andre på?

  • Nå henvendte jeg meg til Kjell, ikke til deg. Men, det var dagens velsignelse at du lover å ikke skrive flere ord til meg:-) (men jeg formoder at du vil skrive OM meg?)

   Jeg skrev nettopp at jeg er kritisk til mye av det IMI står for, og tar til seg. Men, jeg er ikke like bombastisk som du er. Jeg er åpen for å tilegne meg kunnskap, og er åpen for å endre oppfatning. Men, er du det? For meg fremstår du som en brumlebasse som ikke tåler at folk har andre meninger enn deg?

   Vet du; jeg tror ikke du mener det når du skriver at du ønsker meg alt godt. Det oser av forakt og hat i det du skriver til meg, og om meg. En selvstudie i Galaterbrevet 5, 18-22, er å anbefale.

   PS! Jeg forventer at du holder løftet ditt om å ikke skrive mer til meg. Og dersom du har et snev av integritet, skriver du heller ikke OM meg!

  • MacArthur og luthersk/kalvinistisk teologi har hatt og har mye å lære oss angående troskap til Guds ord. Det er troskapen til Guds ord som binder sammen. Jeg kan være enig i at nådegavenes funksjon nedtones av disse brødre, men troskapen mot Ordet eier de. De kalvinister vi ser her er kanskje mer opptatt av å forkynne evangeliet til ufrelste enn det den moderne pinsebevegelsen er, og akkurat her har vi mye å lære av menn som Miano, Paul Washer med flere. Når det er sagt ser jeg sider med utvelgelseslæren/predestinasjonen som kan passivisere misjonsbefalingen, noe vi har sett hos de ikketrinitariske pinseretninger som Nardus, Branham budskapet/endetidens budskap og en rekke andre sekteriske retninger. De kalvinister som nedtoner misjonsbefalingen har ikke tilbørlig respekt for Guds ord og må selvfølgelig refses. Når det er sagt har både Paul Washer, Tony Miano, Doon Currin, Justin Peter og MacArthur mye godt å tilføre Kristi legeme. Det samme har mange av pinsehøvdingene som nå langt på vei er stuet vekk av den moderne pinsebevegelsen. Vi snakker her om å være tro mot Guds ord, og så vil det alltid være sider med Guds ord vi vil se forskjellig på. Slik er det også her.

  • Jeg legger til at når noen lytter til eller leser undervisningen fra MacArthur eller lutheranere så må deres forkynnelse testes mot Guds ord. Det finnes nok sider i eksempelvis Carl Fredrik Wisløffs forkynnelse jeg ikke var enig i, men han hadde en dyp respekt for Guds ord, og det samme må sies om MacArthur,-selv om vi nok vil se forskjellig på enkelte ting. Det kan vi ikke si om dagens moderne pinsebevegelse som trekker inn all slags verdslige ting i gudstjenestene for å lokke mennesker til møter. Vi har nå hatt pinsemenigheter hvor man arrangerer dansekonkurranser med pengepremier ut fra Idol prinsippet og broder Åke Green kunne lørdag fortelle om svenske pinsemenigheter som under brødsbrytelsen hadde byttet ut evangeliske sanger med en verdslig vise. I andre pinsesammenhenger har jeg hørt at man har sendt troende kledd ut som klovner for å dele ut nattverden, -og uverdig er det. Vi trenger i vår tid å vende tilbake til Guds Ord…

 3. Amen! Virker som om alle bønnene om at øynene til norske kristne åpnes, endelig holder på å skje!!
  http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog
  Søk opp en forkynner og du får opp fakta.
  Det finnes ikke tilsvarende grundig søkeside i norge, men denne er helt fantastisk opplysende i denne forførte tid. Våkn opp, gå til rett kilde og søk inn til ekte Jesus Kristus og du vil bli satt fri! Kun Sannheten som setter fri. Tips. Søk Sananda og du ser hvilken ånd som kaller seg jesus…lysets engel fortsetter sitt bedrag og fører folket vill. Husk ingen, ingen har noensinne sett Jesus Kristus. Om Kenneth Hagin har sett han på sengekanten, eller Sarah Young har møtt han i meditasjon, så kan jeg betrygge dere med at det var sanada de såg og hørte på…”another jesus and another gospel”.
  Gud er god som åpenbarer det ekte og det rene til de som ønsker det….”For every one that asketh receiveth; and to him that knocketh it shall be opened”. – Be aware of Bill Johnsson and his counterfeit “gospel”.

 4. Det som skinner igjennom med de snutene du delte, er at menneskene lar seg drive av sine egne følelser, og av andres følelser, som er i iscenesatt av , onde krefter. Ondskapens kraft Manipulere menneskers følelser til å tro at dette er fra Gud. Dette er ikke tro, dette er følelser og opplevelser som er satt i praksis. Det er lettere for et menneske å holde troen oppe, når man opplever noe hele tiden, Da tar man bort fokuset på Jesus.da blir det mennesket som er i centum, og ikke Gud. Det skinner igjennom slik da de danset rundt gullkalven på jakt etter opplevelser og følelser. Det som bekymrer meg mest er at menneskene lar seg påvirke av disse åndskreftene som er satt ut i kraft, Men når man viker bort fra den sanne læren Kristus kom med, så blir mennesket forblindet av sitt eget jag.

 5. kalvinistiske lære? Har Paul Washer en slik lære ? Bibelen taler klart og tydelig om Frelsen. Den gjelder alle, og ikke bare utvalgte. Hvis Gud skulle ha plukket ut de som allerede var utvalgt før man ble født, så faller det på sin egen urimelighet på hva nåde og sannhet er for noe.
  Derfor må man passe seg for denne læreform, for hvis man antyder at en gang frelst alltid frelst så er dette også en vranglære. For Lever man slik at er man frelst så kan man ikke falle utenfor Guds nåde, og det er feil, for mennesket selv bestemmer om de ikke ønsker å tro mer, eller ønsker å leve resten av sitt liv i synd, og hvis man da ønsker å leve i synd, så faller de ordene en gang frelst alltid frelst på sin egen urimelighet.

  • Slik jeg oppfatter de kalvinistiske dogmene er det forklaringsmodeller, man forsøker å forklare enkelte tekster i Skriften som kan være vanskelige å tolke og et spørsmål er “Hadde Judas Iskariot et valg eller var han forhåndsutplukket til å bli en forræder?” Mye av de tankene kalvinistene er inne på er menneskets forsøk på å forklare det uforklarlige. Våre hjerner er begrenset slik at vi ikke kan fatte alt som ligger i Guds allvitenhet, men klamrer vi oss til Kristus er det Hans ansvar å bevare oss. Han vil ikke slippe oss, Han vil aldri forlate oss.

  • Selv om Judas hadde blitt valgt ut til å bli forræder, jeg sier ikke at han ble valgt ut, så fikk Judas flere sjanser til å vende om i fra sine syndige gjerninger, for nåden var alltid til stede, og angeren kom etterpå, men til feil mennesker. Jesus er den som setter oss fri fra våre byrder, ikke menneskene.Derfor er det på kun nåde slik du beskriver det, ingen kommer til Jesus uten Hans store nåde for oss mennesker. Vi mennesker er gitt fri vilje til å velge mellom godt og ondt i hele vårt liv, både som troende og ikke troende så har man dette valget.

  • Vi kan velge å gjøre godt eller ondt..det stemmer, men vi kan ikke velge Gud.

   Johannes 6:44

   “Ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg, drar ham. Og jeg skal reise ham opp på den siste dag.”

   Romerne 3:11

   “Det er ikke én som er forstandig, det er ikke én som søker Gud.”

  • Det er kun av nåde hver enkelt av oss blir frelst. Ingen kan leve som syndere etter å bli født på nytt. for i Ånden kan man ikke synde, men kjødet er fremdeles skrøpelig. Derfor oppfordrer Paulus oss til å drepe kjødets lyster I Ånden. Så forskjellen på å snuble å velge å leve I synden etter at man er blitt født på nytt er stor. Vi er alle avhengige av Jesus.som kom I nåde og I sannhet.Gud elsker alle mennesker uansett.Gud kaller på oss.

 6. Hei R. Jeg ser personlig tekster i Skriften som kan åpne for en viss forståelse av det som rent teologisk omtales som predestinasjon. Siden mange av vår tids kalvinister overlater dette spørsmålet til Guds allmakt og allvitenhet tror jeg at spørsmålet primært er av teoretisk art. Skriften lærer at vi er utvalgt i Kristus fra verdens grunnvold ble lagt og min personlige forståelse er at Kristus er den utvalgte. Johannes døperen pekte på Jesus og sa: Se, der Guds lam som bærer verdens synder, og Lukas fastslår i Actaboken “hvorledes Gud salvet Jesus” Apg 10,38 hvorledes Gud salvet Jesus fra Nasaret med den Hellige Ånd og kraft, han som gikk omkring og gjorde vel og helbredet alle som var overveldet av djevelen, fordi Gud var med ham.
  Slik jeg forstår utvelgelsen er Kristus “den utvalgte”,og alle mennesker som er i ham er dermed utvalgt til å være delaktig i den felles frelse som er gitt oss i Jesu død og oppstandelse. Som troende har vi et fortrolig koinonia med Gud vår Far og med hans Sønn Jesus, og et fortrolig koinonia med hverandre. Som troende mennesker har vi alle del i det samme legeme, det samme brød som kom fra himmelen og er Kristus. Hvorvidt den allmektige Gud vet på forhånd hvem som blir frelst eller ikke er et spørsmål jeg tror vi trygt kan overlate til Guds allvitenhet og allmakt. Man kan si det slik at tilbudet om å være utvalgt er gitt alle, men ikke alle tar i mot den som Gud pekte ut for oss, nemlig Jesus Kristus. Jeg vet at det finnes retninger som har en slik utvelgelseslære at de ikke forkynner evangeliet eller driver misjon (for de som blir frelst, blir frelst likevel) og noen predestinerte har og slått seg til ro med tanken om at “siden jeg er utvalgt kan jeg leve som jeg vil, fordi jeg blir frelst til slutt likevel” -men dette er ulydighet mot Guds ord og Jesu befalinger om å forkynne evangeliet for all skapning. Vår oppgave i livet er å være lydige mot Guds ord og stevne frem i tro på Ham som gav seg selv for oss og ha blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender.

 7. Ja, Jeg også ser noen Skriftsteder, der Gud har utvalgt seg menn eller kvinner til forskjellige tjenester, men alle er kalt til omvendelse.I timoteus står det skrevet

  4 han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse. 5 For det er én Gud og én mellommann imellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, 6 han som gav sig selv til en løsepenge for alle, et vitnesbyrd i sin tid, 7 og for dette ble jeg satt til forkynner og apostel – jeg sier sannhet, jeg lyver ikke – en lærer for hedningene i tro og sannhet.

  Dette er en enkel sannhet, om Jesus som gav sitt liv for hvert et menneske slik at alle skulle få en sjanse til å berge sitt liv, Evangeliet skulle ut til alle folkeslag. slik at hvert et øre og hvert et hjerte kan motta den gave som oss er gitt å tro på sønnen.for hver den som tror på Ham skal ha evig liv.

  Gud kaller på ethvert menneske som bor på denne jord, ingen menneske slipper unna Guds kall, men mennesket selv må forstå en sannhet og motta den tro som man formidler i fra Guds ord.

  Kalvinistisk lære Har ikke hold i Kristi lære. Han kom i nåde og i sannhet for alle mennesker, ikke for enkelte mennesker, men en annen sak er jo at det er få som lever i ånden,og er klar over hvor avhengige man er av nåden.For lever man etter at det er ingen fordømmelse i Kristus uansett hva jeg gjør, fordi man er frelst fra synden, så lever man i kjødet og ikke i ånden, det er den vesentlige forskjellen på den troende. For Gud vil ha en som tilber i ånd og i sannhet, ikke i kjød og i sannhet. For frelsen er kun av nåde for hver enkelt av oss.og man er ikke fullkommen frelst før Jesus kommer og henter sin brud,

 8. Hvis man tror på det totale syndeforderv,altså at mennesket er dødt i sine synder og overtredelser..Da er det kun et suverent inngrep av Gud som kan frelse. Altså han velger det mennesket. Ingen kan komme til Gud selv så suveren utvelgelse er det man står igjen med. Dette er klart gjennom hele Guds ord..Jesus så “Mange er kalt, få er utvalgt”..Uansett skal evangeliet forkynnes til alle mennesker alle steder. Hvem som blir frelst er i Guds hender, og vi må bøye oss for Herren uansett..

  Romerne 8:29-30

  “For dem som han forut kjente, dem har han også forut bestemt til å bli likedannet med hans Sønns bilde, for at han skulle være den førstefødte blant mange brødre. Og dem som han forut bestemte til dette, dem har han også kalt. Og dem som han har kalt, dem har han også rettferdiggjort. Og dem som han har rettferdiggjort, dem har han også herliggjort.”

  Romerne 9:11-13

  “Og da de ennå ikke var født, og ennå ikke hadde gjort verken godt eller ondt – for at Guds råd etter hans utvelgelse skulle stå fast, ikke på grunn av gjerninger, men ved ham som kaller – da ble det sagt til henne: Den eldste skal tjene den yngste. Som skrevet står: Jakob elsket jeg, men Esau hatet jeg.”

  2 Tessaloniker 2:11-13

  “Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, for at de skal bli dømt, alle de som ikke har trodd sannheten, men hadde sitt behag i urettferdigheten. Men for dere, brødre, som er elsket av Herren, – for dere skylder vi alltid å takke Gud, fordi han fra begynnelsen har utvalgt dere til frelse, ved Åndens helliggjørelse og ved tro på sannheten.”

  Apostlenes gjerninger 13:48

  “Da hedningene hørte dette, gledet de seg og priste Herrens ord. Og de kom til tro, alle de som var bestemt til evig liv.”

  • Guds suverene inngripen til menneskers frelse var å sende sin sønn i syndig kjøds lignelse, for å utføre det fullkomne og fullbrakte frelsesverket når han ble et sonoffer for verdens synd. I Jesu kors og Jesu blod skjedde Guds mektige inngripen til totalt fortapte syndere. “Adam hvor er du?” spurte Gud etter at mennesket hadde ødelagt sine sjanser i Guds hage -at mange er kalt men få utvalgt er vel ikke nødvendigvis noe annet enn en konstaterende faktum. Noe disiplene så på Jesu tid, mange hørte ordet og fikk kallet -men bare noen få tok i mot. Slik var det da og slik er det nå. Dette behøver ikke nødvendigvis å bety at Gud aktivt plukker ut -men at Han vet alt og kjenner fortid, nåtid og fremtid er et faktum ingen kan komme unna. Guds allvitetenhet heter det.

  • Enig Siri. Men bibelen snakker om “forutbestemt” også. At Gud vet alt er en selvfølge. Men at Gud er den som både handler eller lar ting skje, kommer man heller ikke forbi. Men det er mye mysterier her også som vi ikke kan se..

   Jesaja 46:10

   “jeg som fra begynnelsen forkynner enden, og fra eldgamle
   tider det som ikke er skjedd. Det er jeg som sier: Mitt råd skal bli fullbyrdet, og alt det jeg vil, det gjør jeg.”

   Gud hadde

   bestemt dag og tid for frelsesverket og det skjedde nøyaktig slik han hadde bestemt.

   Apostlenes gjerninger 4:27-28

   “Ja, i sannhet! I denne byen samlet de seg mot din hellige tjener Jesus, som du salvet, både Herodes og Pontius Pilatus, sammen med hedningene og Israels folk, for å gjøre det som din hånd og ditt råd forut hadde besluttet skulle skje.”

   Gud brukte menneskene til å oppfylle sin hensikt..også de onde gjerningene bruker Gud fordi han er suveren.
   Akkurat som med Josef..brødrene hans mente det for ondt, men Gud mente det for godt. (1.Mos.50:20)..Fordi Gud er suveren. Det er han også i frelsen, slik at han alene får æren. Hvis mennesker kun hadde en mulighet til å bli frelst ville ingen bli frelst pga sin synd, men Gud griper inn uten at mennesket handler. Når mennesker først tar imot og sier Ja til Jesus er dette fordi Gud har åpnet det menneskets hjerte, slik som med Lydia i Apg.16..

  • Gud så fremover gjennom tidene og visste hvem som ville ta imot frelsen. Disse ble til de utvalgte.

 9. Hvor skal man finne den sunne laere. Og hvor skal mann finne en menighet som forkynner et rent og klart evangelium. Jeg kjenner ikke disse menighetene som omtales paa denne siden. Naar jeg er paa rieise, enten det er paa tog, buss eller fly, kommer jeg i snakk med medpassasjerer. Jeg vil saa gjerne vise dem til en menighet som har en sunn og god forkynnelse. I den senere tid har jeg hatt problemer med aa vise till en bestemt megnighet fordi det er veldig mye ubibelsk forkynnelse ute og gaar. Slik det ogsaa fremgaar av denne siden her. Det jeg rett og slett sier, er at de maa lese Bibelsteder som jeg forslaar. Men uansett hva som forkynnes man maa kunne vurdere ut fra Guds ord, og det betyr at man maa kjenne Skriften.

  • Odd Gunnar; Jeg sier ikke at det ikke er betenkelige sider ved Bethel Church, for det tror jeg at det er. Men, faktum er at det er endel mennesker som kritiserer omtrent alt av kristne menigheter og forkynnere. De eneste som holder mål er av en eller annen merkelig grunn små bedehusforkynnere, som taler for 15-20 mennesker. Jo flere som ser og hører på en forkynner, jo mer falsk er han, etter deres!
   Rådet er enkelt; se og hør hva som skjer i en menighet eller på fjernsynet. Prøv alt på Guds Ord!
   Jeg ser at det ofte blir kritisert type musikk og dans. Det står ingenting i Guds Ord om noen spesiell type musikk som er ok og ikke. Og det står “lovsyng og dans for Herren”.

   Noen er av den misoppfatning at de eneste menighetene som er gyldige, er små bedehusmøter, der det synges ganle trauste salmer og en alvorlig predikant taler om Guds vrede og synd!
   Viktig å tale om synd og hvorfor vi må omvende oss, men ingen blir oppbygget og utrustet av å vanke i slike miljøer!

  • Ansgar. Hvorfor er du så opptatt av store folkemengder? Jesus viste at det ville være få som vil finne livet..
   Luk 12,32 Frykt ikke, du lille hjord! for det har behaget eders Fader å gi eder riket.
   Matt 7,13-15 Gå inn gjennem den trange port! for den port er vid, og den vei er bred som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennem den; 14 for den port er trang, og den vei er smal som fører til livet, og få er de som finner den. 15 Men vokt eder for de falske profeter, som kommer til eder i fåreklær, men innvortes er glupende ulver!
   Legg merke til at “få er de som finner den”.
   Jesus var populær og samlet massene når han gjorde under og mirakler. Men når han talte sannheten valgte de fleste å vende ham ryggen!
   Joh 6,66-69 Derfor drog mange av hans disipler sig tilbake og gikk ikke lenger omkring med ham. 67 Jesus sa da til de tolv: Vil også I gå bort? 68 Simon Peter svarte ham: Herre! hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, 69 og vi tror og vet at du er Guds hellige.

   Det er massene som går fortapt Ansgar. Den lille hjord forblir trofast hos Jesus og han som er kongenes konge sa: “Der to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt i bland dem.”
   Hvorfor er du så opptatt av store og svulmende tall Ansgar?
   En tommelfingeregel i Guds rike er: Jo større og populær en forkynner og forsamling er, desto større sjans er det at du står overfor en falsk profet. En såkalt “soveputeprofet” som får folk til å føle seg vel til mote og bekvemme i sin synder og likegylighet. Et eksempel: Joel Osteen er en av disse. Osteen er standard for Laodikea-religiøse. De sier de er rike, har alt, er tilfreds med tingenes tilstand. Alltid budskap om velstand og fremgang, aldri om kors og lidelse. Joel Osteen kan vel sies å være malet for en falsk profet, en velstands hallik som har byttet ut Guds sannhet med løgn.
   https://www.youtube.com/watch?v=pl4WevY-GPU

  • Grove og løgnaktige påstander. Kan du vise til noe av Osteen har forkynt som strider mot Ordet? Flere her har påstått at Osteen er en falsk lærer, men ingen har klart å påpeke noe konkret kritikkverdig. Alt som forkynnes skal prøves på Ordet!
   De som kritiserer Osteen mangler kunnskap, og har sannsynligvis ikke sett en eneste preken. Når det er sagt, så syns jeg ikke det ville vært heldig om all forkynnelse var som Osteens, og jeg er også sikker på at dette ikke er det eneste som forkynnes, og læres i Lakewood.
   Men, det han forkynner er en viktig del av evangeliet!

   Og nei, jeg er ikke opptatt av store forsamlinger. Men, jeg konstaterer at jo mer populære og avholdte pastorer og predikanter er, jo mer motstand møter de. Jo mer på rett vei man er i Guds rike, jo mer motstand. Slik er det alltid:-)

  • Dersom du tror at Gud vil at du skal leve i fattigdom, og ikke vil at du skal ha fremgang, slik at du er best mulig rustet til å være en Jesu disippel, så har du misforstått noe helt fundamentalt.

   Joel Osteen har forstått det, og det har også alle de millioner av mennesker som følger hans forkynnelse og leser hans bøker:-)

  • ‘Joel Osteen har forstått det, og det har også alle de millioner av mennesker som følger hans forkynnelse og leser hans bøker’.
   Og de som gir, gir og gir slik at Osteen kan leve som en konge…….

  • Når ble “fremgang” og rikdom noe kriterie for å være rustet til å være disippel? Hva med å være tro mot bibelen? Osteen er i sannhet en ulv i fåreklær.

   1 Timoteus 6:9-10

   Men de som vil bli rike, faller i fristelser og snarer og mange slags dumme og skadelige lyster, som senker menneskene ned i undergang og fortapelse. For pengekjærhet er en rot til alt ondt. I sin lyst etter penger har noen fart vill i troen og har gjennomboret seg selv med mange piner.

  • Du står fritt til å be om tilbakegang og fattigdom!
   Ser ikke noe galt i å be Gud velsigne oss, slik at vi kan velsigne andre. Eksempelvis så har Joel O, gitt flere titalls millioner dollar til misjon og nødhjelpsarbeid. Rick Warren lever på samme nøkterne måten han alltid har gjort, og gir bort nesten alt han tjener på boksalg. Ingen av de to hever lønn fra sine respektive menigher.

  • Joel Osteen er et utrolig dårlig eksempel. Han er faktisk blitt styrtrik på sine bøker, bøker som ikke er i tråd med det kristne budskapet, og han bor i et hus til over 10 millioner dollar. Da hjelper det lite å gi ellers penger til misjon synes jeg, mister troverdighet. John MacArthur som du kritiserer har helt vanlig lønn og bor i ett helt vanlig hus..han har skrevet over 150 bøker som har solgt verden over, og hans menighet er på over 10000 medlemmer, den var på 400 i 1970. Altså stor vekst som jeg ser du er opptatt av.. Han har brukt pengene fra sine bøker til å starte bibelskoler rundt om i hele verden, mens
   Osteen bor i ett slott. Warren vet jeg ikke så mye om, men slik jeg forstår gjør han mye bra..

   https://genemcvay.wordpress.com/tag/joel-osteen/

  • Det er riktig, som du sier, Angsar, at Joel Osteen preker ut ifra bibelen. Og det er heller ikke galt alt han sier heller. Faktisk er det endel som er riktig og bra .

   Jeg var innom siden hans og hørte på en preken han holdt nylig der han tok utgangspunkt i Paulus sin torn i kjødet.Det han ville fram til var at det kan også være ting som (ennå) ikke går slik vi ønsker det i våre liv. men vi må ikke la slike frustrasjoner trykke oss ned. Han var inne på mye bra der. Så det er ikke slik at alt er dårlig. Men, og her kommer et stort MEN; Selv om noe innholdsmessig kan være bra i mye kan det likevel være falsk og farlig lære! Du kan bare se på forskjellige sekter, og andre trosrettninger for den saks skyld. Ikke alt er feil. Likevel fører det vekk fra sannheten!

   Derfor må man kikke litt nærmere på hva det egentlig er de forskjellige predikanter o.s.v lærer. Hva er egentlig målet deres? Joel Osteen bygger hele sine lære på å være positiv. Ikke bare må du tenke kun positivt, ifølge Osteen, men det er også viktig at du uttaler det positive (positive confession). Ifølge Joel Osteen er det viktig å ha store drømmer om rikdom og suksess på alle livets områder. For å oppnå dette, er det en enkel formular man må følge; tenk kun positivt og si kun det som er positivt.

   Hva er galt med dette, spør du meg sikkert nå….. Før jeg går videre, vil jeg si at jeg forstår deg. Det er lett å falle for slikt selv om man er kristen. Jeg har vært der selv… For flere år tilbake var jeg en stor fan av Robert Schuller og TV sendingen “Hour Of Power”. I sikkert mer enn et halvt år sprang jeg hjem rett etter Gudstjenesten i menigheten på Søndager. “Hour of Power” programmet måtte jeg ikke gå glipp av. Jeg følte meg alltid løftet opp etter å ha sett sendingen. For her var det noen som fortalte meg at det var mulig å oppnå det jeg drømte om. Siden jeg har slitt endel med å ikke tro på at jeg greier å gjøre ting (dårlig selvtillit), gav det meg håp om at jeg kunne greie ting jeg ønsket å gjøre. Og det var jo godt å høre. Det var også noen gode taler av sønnen til Schuller (Schuller junior). Men på tross av alt dette “positive” var det etterhvert noen ting som gjorde meg mer og mer urolig for at dette likevel ikke kunne være så bra… Jeg stusset over den svære katedralen med alle utsmykkningene. Hvorfor ble det brukt så mye penger på en slik byggning når et flertall av kristne i verden knapt nok har penger til tak over seg når de samles til Gudstjeneste? Og så var det et eller annet i det som bestandig ble sagt i begynnelsen om å være positiv eller noe med å drømme stort eller noe sånt (kan ikke huske helt). I hvert fall så var det noe med det som jeg ikke skjønte helt og som samtidig gjorde meg urolig. På tross av disse “advarslene” fortsatte jeg å se på programmet… helt til Robert Schuller Senior en Søndag stod på talerstolen og sa noe som var helt klart tatt ifra New age. Plutselig falt skjellenen fra øynene mine og jeg såg hva jeg hele tiden ikke hadde sett. Jeg slo av TVn med en gang og såg aldri mer på programmet .

   Så hva er galt med å drømme stort og å proklamere positivt for å oppnå dette? Er det ikke bra å være optimistisk og å se lyst på framtiden? Vel, for det første fungerer det ikke. Man får rett og slett ikke alt man vil bare man tenker de rette tingene og setter ord på det! Og godt er jo egentlig det også…. For, når jeg tenker tilbake på noen av mine ønsker og drømmer er jeg veldig glad for at de ikke gikk i oppfyllelse! Saken er den at Gud vet mye bedre enn meg hva som er bra for meg… og hva som ikke er bra for meg….

   For det andre, er det veldig selvsentrert! “Evangeliet” til J.Osteen og disse som slutter seg til “Positive confession” handler grunnleggende om meg, meg og atter meg! Her spør man ikke om det er Guds vilje og om det gir Gud all ære. Og hva med trossøsken i andre, fattige land, som ikke kjører rundt i Mercedesen de kunne drømt om? Hva med det kristne ekteparet som må gi opp blomsterbutikken eller bakeriet sitt fordi de ønsker å lyde Gud mer enn mennesker? Eller, som det står i bibelen; “Hva gagner det et menneske om en vinner hele verden men taper sin sjel?””

   Sist, men ikke minst, blir det ikke rom for Evangeliet i en slik forkynnelse. For hvem vil vel høre om synd og at man må vende seg om fra synd når man kun skal tale positivt? Det lover så godt. Bare man jager etter sine drømmer så blir man så glad og fri. Men er det egentlig slik? Er de rike, berømte og de som har kommet seg høyt oppå karrierestigen de lykkeligste? Realiteten sier noe annet…. Det er synden som setter oss i fangenskap, og det er bare Jesus som kan sette oss fri!!

   Jeg har lært, og lærer fortsatt å sette min lit til Herren. Han vet hva som er best for meg. “Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk” (Fil. 4 :13). Nå vet jeg at Gud har gitt meg ferdiglagte gjerninger som jeg skal gå i for å gi Han all ære. Det er ingenting galt med å ha drømmer. Min drøm var alltid, siden jeg var liten, å være lærer og å synge. Men ifra 14 års-alderen begynte jeg å få angst og panikk attakker. Det jeg drømte om la jeg på hylla fordi jeg trodde aldri jeg kunne stå framfor en gruppe mennesker å si noe. Men jeg takker og priser Herren, som kalte meg til nettopp dette som jeg var så redd for og som har ledet meg inn i begge deler. Det skjedde ikke ved at jeg gjorde noe eller tenkte positivt. Det var kun Guds inngripen og ledelse. Priset være Herren !Han kaller og utruster den som i menneskelig forstand ikke duger!

   Nå har jeg skrevet litt av bakgrunnen til hvorfor jeg tenker slik jeg gjør om dette. Du må selvsagt gjøre opp din egen mening, Angsar. For meg har det vært viktig å lese bibelen selv og selvsagt å prøve å leve deretter; noe jeg hver dag trenger Herrens hjelp til!

  • God kveld Hildi. Jeg så faktisk også en preken av Joel Osteen i kveld, og min første reaksjon var at den var menneskesentrert, istedet for å være Kristus sentrert. (Gud skal oppfylle dine drømmer) og mitt umiddelbare problem med en slik forkynnelse er at roller lett kan byttes om. Gud er til for å gjøre det beste for oss, oppfylle våre drømmer, våre behov. For meg er Kristus det sentrale -å leve Ham til behag og den Gud jeg tror på er ikke primært ute etter å gjøre mitt liv behagelig, men å redde meg fra syndens konsekvens.
   Jeg følte selv at det blir veldig lite Kristus-sentrert men at sentrum er oss selv. Vær snill og god, nesten som julenissen. Vær snill og føl godt. Ikke et ord om behovet for frelse fra synd og død. Nesten som å høre en god sosial preken i ei statskirke.

 10. Lukas 18,7-8 Skulle ikke da Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til ham dag og natt? Er han sen til å hjelpe dem? Jeg sier dere: Han skal sørge for at de får sin rett, og det snart. Men når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden?»

  Joda, det finnes tro i massevis når Jesus kommer tilbake, men ikke den bibelske tro på Han som gir evig liv. Evangeliet forvrenges og tilpasses kjødet slik at det gir det folk ønsker – underholdning og ‘moro’. Hvem ønsker å bli fortalt at man må ta et oppgjør med synden og følge Jesus også når livet går i motbakke? Nei, forkynnelse om rikdom og vellykkethet er det mange ønsker å høre. Forkynnelsen skal ikke mane til omvendelse og svi i hjertet, men gi underholdning og en god følelse.
  Trist å se, men Jesus advarte oss på forhånd om at dette ville skje, og at djevelen går omkring som en brølende løve. Det er ikke forfølgelse utenfra som ødelegger, men derimot glupske ulver innenfor og mennesker som så gjerne lar seg forføre av disse.
  La oss kjenne vår bibel så godt at vi ikke kan forføres av disse som er brennmerket i sin samvittighet!

  • Er det hans oppgave å dømme andre, og si om de er kristne eller ikke? Nei, definitivt ikke. Den jobben overlater han til kjepphøye bezzerwissere som Paul Washer, “Dr” White og ikke minst den mest falske drittsekken av de alle, John MacArthur:-(

  • Goddag mann økseskaft….Det paradoksale er jo nettopp at det er Washer og MacArthur som ER forførerne:-)

  • Du har virkelig ikke peiling på hva du snakker om.-) Jeg har selv sett intervjuet på Larry King, og andre steder. Han er tydelig på at den eneste veien til frelse er gjennom Jesus. Videre så har han fått kritikk for at han har vært utydelig på om homofile kommer til himmelen.
   Det er ikke Joel Osteens jobb å sitte på fjernsyn å være dommer for hele grupper av mennesker, hvem som skal til himmelen og hvem som skal til helvete.
   Og dessuten er dette vel litt nyansert, Homofile som strever med sin legning, er troende kristne, og velger å leve avholdende, skal vel til himmelen? Men, om de som lever i et homofilt samliv skal det, er det jo ting som tyder på at de ikke skal.

   Joel Osteen er en forsiktig type, som er redd for å støte folk, og er redd for å gjøre seg til dommer. Det er bare Gud som skal dømme. Han er en mann med integritet, og slett ingen sleip ål!

  • Joel Osteen vrir seg som en ål på Larry King og uttaler seg diffust, noe han har fått massiv kritikk for og som han absolutt fortjener. Redd for å støte folk??? Han er tydeligvis ikke redd for å støte Jesus! Han forkynner et feel good budskap som ikke fører til at mennesker ser sin fortapte stilling uten Jesus, angrer på sine synder og tar imot frelsen. Nei, Joel utfordrer ingen, for han unngår å si sannheten. Selv om han vitterlig er pastor sier han at hans rolle ikke er å forkynne evangeliet, men heller å være en coach som motiverer forsamlingen til å tenke positivt. I hans forkynnelse nevnes ikke omvendelse fra synd, for det kan jo støte folk og han ønsker jo ikke å være en dommer!
   Tror egentlig at Osteen er et godt menneske som ønsker det beste for alle, men som pastor er han ubrukelig etter bibelsk målestokk. Hans første prioritet bør være å føre mennesker til frelse, men vil han i det hele tatt forkynne at det er to utganger på livet – evig liv eller evig fortapelse? Osteen er en populær mann som samler store skarer, så ved å forkynne bibelens ord vil han miste mange tilhengere som bare vil ha litt påfyll for å kjenne på gode følelser.

   Kast ikke bort tiden på Joel Osteen. Lytt heller til åndsfylte forkynnere som Paul Washer og John McArthur som Ikke er redde for å støte syndere med sannheten. Tiden er knapp og det er en kamp om liv eller død.

  • John MacArthur lever og ånder av å sverte andre, i god “Smiths Venner-stil”. Det samme har Washer gjort seg skyldig i. Ingen god kristen oppførsel, å stå og gjøre narr av andre kristne fra talerstolen.

   Hver eneste tale Joel Osteen har, så inviterer han de i salen og tv-seere til å omvende seg og ta i mot Jesus som sin frelser og mester. I klippet under spør han blant annet, “dersom du dør om et minutt, har du da fred med Gud? vet du hvor du skal tilbringe evigheten?
   :https://www.youtube.com/watch?v=ccUzJj2JxMQ

   Men, det er for all del viktig å ikke bare høre på den typen forkynnelse som Joel Osteen står for. En av mine favoritt-forkynnere er Peter Horrobin:

   https://www.youtube.com/watch?v=rC2DT1hvBMc

 11. Skremmende likhet i atmosfæren mellom Bethel Church og New Age. Her manipuleres menneskers følelser og hensikten er å føle godt. Det jeg leser ut av de ulike videoklippene er at dette er jag etter vind. Jesu brud søker sin brudgom, ikke etter sirkus Arnardo. Det er virkelig ille dersom dette får innpass i norsk kirke og kristenliv og jeg er glad for at noen setter søkelys på det som skjer i disse okkulte miljøene. Dette er mørke avkroker og blant dem som forsvarer det kan vi høre ekko av slangens viskende røst: Har Gud virkelig sagt?” Det er helt nødvendig å rette et avslørende lys på dette mørket som faktisk utgir seg for å være av Gud. Hold tungen rett i munnen og ikle dere Guds fulle rustning slik at dere kan slukke alle djevelens brennende piler, for dem er det mange av i slike seanser.

  Utrolig at IMI kirken samarbeider med en “menighet” som praktiserer slikt.

 12. Jeg har vært en hel del i IMI selv, og kjenner mange som er medlemmer der. Jeg har tatt opp denne tematikken med dem, og de kjenner seg ikke igjen, i at det er særlig innflytelse fra Bethel. Det hadde derfor vært fint om noen som kjenner IMI veldig godt, kunne fortalt meg hva som er mot Ordet, og hva som blir gjort feil. Har inntrykk av at det er mye synsing og falske anklager ute og går. “Det er alltid enklest å ha en mening om noe man ikke vet noe om”….

  En typisk IMI-Gudstjeneste er veldig tradisjonell; lovsang(typisk noe likt det man finner i “nymotens” pinsemenigheter og tradisjonelle salmer som “Deg være ære” og “Navnet Jesus”.)
  Prekenen bruker å være trygt forankret i Ordet, og de pleier ofte å ta hele bøker i en gitt periode. Feks var det en periode i fjor at de tok for seg hele Matteus-evangeliet, kapittel for kapittel, søndag etter søndag. De tar opp tiende og gaver(her er de utradisjonelle, da de alltid gir kollekten til andre).
  Avslutningsvis er det muligheter for forbønn…

  INGENTING av de tingene som er vist på youtube-snuttene fra Bethel foregår i IMI, så langt jeg har fått rede på eller sett.

  Derfor er jeg temmelig overbevist om at det er den onde som bruker folk til å forsøke å ødelegge en raskt voksende menighet!

  Jeg inviterer alle til å komme med konkrete kritikkverdige forhold?

  • Og på de 10 dagene som har gått siden jeg skrev det ovenfor, så konstaterer jeg at INGEN har kunnet komme med en eneste ting som de mener er kritikkverdig i IMI, og ingen klarer å finne noe som er “tatt med hjem” bra Bethel!

   Dermed står vi kun igjen med rykter, sladder og usannheter, og det skal vel vi kristne holde oss for gode til?

  • Flott at du er enig:-) (det er nok av de her inne som henger seg på sladderet, ryktene og løgnene)

  • Tullebukk, ditt forsvar av IMI kirken og Bethel er like ynkelig som JKC er av sitt eget virke. Utrolig.
   Trur u virkelig ikke at IMI folk som besøker Bethel ikke lar seg påvirke?
   Ja ja, du om det

  • Jeg konstaterer at du ikke er konkret. Kan du fortelle meg en eneste ting som IMI praktiserer som de har tatt med fra Bethel? Fortrinnsvis noe som strider mot Guds Ord?
   Dersom du fortsatt ikke evner det, så er det du som blir sittende igjen som en ynkelig tullebukk(som du selv sier):-))
   PS! Jeg har aldri forsvart Bethel, da jeg kjenner for lite til de, til at jeg tør å ha en bastant mening om dem. Men, det er tydeligvis noe du, Bjørn har nok av? bastante meninger(helst av den slagsen som ikke har rot i virkeligheten)

  • Jeg er ikke Bjørn om du tror det. Jeg sier bare at pastorer og menigheten i IMI neppe reiser over til Bethel uten at de tar med seg inntrykk og erfaringer hjem og omsetter det i menighetslivet i Norge.
   Men kanhende IMI er en gjeng kritiske fariseere som sitter med et kritisk mal og vurderer Bethels praksis og tro og også inviterer Bill Johnsen til IMI for å virkelig sjekke han ut. Nei du, de tar nok med seg sine inntrykk hjem og lever i denne forførelsen.

  • Jeg konstaterer det faktum at du altså, som jeg trodde ikke kan nevne en eneste ting som IMI gjør som de har tatt med hjem fra Bethel, eller strider mot Ordet:-)
   “Det er alltid enklest å ha en mening om noe man ikke vet noe om”

Det er stengt for kommentarer.