Flekkerøy kirke svarer Richard Tørressen men unngår selve problemet

Uroen i den norske kirke etter kirkens homo ja  At homofilisaken og likekjønnede ekteskap er en sak som splitter den kristne kirke er noe stadig flere er blitt klar over. I etterkant av kirkemøtet i 2016 har store skarer av Guds folk forlatt kirken og slik synliggjort at kirkens bortgang fra det bibelske ekteskapssynet både er kirkesplittende men også et grunnlag for å forlate den norske kirke -som selv bevist valgte å tre inn i apostat-kirkenes rekker. En av dem som har meldt seg ut og som ikke har vært redd for å stå i stormen, er Richard Tørressen. Gjennom sin blogg “bibelogtro” har Tørressen både i forkant og etterkant av kirkemøtet forsøkt å påvirke sin lokale menighet til å ta et valg og stå opp for de bibelske sannheter, men både prest og ledelsen i Flekkerøy kirke er lite interesserte i offentlig debatt -og velger heller å forbli lojal mot kirkemøtet -som er den norske kirkes viktigste autoritet

Kirkemøtet er nå kirkens viktigste autoriet

I etterkant av sin egen utmeldelse fra kirken valgte nylig Richard Tørressen og også melde ut sin datter og i den forbindelse har Tørressen sendt flere henvendelser til kirken og prest, og først nå, etter Richard Tørressens siste “purring” har prest Håkon Borgenvik valgt å gi Tørressen et slags svar, -et svar som tydelig demonstrerer at Skriften og de oldkirkelige bekjennelsesskriftene ikke lenger er kirkens viktigste autoriteter, for nå er det bispene og kirkemøtets homo-ja som er folkekirkens nye Kanon.  (saken fortsetter)

Ny utfordring fra Richard Tørressen til taus Flekkerøy menighet

For få dager siden kunne vi melde at Richard Tørressen måtte etterlyse en respons fra den menigheten han vokste opp i og var glad i. Nå har Tørressen fått svar fra kirkens prest, -og etter ønske fra Richard Tørressen vil vi legge ut prest Håkon Borgenviks svar og Richard Tørressens respons på prestens skriftlige svar til ham.

“Vi har to syn på saken i kirken. Kirkemøtet har åpnet for likekjønnede ekteskap og det tar Flekkerøy menighet til etterretning. Hva Guds ord sier om saken er ikke lenger et spørsmål og diskusjon om temaet er lite fruktbart

“Dine eposter er mottatt og lest. Kirkemøtet har gjort sitt vedtak i vigselssaken og vi har to syn på dette i kirka. Det tar både jeg og menighetsrådet til etterretning. Vi ønsker å bruke vår tid og våre krefter på å bygge Flekkerøy menighet sammen med alle gode krefter som ønsker å være med på det. Selv har jeg uttalt meg om dette på menighetens årsmøte og i samtale med mange forskjellige mennesker som har oppsøkt meg. Jeg har i lengre tid registrert hvordan både biskop, kirke m fl omtales på bloggene du refererer til, og tenker at det er ikke fruktbart å føre noen debatt om dette, hverken på epost eller i den type medier. Min dør har alltid vært åpen for mennesker som har omsorg for Flekkerøy menighet og som synes dette er vanskelig. Dersom du ønsker en samtale om disse tingene ansikt til ansikt, med meg, og eventuelt også Roy, som menighets ledere, så er du velkommen til det. Det er bare å ta kontakt. Utover dette har vi ikke noe å tilføye og kommer ikke til å gå inn i noe debatt rundt dette spørsmålet. Med ønske om Guds velsignelse og alt godt for deg og dine. Vennlig hilsen Håkon Borgenvik

Richard Tørressens respons på prestens svar

Hei og takk for svar! Trist at du og menigheten ikke tar Guds Ord innover dere! Dere viser at deres lojalitet ligger hos Kirkemøte og hos biskoper og ikke i Guds Ord! Dere kan ikke tjene to herrer! Det er urovekkende at du ikke vil gå inn i dybden på dette! Det er urovekkende dersom du mener Bibelen taler anderledes enn det jeg har formidlet i mine Mail! Jeg er rett og slett sjokkert og sønderknust i mitt indre over dine svar! Med håp om det beste for dere! (Saken fortsetter)

Øyvind Benestad forlot kirkemøtet og melder seg ut av apostat-kirken etter at kirken nå sier ja til homofile ekteskap

Søkelys kommentar og respons på Flekkerøy menighets respons til Tørressen

Flekkerøy kirke er en del av den norske folkekirke, en kirke som har valgt bort hva Bibelen sier både om ekteskapet og om homofil praksis, -til fordel for en ny tese som setter sanselig kjærlighet og syndige lyster høyere enn Guds Ords formaninger. Vi er nå kommet dit at Flekkerøy menighet med prest og ledelse samstemmer i det koret som synger en salme i dyp konflikt med Guds ord og bud. Den lokale menighet har valgt hvem og hva de vil være lojale mot -nemlig folkets røst og ikke Han som er den sanne kirkes Herre og Mester.  Flekkerøy menighet kommer nok ikke til å endre på sitt synspunkt. De forblir lojale mot biskopene og kirkemøtets vedtak og ønsker således minst mulig støy og uro. Nettopp derfor er jeg ikke det minste overrasket over svaret Richard Tørressen fikk. “Kirken har tatt sitt valg, og kritikken som man finner på ulike blogger og nettsider er selvfølgelig noe de ikke liker. Søkelys har lenge måttet erkjenne at den norske kirke er mer lydig mot staten eller folket -enn det de er mot Gud og Hans ord.

Vi merket dette godt under abortkampen på 1980 og 1990 tallet. Kirken var uroet, men gav vel i virkeligheten blaffen i barnet i mors liv og hva Guds ord sier.
Så kom homostriden, kirken har vært uroet, bibelens ord er anfektet, kirkemøtet og bisper forblir lojale mot (ikke Gud og hans ord) men lojale mot eget vedtak og kirkemøtet. Alt som anfekter deres fred vil være noe de misliker og derfor får du dette svaret “Jeg har i lengre tid registrert hvordan både biskop, kirke m fl omtales på bloggene du refererer til, og tenker at det er ikke fruktbart å føre noen debatt om dette, hverken på epost eller i den type medier.”

Problemet med svaret er at kirken ikke er interessert i noen debatt om dette i det hele tatt. De mener at debatten har vært i forkant av kirkemøter, vedtaket er fattet. Saken er ferdig debattert der. Debatt avsluttet.
Jeg er redd den norske kirke, inklusiv Flekkerøy kirke er inkludert i vers 32 i teksten under:

Rom 1,24-32 Derfor overgav også Gud dem i deres hjerters lyster til urenhet, til å vanære sine legemer sig imellem, 25 de som byttet Guds sannhet bort mot løgn og æret og dyrket skapningen fremfor skaperen, han som er velsignet i evighet. Amen. 26 Derfor overgav Gud dem til skammelige lyster; for både deres kvinner forvendte den naturlige bruk til den unaturlige, 27 og på samme vis forlot også mennene den naturlige bruk av kvinnen og brente i sin lyst efter hverandre, så at menn drev skjenselsverk med menn, og fikk på sig selv det vederlag for sin forvillelse som rett var. 28 Og likesom de ikke brydde sig om å eie Gud i kunnskap, så overgav Gud dem til et sinn som intet duer, så de gjorde det usømmelige: 29 fulle av all urettferdighet, vanart, havesyke, ondskap; fulle av avind, mord, trette, svik, list; 30 øretutere, baktalere, gudsforhatte, voldsmenn, overmodige, storskrytere, opfinnsomme til ondt; ulydige mot foreldre, 31 uforstandige, upålitelige, ukjærlige, ubarmhjertige; 32 slike som godt kjenner Guds dom at de som gjør sådant, fortjener døden, og dog ikke bare gjør det, men endog holder med dem som gjør det.

Prest Håkon Borgenvik er teologisk utdannet, han kjenner endog grunnspråket som er brukt i GT og han vet hvor sterke ord vi kan lese om praktiserende homofili i 3.Mosebok.
3 Mos 18,22 Hos en mann skal du ikke ligge som en ligger hos en kvinne; det er en vederstyggelighet. Han vet at Jahve bruker sterke ord om dette, dog velger han som prest og skyve til side hva Herren sier, og aksepterer at kirken skal vie folk inn i ekteskapet som praktiserer en samlivsform Guds ord kaller en vederstyggelighet.
Den norske kirke er blitt blant dem som “holder med dem som gjør det” og alle som sier sannheten om dette er det lite fruktbart å diskutere med.
Hele kirkemøtets vedtak om “to syn side om side” er et uholdbart kompromiss som i realiteten betyr at dersom du er innforbi kirken, kan du godt mene at det er galt, men du kan ikke snakke om det eller bringe det frem i møter og gudstjenester –fordi det støter dem de har velsignet til å forbli i synden.

Det er veldig trist at det er blitt slik i kirken, men den norske kirke er ikke lenger en “ordets kirke” som har Guds ord som øverste autoritet, –men de er blitt en løgnkirke som gjennom sin praksis medvirker til at syndere forblir bekvemme i synden –og selv ender opp i fortapelsen fordi kirken har løyet for dem og ikke sagt sannheten.

Det vi sitter igjen med i kirken er en kirke som sier Herre Herre, og som kanskje har mye bra sosialt arbeid, men på dommens dag risikerer de å få dette servert:

Ikke enhver som sier til mig: Herre! Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Faders vilje. 22 Mange skal si til mig på hin dag: Herre! Herre! har vi ikke talt profetisk ved ditt navn, og utdrevet onde ånder ved ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger ved ditt navn? 23 Og da skal jeg vidne for dem: Jeg har aldri kjent eder; vik bort fra mig, I som gjorde urett! (Matt 7,21-23)

Dette er en alvorlig situasjon for den norske kirke. Det står om evigheten for mange, og jeg er redd at prestene som forblir lojale mot kirkemøtet og biskoper –vil forlede folk bort fra Gud.
Nettopp derfor er det viktig å være tydelige røster på utsiden av kirken.
At prestene misliker tydelighet og klar tale i dette viktige spørsmålet, er menneskelig sett forståelig, -fordi slik klar tale anfekter halvhjertet tro.

“Kjenner nød for Flekkerøy menighet og den nød som er oppstått etter at kirken sa ja til likekjønnede ekteskap”

10 tanker om “Flekkerøy kirke svarer Richard Tørressen men unngår selve problemet

 1. Jeg trodde vi var kalt til å være LYS og SALT og ikke TÅKELEGGERE!

  Det er det som vi blir møtt med fra DNK og også fra Flekkerøy Menighet!

  Når vi ber om tydelighet blir vi møtt med TÅKELEGGING!

  • Det er selvfølgelig ikke hyggelig for kirkens folk å bli møtt med uttrykk som frafall, liberalisering osv -men kirken har helt frem til nyere tid -holdt fast på det tradisjonelle bibelske synet på ekteskapet og homofili, og mang en biskop og prest har brukt sterke ord for å advare mot frafallet. Beklageligvis er disse prestene enten døde eller pensjonister og er således ikke lenger røster i kirken.
   Jeg tenker da på biskoper som Erling Utnem, og prester som Trygve Nortvedt med flere.
   Det er dagens kirke som har stilt seg inn i denne situasjonen, og jeg mener derfor at kirken må tåle sterk tale.

  • DNK sin teologi lider av schizofreni. Bibelens budskap skal leve side om side med Kirkemøtets vedtak. Guds Ord og menneskers ord er likestilte. To syn et likestilte. For de som aksepterer at utøvende homofili ikke er synd er det en himmel i vente for både vranglærere og de som bevisst lever i synd. For de som følger Guds Ord vil det være en fortapelse i vente for vranglærere og mennesker som lever i bevisst synd.

   Disse to syn er bestemt skal være likestilte! Dette skal kunne forkynnes fra samme talerstol! (Nå vet vi jo at dette ikke er sant da Guds Ord i denne sak skal ties ihjel og kun kunne drøftes alene med prest på hans avsideliggende kontor). DNK LYSER AV TROVERDIGHET!

   Det er godt gjort at godt skolerte prester finner dette troverdig!

   Ikke rart at det under fjorårets “syng julen inn” arrangement i Flekkerøy Kirke der massevis av ufrelste sjeler var til stede pga at deres barn er med i kor ble servert en12 minutters lang julenissehistorie. Arrangementet inneholdt ingen bønn og ikke annet kristent budskap enn sangenes innhold.

   Dette kan jo forsvares da DKS troverdighet er på linje med julenissens!

 2. Sier bare, huff for en tid vi lever i, der galt blir rett og rett blir galt. All denne propagandaen som har fått gode vekstvilkår over de siste tiårene og som gjør at flere og flere ikke lenger tør si sin mening av frykt for allmennhetens reaksjoner.

  • Vi kan jo ikke bli lei oss over at profetiene går i oppfyllelse. Det er jo nettopp slik det skulle bli. Nei, når dere ser alt dette skje så rett dere opp og løft deres hoder – for forløsningen stunder til.

  • Sant nok det du skriver Fullt Navn, men jeg klarer ikke helt å fryde meg i denne situasjonen når jeg ser familie, venner og mennesker som betyr så mye for meg lar seg forføre av disse falske hyrdene! Dette har evighetsbetydning for alle de jeg holder kjær! Enten har noen forblindet deres øyne eller så er kunnskapen om Guds Ord på et minimum.

   Anbefaler forresten denne fantastiske Bibelundervisningen på det sterkeste:

   https://bibelogtro.wordpress.com/laer-bibelen-pa-24-timer/

 3. Richard; jeg er ikke videre begeistret for at man benytter begrepet schizofreni i denne sammenheng. Jeg har selv en bror som har lidd under denne grusomme sykdommen i mange år!
  Når det er sagt, så støtter jeg deg selvsagt i ett og alt her. Som tidligere nevnt så meldte jeg meg ut av DNK ca 3 år før jeg ble frelst!
  Den menigheten som jeg sokner til, har en prest som har vært svært vag i sine svar på hvordan han stiller seg angående “homofili”.
  En søndagsgudstjeneste nå i høst, fikk menigheten på brutalt vis greie på hvordan han forholder seg til det.
  Mot slutten av Gudstjenesten, kommer det opp to fint kledde menn, som blir viet der og da, foran en, stort sett, sjokkert og rystet forsamling!
  Dersom jeg hadde vært der da, hadde jeg reist meg opp og tatt et høyrøstet og nådeløst oppgjør med denne “presten”! Jeg hadde befalt at han skulle tatt med seg de to mennene og satan, og kommet seg ut av Guds Hus!!!!

  Det som kommer altfor lite frem i denne debatten, er at det er en ørliten minoritet i de skandinaviske statskirkene som åpner opp for dette. Alle store verdensomspennende kirkesamfunn forholder seg til Guds Ord om ekteskapet(og kvinnelige prester også for den saks skyld).
  Det er vi som står for det klassiske ekteskapssynet som tilhører den store majoriteten, mens humanistene, de lunkne statskirke”kristne” og homomafiaen fremstiller oss som en liten og utdøende rase. Det er så feil som det kan bli!
  Hvorfor kommer ikke dette frem i avisene???

  • Hei Ansgar!

   Ikke meningen å misbruke et ord, men jeg kommer ikke på et synonym som beskriver kirkens tilstand. Unnskyld dersom jeg såret deg!

   Innlegget ditt er veldig bra og historien du beskriver er et overgrep mot Gud selv og hans kristne kirke!!

Det er stengt for kommentarer.