Overrasket over at pastor-frue og pastor sønn jobbet ved fosterdraps-klinikk i Alabama

 Kristne sjokkert over å finne pastor-frue og pastor-sønn i staben på en amerikansk abort-klinikk i fullt arbeid med pastor Louis Chatman`s velsignelse

Kristne uttrykker dyp bekymring over avsløringen av at en pastor-kone midt i det amerikanske bibelbeltet jobber som veileder med en abort eller forsterdraps-klinikk i Alabama. Også pastorens sønn, som er aktiv i den nå omstridte kirken jobber som abort-kinikksikkerhetsvakt ved abortklinikken.  David Day, som er misjonær ved  North American Mission Board (NAMB), fortalte Christian News Network fredag at Callie Chatman som er gift med Louis Chatman som er pastor ved “New Elam Baptist kirke i Montgomery” gjennom flere år har jobbet for abortklinikken mens hennes sønn, Jerome har vært ansatt som sikkerhetsvakt ved klinikken som daglig tar livet av flere ufødte barn. Den kristne misjonæren sier til media at han først ble kjent med hennes ansettelse for to-tre år siden da han prekte evangeliet til kvinner utenfor abortklinikken. “Jeg ble sjokkert over at det faktisk jobber en pastor-kone her,” sa Day som umulig kunne forestille seg at forsamlingen til pastor Louis Chatman ikke er klar over at deres pastors kone jobber ved en klinikk som avliver ufødte medmennesker.

Den amerikanske misjonæren hadde for en tid siden en ansikt til ansikt samtale med den nå omstridte pastorfruen som kunne fortelle ham “at disse kvinnene (som får utført fosterdrap) vet hva de gjør, de vet hva abort er, men det er ingen synd som er større enn Guds tilgivelse og vi skal ikke dømme og Gud tilgir jo likevel,” gjengav misjonæren av sin samtale med pastorfruen. “Folk sier alltid det samme, vi må ikke dømme og Gud tilgir jo alt merce-pastorlikevel og ingen er jo uten synd,” er unnskyldningen pastor-fruen bruker for å forklare sin involvering i abort. “Imidlertid er det en alvorlig brist i hennes logikk siden hun legger opp til at man kan synde på nåden, man begår med andre ord synden med tanken at vi blir jo tilgitt likevel.  Det er åpenbart hennes logikk at man kan gå å gjøre synd for å få tilgivelse etterpå. -Jeg elsker min kone. Jeg går ikke å bedrar henne ut fra den filosofien at hun vil tilgi meg etterpå,” la den kristne misjonæren til. “Jeg har gjentatte ganger oppfordret pastorfruen til å vende om, og i stedet bruke jobben til å få kvinner til ikke ta abort, men budskapet faller for døve ører. -Vår oppgave er å advare mot abort, og ikke bare trøste dem i ettertid, for det er å få dem til å føle seg komfortable i sin synd, som mange av de falske profetene gjør.

Denne kvinnen som altså er gift med en såkalt “pastor” har blod på sine hender, og opererer med en frafalls-ideologi som får syndere til å føle seg bekvemme i sin synd. Pastoren som kjører henne dit i sin dyre Mercedes Benz hvorpå han slipper henne før han kjører til sitt kirkekontor, har også blod på sine hender. Ved et tilfelle fikk den kristne misjonæren fanget øyeblikket da “pastor”  Louis Chatman droppet av sin kone utenfor en av vår tids dødsleirer hvor ufødte medmennesker går til sin grusomme død og han la ut videoen på Facebook og You Tube.

Darrell Mansfield: “The Mission”  “Vår tids dødsleirer er abortklinikker.”

Den kristne artisten Darrell Mansfield som har utgitt en tjuetalls album sier i denne låten om vår motstander, Satan: “Han var der i dødsleirene, en venn av Hitler, en venn av andre verdenskrig, nå er dødsleirene abortklinikkene -han dreper meg han dreper deg!”