Søkelys

                                                      


  Tilbake
  Hjelp jødene hjem

 

Bethel Church studenter "soaker" frem salvelsen til avdøde kjendiskristne

Studenter fra det svært kontroversielle Bethel School of Supernatural Ministrys" praksis ved å oppsøke gravsteder der avdøde hellige er begravd for å "soake" frem deres "salvelse" minner mest om religiøs overtro og har mer til felles med hedenskapets fedredyrkelse enn med kristen tro. Videoen under viser en gruppe Bethel studenter oppsøke graven til Smith Wigglesworth for å "soake" de åndelige krefter man mener hviler i graven sammen med Wigglesworth levninger. I videoen løser de unge Bethel studentene ut "den ånd" de mener hviler over den døde for at denne skal påvirke seerne av You Tube klippet.

En okkult praksis

"Soaking" over de døde

Tanken om at man kan "soake" frem "salvelsen" eller "ånden" i avdøde personligheter er totalt fremmed for en kristen virkelighetsforståelse. Denne praksisen er langt mer ubibels enn eksempelvis den katolske kirkes helgendyrkelse. Å søke frem åndelige krefter over et dødt legeme eller på en gravplass demonstrerer med all tydelighet at vi i Bethel Church står overfor noe annet enn bibelsk kristendom. At norske pastorer og kristenledere valfarter til Redding for å la seg inspirere av denne forførelsen vitner om mangel på åndelig dømmekraft.

Bill Johnson kunne sette en stopper for dette umiddelbart hvis han ville. Men han gjør det ikke. I stedet har han lansert et initiativ for å bygge "et bibliotek / museum kalt The House of Generals. Det vil være et sted hvor folk kan komme å se gjenstander fra tidligere vekkelser ..." Ja, du kan også suge salvelsen rett ut av Kathryn Kuhlman brudekjole! Er dette forfedredyrkelse? Necromancy? En læren mantelen reinkarnasjon? Har Bill Johnson krysset linjen fra abberancy inn vranglære?

Menigheten til Bill Johnson er både kontroversiell og ubibelsk. Bildet viser noen Bethel studenter som prøver å få tak i salvelsen til avdøde Aimee Mc Pherson. Mange reagerer på at kretsen omkring Bethel Church ser ut til å søke tegn og åndelig kraft fremfor å søke til Bibelens Jesus. Man kan bare undres på ved hvilke krefter og "Ånd" helbredelsene i Bethel blir utført ved.

John Crowder henter frem "salvelse" fra en død manns grav

John Crowder som er en av samarbeidspartnerne til miljøet omkring "den tredje bølge" og Bethel Church har en rekke tvilsomme sider med sitt liv og tjeneste. I videoen nedenfor ser vi Crowder oppsøke en avdød "healers" grav for å hente frem "salvelsen" etter den avdøde John Alexander Dowie. Videoen illustrerer det okkulte med "den tredje bølges" representanter. I Bibelen som er Guds Ord blir vi aldri oppfordret til å søke avdøde menneskers "salvelse", men i stedet søke til Ham som har makt til å gjøre mere enn alt.

 

Sist oppdatert 22.02.13