Oppfordrer Obama til å gjøre mer for å stoppe ISIS masseslakt av kristne i Syria

isis-dreper.kristneDen islamistiske terrororganisasjonen kidnapper og henretter kristne i økende tempo mens verden  sitter og ser på.

Det amerikanske senteret for lov og rett (ACLJ) sa torsdag at bortføringen av opp mot 150 kristne inkludert kvinner og barn av den islamske staten i Syria understreker det haster for president Obama å lede en verdensvid militær koalisjon for å stoppe masseslaktet av kristne og få en stopp på den krigen radikale jihadister fører mot kristne som fortsetter med uforminsket styrke. Det er fullstendig uakseptabelt at president Obama, Vesten, FN og verdenssamfunnet sitter stille å ser på den systematiske utryddelsen av kristne som blir utført av radikale jihadister, sier Jay Sekulov som er leder for ACLJ.

Hvor mange flere kristne må bli myrdet av muslimske jihadister på grunn av deres religiøse tro, spør Sekulov som etterlyser en konkret og målrettet strategi for å utrydde dette onde og brutale som ISIS utgjør. Faktisk er det slik at den islamske statens jihadister obama-callblir modigere når de ser at Vesten forholder seg nesten passive til det som skjer og samtidig rekrutterer ISIS flere jihadister. Det er tydelig at ISIS eller islamsk stat har som mål fortsette sine målrettede henrettelser av kristne. Det er derfor på høy tid at Obama utviser lederskap og samler sammen en global koalisjon og sette i verk en effektiv strategi for å få stanset myrderiene av kristne  -og få stanset jihadistenes krig mot kristne. Bortførelsene av kristne i Syria utført av ISIS kommer bare dager etter at radikale islamister halshugde 21 koptiske kristne egyptere i Libya. ISIS opptrapping av vold mot kristne kom samtidig som FBI torsdag pågrep og varetektsfengslet tre personer i Brooklyn New York som er mistenkt for å ha planlagt å reise til Midt-Østen for å slutte seg til ISIS. Det amerikanske senteret for lov og rett (ACLJ) mener at president Obamas mislykkede utenrikspolitikk fortsetter å forvanske å begrense en effektiv kamp mot ISIS.

Krever en omfattende militær operasjon

Den vestlige militæraksjonen mot islamsk stat som hittil har bestått i sporadisk bombing av ulike ISIS mål har så langt ikke forhindret at jihadistene har kunnet fortsette sin krigføring mot regjeringene i Syria og Irak. Prisen for Vestens og president Obama`s manglende handlekraft overfor ISIS blir betalt av et stadig større antall av sivile kristne og muslimer som systematisk blir massakrert på det mest brutale av jihadister som har ett mål for øye, nemlig å opprette et muslimsk kalifat i regionen. ISIS fremgang og brutalitet skyldes primært at den amerikanske utenrikspolitikken i Midt-Østen har vært og er katastrofalt svak under Obama`s administrasjon og dette har skapt et maktvakuum i regionen som ekstreme krefter vet å utnytte. Å bekjempe Islamsk Stat krever en samordnet og omfattende militæraksjon med bruk av fly og et stort antall bakkestyrker som effektivt må nedkjempe jihadistene nærmest for enhver pris. Her nytter det ikke med silkehansker eller diplomati men rå militærmakt som fordriver ondskapen ut av hver eneste syrisk og irakisk landsby. Det er lite trolig at den svake irakiske regjeringshæren, selv med vestlig militærrådgivning vil være i stand til å slå ut ISIS, og Assad regimet som er hardt presset etter flere år med blodig borgerkrig vil neppe ha ressurser til å nedkjempe ISIS eller islamsk stat. Uten en større vestlig militæraksjon som innebærer et større antall bakkestyrker vil ISIS fortsette å massakrere kristne og muslimer samtidig som vi jevnlig vil få den tvilsomme æren av å kunne se groteske halshugginsvideoer publisert av en skånselløs og brutal terrororganisasjon.