Ny utfordring fra Richard Tørressen til taus Flekkerøy menighet

Jeg etterlyser svar på mine spørsmål eller i det minste en bekreftelse på at det er svar underveis! Dette er viktige, relevante spørsmål som ikke fortjener å bli tiet til taushet. Husk at deres menighet er viktige prinsippbærere for de andre forsamlingene, ja for hele Øya. Uklarhetene rundt menighet og prest sitt syn på det som skjer i DnK skaper uro særlig blant kristne på Øya. Kristne søker å stå sammen om evangeliet, men når synd blir velsignet da er det umulig å føle fellesskap med de som man før gjorde det med. Hvor ligger lojaliteten? Hos kirkemøte og biskoper eller i Guds Ord? Er prest og menighetens ledelse sanne Kristi tjenere eller forførere? Er forkynnelsen preget av “Fred, fred og ingen fare” eller er det en ransakende forkynnelse.

Jeg vil henvise, særlig til dere som fortsatt står på de bibelske Sannheter, vitnesbyrdet til ordinert prest og tidligere leder av Normisjon Rolf Kjøde som nå har meldt seg ut av DnK. “Dersom vi skal slutte å kalle mennesker til omvendelse fra det som Bibelen kaller synd, forvandles evangeliet til noe annet enn frelse for syndere. Dnk har satt sperrer for å veilede unge mennesker til et troverdig liv i troens etterfølgelse og forsakelse, skriver Rolf Kjøde.

http://www.dagen.no/dagensdebatt/kristenliv/kronikk/Oppbrudd-som-smerter-539675

Luther hadde nok banket opp noen nye teser hadde han sett hvordan frafallet preger den kirken som bærer hans navn

Dagen i dag skulle være en festdag der vi feirer reformasjon og Luthers oppgjør med vranglæren. Derfor smerter det meg at 500 år etter reformasjonen må vi igjen spikre opp teser på døren til Flekkerøy Kirke. Jeg gråter innvendig over vranglæren som har fått fotfeste i vår kjære kirke!! Jeg gråter over alle som blir ledet bort fra veien! Vet dere ikke at dere blir medskyldige i det som skjer? Jeg har løftet frem Guds Ord flere ganger til menigheten, men….

Guds Ord sier: Fra himmelen hørte jeg en annen røst: «Dra bort fra henne, mitt folk, så dere ikke tar del i hennes synder og ikke rammes av hennes plager. (Åp. 18:4)

Klart denne situasjonen er vanskelig for alle som kjenner Guds Ord og er glad i sin menighet!

Men allikevel er det vanskelig å forstå kristne som stiller seg bak det det som jeg skriver og allikevel ønsker å være medlem. Bibelen er tydelig på at vi blir medskyldige! Åpenbaringen sier tydelig at vi skal “gå ut av henne”.

Personlig mener jeg at de som på tross av dette velger å bli har et særlig ansvar for å aldri gi opp å formane og å kalle menigheten og dens ledelse til omvendelse. Bibelen advarer sterkt mot unnlatenhet!! Vi må aldri slutte fred med synd!! De som tier og prøver å holde fred har gitt etter for slangens listige “Har Gud virkelig sagt-teologi”.

Spørsmålene jeg stiller og det jeg peker på fra Guds Ord bør de av menighetens medlemmer som har kjærlighet til Kristus og sine medmennesker og som ikke vil melde seg ut, påpeke for menigheten og dens ledelse ukentlig! De må aldri få ro! Får de ro har surdeigen vunnet!

Dersom du som medlem tier stiller du deg i realiteten bak at konfirmantene blir undervist at det finnes to syn om seksuelt samliv og at det er opp til den enkeltes samvittighet å velge sitt ståsted. Du er med å forfører!

Stiller seg bak at korlederen lever i sodomittisk hor

Man stiller seg bak at en av korlederne  i menigheten lever i et åpent sodomittisk ekteskap. Hvorfor tillates dette? Hvorfor gjør man denne personen komfortabel i sin synd? Hvorfor kalles han ikke til omvendelse? Nå viser menigheten at homofilt seksuelt samliv er akseptert i Guds Rike og at det er null problem å stå i Herrens tjeneste selv om man bevisst velger å trosse Guds Ord! Dere gjør mennesker komfortable i sin synd! Dere er døråpnere for at flere med homofil dragning skal velge å leve ut et liv i sodomi!

Man stiller seg bak at prest og kirkebygg blir brukt til avskyelig ekteskapsinngåelse!

Kan dere fortsette i kirken når den en gang vil bli brukt til dette? Et kirkerom som er vigslet til den Hellige og Allmektige Gud!!!

Hvor er da lojaliteten og Gudsfrykten?

Jesus reagerte fysisk med sinne da menneskene vanæret Guds hus!! Noe å tenke på!

Dersom prest og menighetsråd fortsatt er tause og tillater forførelse, og at Guds Hellige Navn blir vanæret må de konservative gjøre noe! Det er ikke lov å forholde seg passiv. Vil man prøve alt før utmeldelse, så muligens det er Ok. De konservative i menigheten bør straks samles og arrangere alternative Gudstjenester i kirken der Guds Sannhet blir forkynt! Der bønn om at Gud må gi menigheten vern mot falsk lære blir en del av forbønnen. Representanter fra “MorFarBarn” bør komme og informere samt konsekvent bruke bibeltro prester og forkynnere.

Dette kan ikke prest og menighetsråd motsette seg! To syn skal leve side om side (en utopi ifølge Bibelen selv Matt.12:25) og man slipper jo ikke til med Bibelens syn på vanlige Gudstjenester. Den andre siden tillates av biskop å få bruke kirkerommet til avskyelige handlinger. (Sodomittisk ekteskapsinngåelse)

Jeg ser en lang og bred kø som er på vei mot et høyt stup langt der fremme. Jeg ser kristne som river og sliter i menneskene i køen. Jeg ser kristne som roper at de må snu, ja vende om! Jeg ser kristne som viser vei og veileder mennesker i køen mot den smale sti og den trange port. De gir dem en lykt som lyser opp stien (Guds Ord).Jeg ser kristne på kne, som bønnfaller menneskene i køen om å snu!

Men, jeg ser også noen som bærer kristen-navnet som mater og trøster de som står i køen. De sier frykt ikke! De gjør det komfortabelt for menneskene i køen. De gir dem tepper som de kan varme seg på. Menneskene i køen blir tilfredse og ser ingen grunn til å snu og gå på den smale sti. De som har fått trøst vil ikke høre på de som roper om fare! Det er jo så fint her nå! Og kanten av stupet kommer nærmere og nærmere……

Jeg vil følge Luthers eksempel fra 500 år tilbake og bekjempe og avsløre falsk lære som fører til evig fortapelse! Jeg vil møte vranglærerne med Åndens sverd-som er Guds Ord (Ef 6:17)! Jeg ber om at jeg aldri blir trøtt!!!

Luther forandret verden og har vist millioner av mennesker den smale sti og den trange port ved å slåss med Åndens sverd (Guds Ord) og gitt dem lys og lykte (Guds Ord) på veien mot Himmelen!

Det får konsekvenser å følge Luthers eksempel. Europa ble kastet ut i en lang og blodig krig som følge av Luthers reformasjon, men bak Luthers kamp mot kirkens vranglære har millioner blitt frelst som følge av hans kall og lydighet overfor Guds Ord!

På samme måte ser vi i dag. Det blir urolighet og konflikter når man kjemper med Åndens sverd, men dette sa Jesus noe om:

Hver den som kjennes ved meg for menneskene, skal også jeg kjennes ved for min Far i himmelen. Men den som fornekter meg for menneskene, skal også jeg fornekte for min Far i himmelen. Tro ikke at jeg er kommet for å bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd.

Jeg er kommet for å sette skille, Sønn står mot far, datter mot mor, svigerdatter mot svigermor, og en manns husfolk er hans fiender

Den som elsker far eller mor mer enn meg, er meg ikke verdig. Den som elsker sønn eller datter mer enn meg, er meg ikke verdig. Og den som ikke tar sitt kors opp og følger etter meg, er meg ikke verdig. Den som finner sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det.

Luther ble lyst i bann av paven, og slik kan det føles for oss også når vi til stadig møtes av taushet fra den kirken og menigheten vi alltid har vært så glad i!!

Med håp om at dere lytter til Guds Ord!

Mvh Richard Tørressen

2 tanker om “Ny utfordring fra Richard Tørressen til taus Flekkerøy menighet

  1. Statskirken har aldri representert Skaperen eller Hans sønn Kristus. Statskirken er et grep for staten til å holde de religiøse innenfor det politisk korrekte. Akkurat som de skriftlærde og fariseerne gjorde på Jesu tid. Og som keiser Konstantin la grunnen for på kirkemøtet i Nikaia i år 325 e.kr.

    Begrepet “statskirke” er derfor en åndelig tankefeil men som av konger og keisere har vært nyttig til å samle inn kanonføde samt legitimere deres undertrykkelse av folkene.

Det er stengt for kommentarer.