Søkelys

                                                      


  Tilbake
  Hjelp jødene hjem

 

Falske ånder inntar Guds kirke

Samfunn og kirke i de siste tider skal være preget av moralsk forfall, religiøse forførelse og frafall fra den levende og sanne tro på Gud og Hans ord. Vi lever nå i den tidsperioden Bibelen omtaler som de siste dager og vi ser nærmest daglig at Bibelprofeti oppfylles for våre øyne. Jesus Kristus som er troens opphavsmann og fullender og vårt eneste håp til frelse hadde følgende tydelige ord å si om de siste dager: "Da spurte de ham og sa: Mester, når skal da dette skje? Og hva skal tegnet være når dette skal skje?
Han sa: Se til at dere ikke blir ført vill! For mange skal komme i mitt navn og si: Det er meg! og: Tiden er kommet nær! - Gå ikke etter dem!
Når dere hører om kriger og opprør, så la dere ikke skremme! For først må disse ting skje, men enden kommer ikke med det samme.
Da sa han til dem: Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike.
Store jordskjelv skal det være, og hunger og pest mange steder. Fryktelige ting skal skje, og det skal vise seg veldige tegn fra himmelen.
Men før alt dette skjer, skal de legge hånd på dere og forfølge dere. De skal overgi dere til synagoger og fengsler og dere skal føres fram for konger og landshøvdinger for mitt navns skyld.
Det skal føre til at dere får avlegge vitnesbyrd." Luk 21:7-13

Falske salvede og falske profeter

Et av de fenomener som Jesus sier vil ha framgang i de siste dager er falsk profeti og falsk religiøsitet. Falske profeter og Messias skikkelser vil oppstå i et stadig større antall og titusener på titusener vil la deg bedra av den falske salvelsen som vil bli utgytt i de siste dager. I Jesu store tale om de siste tider blir det igjen og igjen understreket "For mange skal komme i mitt navn og si: Jeg er Messias! Og de skal føre mange vill." Matt 24:5 og videre. "Mange falske profeter skal stå fram, og de skal forføre mange." Matt 24:11 I følge Jesus skal disse falske messiaser og profeter endog kunne gjøre store tegn og under (Matt 24,23-24) og det er nettopp oppfyllelsen av disse ord vi er vitne til når vi ser fremveksten av "New Age profeter" eller såkalte "apostler" fra amerikanske karismatiske forsamlinger. Bill Johnson, Todd Bentley, Peter Arnott og Rick Joyner er eksempler på slike falske skikkelser som har med seg en "salvelse" som ikke er av Den Hellige Ånd.

John Crowder røker noe "Jehovahuana"

Mens den sanne Guds Ånd er en Hellig Ånd er den ånd som følger med de falske profeter og salvede en uren og skitten ånd som leder til vanhellighet og "åndelig beruselse." I videoen nedenfor ser vi John Crowder formidler et budskap av dårskap, sanseløshet og en oppførsel som har intet til felles med Den Hellige og levende Gud.

"Når demonene får fritt spillerom"
Men Ånden sier med klare ord at i kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer.
Det skjer ved hykleri av falske lærere, som er brennemerket i sin egen samvittighet. 1. 4,1-2

Den nye tids "vekkelse" eller masseforførelse er preget av fenomener som verken er bibelske eller kjent for de tidligere tider hellige. Det vi ser blant mange av dagens karismatikere er en utgytelse av en "ånd fra helvete" og det frafallet Paulus advarte mot i 2.Tess, 2,3 hvor vi oppfordres: "La ingen bedra dere på noe vis! For først må frafallet komme...."

"Kristen sjamanisme i regi av Rick Joyner"

Rick Joyner og hans "Morgenstar ministries" har mer til felles med sjamanisme enn evangelisk kristendom. Religiøs ekstase fremkalt av tromming er et typisk okkult fenomen og har til hensikt åpne deltakerne for fremmede ånder.

Bethel Church "Fire tunell"

Bethel Church og pastor Bill Johnsons siste tilskudd til karismatisk galskap er den såkalte "Fire Tunell" som angivelig har ført til en rekke udokumenterte helbredelser. Kritikere av Bethel hevder at man kan bli fylt opp med onde ånder dersom man åpner seg for de krefter som er sving i Bethel Church Redding.

Et sluttord

Jeg vitner for Gud og Kristus Jesus, som skal dømme levende og døde, og ved hans komme og hans rike:
Forkynn Ordet! Vær rede i tide og utide. Overbevis, irettesett og trøst, med all tålmodighet og lære.
For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, etter som det klør i øret på dem.
De skal vende øret bort fra sannheten, og vende seg til eventyr. 2Tim 4:1-4
 

 

Sist oppdatert 27.02.13