Åke Green i nesten fullsatt Zion: “Mange av vår tids menigheter ligner på Laodikea”

green-zionDen svenske pinsepastoren Åke Green som gjester Sørlandet og Zion menigheten på Fevik avleverte lørdag et sterkt budskap i et tilnærmet fullsatt lokale. 

Åpenbaringsbokens budskap om menigheten i Laodikea var tema for pastor Åke Greens vekkende budskap i Zion menigheten. Møtet ble innledet med at Åkes hustru, Hjørdis som det siste året har gjennomgått en sykdomsperiode som førte henne like inntil døden kunne fortelle at hun hadde vært borte i nesten tjue minutter og at det var et stort under at hun fremdeles var i live. Møtet med sykdommen og en tilstand av å være borte hadde gitt den svenske forstanderfruen et nytt syn på livet og en ennå sterkere relasjon til Jesus Kristus. Noen minutter senere entret Åge Green talerstolen og budskapet han leverte var høyaktuelt og hentet fra Åpenbaringsbokens sendebrev til menigheten i Laodikea. 

Åpenbaringsbokens budskap til menigheten i Laodikea er høyaktuell for vår tid, i hvert fall her i den vestlige verden hvor rikdom, penger og materielle goder har gjort oss rike å bekymringsløse. Åpenbaringsbokens beskrivelse av tilstanden i Laodikea er svært lik den tilstand vi i dag ser kristenheten befinner seg i, sa Green i sin svært gripende tale. “Vår tids kristne har ikke lenger behov for noe, -vi stenger Jesus utenfor døren mens vi tilfreds fastslår at vi ikke trenger hjelp, -og det var også denne holdning som er tydelig i den beskrivelsen Bibelen gir av Laodikea som er den siste av de sju menigheter som fikk sitt åke-green2brev fra den bibelske apostel: ” Fordi du sier: Jeg er rik og har overflod og fattes intet, og du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken,” (Åp 3,17) Laodikea-menigheten var som mange av vår tids menigheter ikke hungrende eller tørste etter mer av Jesus. Her var alt tilsynelatende bra og i stedet for denne sanne troskap til Kristus og hans ord, var det folkemeningen som betydde noe. “Vi ser hvordan ting av verden i dag er sluppet inn i mange menigheter,” sa Green og fortalte om svensk pinsemenighet som brukte en profan sang under nattverden eller brødsbrytelsen som det heter i mange sammenhenger. Laodikea menigheten er en menighet som har stengt ute Jesus,” sa en alvorlig Åke Green til den lydhøre forsamlingen. “Se, jeg står for døren og banker; om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg,” ( Åp 3,20)  Laodikea er med andre ord en menighet som er så selvtilfreds at vi ikke behøver det Jesus har å gi, -men fremdeles står Jesus utenfor døren og banker på, og vil gjerne slippe inn, sa den svenske pinsepastoren som i 2004 dømt for hets mot homoseksuelle, men ble i 2005 frifunnet av svensk høyesterett som mente dommen i den svenske tingrettet krenket hans tros og ytringsfrihet. Opprinnelig ble Åke Green dømt til en måneds fengsel og hans sak vekket oppmerksomhet blant kristne over store deler av verden og han fikk massiv mediaomtale både i den kristne og sekulære presse. Bibeltro kristne over hele verden slo i bønn ring om den inntil da ukjente Herrens tjener og den norske avisen Dagen kåret i 2005 Åke Green som årets kristne navn med ordene “Pastor Åke Green har stått frem med en klarhet, ydmykhet og trosvisshet som bør være et eksempel til etterfølgelse for oss alle. Ikke på noe tidspunkt har han vært drevet av behov for egen-eksponering. Han har derimot satt egen bekvemmelighet – og faktisk egen frihet – på spill for å føre en kamp og vinne seier som kommer hele kristenheten til gode.”

Åpne opp for Jesus

“Jesus vil gjerne inn i våre menigheter og våre liv for å gi oss av sine gaver,” sa den aldrende hedersmannen som er en av få røster som våger å forkynne sannheten, det gamle budskapet, -klart og tydelig. “Vi som forkynner Guds ord er ansvarlig for å forkynne dette rett slik at ikke våre menigheter blir som klubber eller sosiale tilstelninger der evangeliet ikke blir forkynt klart og tydelig,” sa Åke Green som i slutten av møtet inviterte frem til forbønn og flere, både unge og eldre responderte med å søke frem til første benk og legge seg på kne. Vi lever i en tid hvor vi trenger mer av det Jesus har å gi og ikke mindre og Åke Green som også vil tale under søndagens møte prekte til en lydhør forsamling.