Søkelys

                                                      


  Tilbake
  Hjelp jødene hjem

 

Når karismatisk religion skader folk

Utfrir Bethel Church medlemmer i Jesu navn

Tidligere medlemmer av den kontroversielle karismatiske menigheten Bethel Church i Redding kan fortelle at det først etter at de var blitt utfridd ved bønn i Jesu navn at skadene de ble påført ble helbredet. "Selv om Bill Johnson tilsynelatende er en mild, snill og rolig mann betyr ikke dette at han er en Gudsmann," forteller et tidligere medlem av Bethel Church i en e post til Søkelys. Veien ut for den unge kvinnen gikk gjennom en annen kristen tjeneste som jobber med å hjelpe ofre for ulike religiøse sekter ut av slaveriet. Bethel Church i Redding er en del av den såkalte "Ny Apostoliske Reformasjonen" som samarbeider med den Normisjon eide IMI kirken i Stavanger. Den kontroversielle amerikanske bevegelsen som blant annet har sine egne "apostler og profeter" blir av mange omtalt som en sekt, - en sekt enkelte trenger hjelp til å bli fridd ut i fra.

Mektige krefter

At miljøet omkring menn som Todd Bentley, Bill Johnson og de andre såkalte "apostler og profeter" i den "Ny Apostoliske Reformasjonen" besitter sterke åndelige krefter er det liten tvil om. En person skrev følgende om sitt møte med det som skjedde i Lakeland: "Jeg dro til Lakeland tre ganger. Jeg følte meg så ledet til å dra dit. Jeg trodde virkelig det var av Gud. Jeg hadde så mange overnaturlige erfaringer som å se en mystisk Jesus med det tredje øye, engler talte til meg, merkelige visjoner, og underlige forflytninger i ånden. Jeg brølte som en løve, opplevde gullstøv og haugevis av andre merkverdige fenomener. Det verste som skjedde var at det ble noe seksuelt over det. Den falske Jesus figuren som Lakeland vekkelsen presenterte for meg gjorde seksuelle tilnærmelser overfor meg og jeg falt inn i det," skriver kvinnen som selv den dag i dag ikke klarer å forstå hvordan hun kunne bli så forført. "Jeg har vært kristen siden jeg var 16 og er nå 49, og bet helt og fult på kroken. Når jeg kom etter mitt siste besøk der ble jeg klar over at det var demonisk og har i ettertid følt meg omringet og kontrollert av demonene. Jeg ser stadig demoner og plages ennå. Det har vært slik i to år nå og jeg må fortsatt kjempe med de demoniske kreftene Lakeland vekkelsen påførte meg. Jeg roper til Herren hver eneste dag etter utfrielse, og det har vært helt forferdelig. Jeg har prøvd alt, bekjent, omvendt meg, - men kjemper fortsatt. Hvordan blir vi fri fra slikt?" spør en fortvilet innskriver til et anti-kult nettsted.

Bønn i Jesu navn for sektofrene

Mange av de som hopper av fra Bethel Church og lignende karismatiske sekt- bevegelser blir under tiden i sekten påført dype psykologiske sår som angst for onde ånder, skyldfølelse og åndelige mindreverdighetskomplekser og mange av disse får effektiv hjelp av en kombinasjon av sjelesorg og forbønn i Jesu navn. Siden den "Ny Apostoliske Reformasjonen" primært fokuserer på det de kaller "overnaturlige eller åndelige manifestasjoner" vil flere av dem som kommer ut slite psykisk som en følge av befatning med den åndelige verden. Dersom man kritisk bedømmer det som skjer eksempelvis hos Todd Bentley eller i Bethel Church kan man godt forstå at mennesker kan føle seg besatt eller plaget av åndelige krefter. Her er det risting, skriking, hyl, ekstrem latter og en masse effekter som fremkaller ekstase og galskap så det er ikke så vanskelig å forstå at folk mister forstanden i slike sammenhenger.

Også i Norge

Den kontroversielle bevegelsen som blant annet hevder at "Jesus ble født på ny" har også tilhengere i Norge. Den viktigste bastionen for denne kjetterske bevegelsen finner vi i IMI kirken i Stavanger som er en del av Normisjon. Det har tidligere blitt rettet knallhard kritikk mot ledelsen i Normisjon som stilletiende har latt galskapen fått bre om seg i Rogaland. IMI kirken i Stavanger som blir styrt med jernhånd av Martin Cave har flere ganger fått omtale i media på grunn av en heller tvilsom praksis. Blant annet fikk Normisjon og IMI kirken massive mengder pepper for å ha sendt "fjortiser" ut på gaten for å helbrede sjuke.  Hvorvidt medlemmene av IMI kirken og Normisjon oppsøker kirkegårder for å bedrive "soaking" over avdøde troende er noe usikkert. Imidlertid har den svært omstridte menigheten i hvert fall kopiert Bethel Church ide om et "healingrom".

Taust fra ledelsen i Normisjon

De problematiske sider med IMI kirkens tette samarbeid med Bethel Church og "apostel" Bill Johnson har blitt tatt opp gjentatte ganger uten at Normisjon har villet kommentere saken. IMI kirkens åpenbare lefling med kjettersk lære og åpenheten for de demoniske impulsene fra Bethel Church og "apostel" Bill Johnson har skapt en del uro internt i den statskirkelige organisasjonen. For Normisjon som i utgangspunktet ønsker å fremstå som en seriøs organisasjon må det være problematisk at man stiller seg bak en menighet som henter inspirasjon og predikanter fra en forsamling som i lære og praksis står fjernt fra Guds Ord. En av dem som har gått ut mot Normisjon og IMI kirkens tette samarbeid med Bethel Church er Silje Pettersen Holand. "Jeg vet ikke om jeg er den eneste som har forlatt denne menigheten med hodet mot bakken, og tårer nedover kinnene. Med følelsen av å ha fått enorme forventninger til Gud... For så å bli skuffet. Av en Gud som ikke levde opp til forventningene. Er det Gud det er noe galt med? Eller forventningene menigheten legger opp til?  Pastoren sier i artikkelen: Jesu liv var godhet, livsforvandlende ord og det overnaturlige. Det sier litt om hva menigheten legger vekt på. Det skal være livsforvandlende, og det skal være overnaturlig. Godheten trekker menneskene inn i varmen. Det gjør fortsatt vondt å lese om denne menigheten i media. 3 år etter.." skrev Silje i et glimrende innlegg på verdidebatt.no. Fra Normisjons ledelse var det selvfølgelig ikke svar selv om det er åpenbart at de ny-religiøse profetene og apostlene praktiserer religion som skader mennesker.

De falske apostler gir sin tilslutning til Todd Bentley

De falske apostlene Peter Wagner, Bill Johnson fra Bethel Church i Redding, John Arnott fra "Catch The Fire" (Toronto forførelsen) og Che Ahn som var hovedtaler under Oase stevnet i 2012 gir her sin tilslutning og velsignelse til skandaleevangelist Todd Bentley. I seansen så anerkjenner disse fire selvutnevnte "apostler" Todd Bentleys "vekkelse" samtidig som Todd Bentley underordner seg disse falske apostlenes autoritet og "salvelse". "Jeg herved deklarerer at din kraft skal bli sterkere, din autoritet øke, din innflytelse bre seg ut og dine åpenbaringer vil øke. Jeg proklamerer en ny overnaturlig styrke over denne tjenesten," proklamerer den falske apostelen Peter Wagner i videoklippet. Kort tid senere begynte Todd Bentleys "vekkelse" å smuldre opp da det ble kjent at mannen hadde et utenom ekteskaplig forhold, nøt store mengder alkohol og i tilegg ble avslørt som løgner. Seansen nedenfor avslører de falske apostlenes manglende dømmekraft.

Les også: Falske apostler inntar Guds kirke

 

Sist oppdatert 02.03.12