Søkelys

                                                      


  Tilbake
  Hjelp jødene hjem

 

Hevder representantene for den ny apostoliske reformasjon skader mennesker

Den ny apostoliske reformasjonen og deres tilhengere er ikke bare ubibelsk men deres praksis har også påført mennesker skade og død, hevder en blogger som selv har vært involvert i den ny karismatiske bølgen som feier over deler av den karismatiske kristenheten Virksomheten til menn som Rick Joyner og Bill Johnson fra den kontroversielle menigheten "Bethel Church" i Redding skal i følge kritikere ha påført mennesker både sjukdom og ulykker. Ved et tilfelle skal en kvinne fra det karismatiske miljøet ha stukket sin finger inn i brystkassen på et offer og sagt: "Jeg velsigner deg med helse," hvorpå den arme mannen krympet sammen på gulvet i smerte, hardt rammet av et kraftig hjerteinfarkt som han knapt overlevde. Under rehabiliteringen fra infarktet mistet mannen sin jobb og endte også i skilsmisse fra sin kone.

Velsignelsen ble til forbannelse

Ved en anledning var noen som tilhørte den ny apostoliske bevegelsen invitert i selskap til en kristen familie. "I forkant av selskapet advarte Den Hellige Ånd meg mot å la meg klapse på ryggen av den kvinnelige gjesten som var tilsluttet det ny apostoliske," forteller mannen i storyen. "Selskapet var hyggelig, men jeg passet på å alltid ha denne kvinnen foran meg eller sitte med ryggen mot veggen, når folk så begynte å gå gikk jeg til døren for å si farvel, da kom det kvinnelige medlemmet av det ny apostoliske inn bak meg, gav et dult i ryggen og velsignet å sa: "I morgen vil du få en fin dag," - men her er hva som skjedde, -Dagen etter fikk min mor et mentalt sammenbrudd å ble innlagt, og min bestemor falt ned en trapp og ble innlagt på sykehus. Fallet var så ille at man fryktet det verste og barn og barnebarn dro til sjukehuset for et siste farvel.  Min mor ble god, men min bestemor kom seg aldri å døde tre måneder senere," forteller mannen videre. "Kvinnen som trodde hun velsignet oss la i stedet en forbannelse over oss," forklares det videre.

Helbredet av Todd Bentley for å dø

Både Todd Bentley, Bill Johnson og de ny apostoliske figurene påroper seg gjerne mektige tegn og undere. Som kjent faller det både englefjær og gullstøv i deres møter og storyer om udokumenterte helbredelser gjøres til sentrale sannheter i deres forkynnelse. I følge forkynnelsen både til Johnson og Bentley skjer det hundrevis av helbredelser daglig så det kan vel knapt finnes et eneste sjukt menneske i området hvor disse herjer. Imidlertid er ikke helbredelsene som angivelig finner sted i disse kretser særlig langvarige: "En pastor fra en mindre forsamling hadde utviklet kreft og hadde en svulst på størrelse med en softball. Han dro til møte i Lakeland hvor Todd Bentley holdt sin egenproduserte vekkelse. Todd Bentley hadde kort tid i forveien blitt velsignet av apostlene fra den tredje bølge (Che Ahn, Bill Johnson, Rick Joyner, Peter Arnott med flere) - og var på toppen av sin virksomhet. Den aktuelle pastor ble bedt over og erklært frisk av Todd Bentley og den synlige svulsten forsvant. Da pastoren kom tilbake lovpriste han Gud for sin helbredelse. Tre måneder senere var pastoren død, svulsten hadde i møte med Bentley vendt seg innover hvor den på tre måneder tok livet av pastoren. Du kan lese mer om realitetene bak den ny apostoliske reformasjonen fra denne bloggen

 

 

Sist oppdatert 26.02.13