Debatten om pastor Bill Johnson fortsetter i Dagen – Er han en falsk profet?

Hva med de okkulte fenomenene og dårlige frukter som preger Bethel Church og den ny-apostoliske reformasjonen?

bethel_studenterAvisen Dagen har i den siste uken kjørt en forholdsvis frisk debatt omkring den kontroversielle pastor Bill Johnson fra Bethel Church i Redding. Det var førsteamanuensis ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole, Arne Helge Teigen som like over nyttår startet debatten gjennom dette innlegget i avisen Dagen. I etterkant har  Dagen kjørt flere saker hvor forsvarere av den kontroversielle bevegelsen har imøtegått Teigens argumentasjon som kritiserer pastor Bill Johnsons “funksjonelle kenoselære” samt ideen om den såkalte «Elias-generasjonen» som skal bestå av spesielt åndsutrustede kristne. (Bildet viser Bethel Church studenter soake frem salvelsen etter avdøde troende)

billjohnson_bethelchurchDen pågående debatten i avisen Dagen over pastor Bill Johnson og den kontroversielle Bethel Church I Redding har primært dreid seg om hvorvidt Jesus gjorde sine tegn og undre i kraft av sin egen guddommelighet eller om han bare var et vanlig menneske som ble spesielt utrustet eller salvet av Gud. I følge Teigen fører pastor Johnson en “funksjonell kenoselære” som i realiteten “av-guder” Jesus under hans jordevandring, slik at han bare var et vanlig menneske mens han var på jorden. Tradisjonell kristen tro har alltid fastholdt at Jesus var 100 prosent Gud og 100 prosent menneske under sin jordevandring. Gjennom å av-gude Kristus hans guddommelighet mens han var på jorden finner Johnson som mange mener er en falsk profet, – grunnlag for sin “Elias generasjon” som i følge den ny-apostoliske reformasjons-bevegelsen vil oppstå i den siste tid. Elias generasjonen skal i følge den teorien være en slags åndelig “super-elite” som skal fremstå i den siste tid som skal gjøre større under og tegn enn de Jesus gjorde”. Med andre ord vil Apgj 10,37-38 ble gjentatt i oss: «Korleis Gud salva Jesus frå Nasaret med Den Heilage Ande og med kraft. Han som gjekk ikring og gjorde vel og lækte alle dei som var undertrykt av Djevelen.»  Ideen her er at “Elias generasjonen” skal bestå av en “åndelig elite” som skal hente frem “Elias salvelsen” og re-kristne verden ved hjelp av tegn, undre og mirakler. Det er også nettopp derfor at Bethel Church blant annet tilbyr “Bethel School of Supernatural Ministry” som skal utruste den såkalte “Elias generasjonen”. For å få tak i denne “salvelsen” har elever ved BSSM (Bethels religiøse skole) bedrevet “soaking” over avdøde troendes gravsteder for å “soake” fram den salvelsen disse besatt. Videoen viser en slik soaking fra gravstedet til Smith Wiggelsworth. Man kan jo bare undres på hva slags falsk profet som får unge studenter til å søke salvelsen av dødningeben fremfor hos Ham som er oppstanden! At kristenledere i enkelte karismatiske forsamlinger og i Normisjon ikke fordømmer en slik praksis er en stor gåte. (saken fortsetter etter videoklippet under)

Grunn til kritikk

Vårt nettsted har tidligere gjentatte ganger rettet et kritisk søkelys både på Bethel Church, dets norske alliansepartnere i IMI kirken i Stavanger og også på personene bak den religiøse bevegelsen som ofte omtales som den ny-apostoliske reformasjonen. Den ny-apostoliske reformasjonen (NAR) med sine profeter, apostler og lederstjerner har helt siden starten hvert preget av ekstreme fenomener, skandaler og et moderne form for “simoni” hvor man kan kjøpe seg rettet til å være apostel for 450 dollar. Et slikt “apostel-status” kan så fornyes hvert år mot en fast sum, og dersom man ikke betaler mister man statusen som “apostel”. Denne formen for simoni minner sterkt om den før-reformatoriske praksis i den katolske kirke, hvor embeder i kirken ble gitt i bytte mot sølv og gull. Termen “Simoni” er hentet fra beretningen i Apostlenes gjerninger hvor trollmannen Simon forsøkte å kjøpe seg evnen til å utdele Den Hellige Ånd da han så Ånden ble gitt ved apostelen Peters håndspåleggelse. (Apostlenes gjerninger 8, 9-22)

Bør kalles falsk profet

Pastor Bill Johnson og hans likesinnede i den “ny-apostoliske reformasjonen” er falske profeter som både forkynner vranglære, bringer frem fremmed ild på Guds alter og i tillegg er etterfulgt av manifestasjoner som minner både om sjamanisme og fenomener man møter i New Age. At det av og til kan forekomme helbredelser i disse kretser er ikke overraskende da Bibelen forteller at “falske profeter og salvede” skal stå fram og gjøre store tegn og undre i et forsøk på å føre mennesker vill. (Matteus 24,24) Selv om mange av de “tegn” som har ledsaget denne bevegelsen uten tvil er juks og fanteri, (slike som gullstøv og fuglefjær som blåser ut av ventilasjonen) – er ikke i tvil om at demoniske krefter også kan frembringe fuglefjær eller gullstøv for å bedra mennesker. Når Moses stod fram for Egypts farao med budskapet: “La mitt folk fare” kan vi også se at Egypts mange trollmenn var i stand til å etterfølge flere av de overnaturlige tegn som skjedde ved Moses, Blant annet var de egyptiske trollmenn i stand til å gjøre en stav om til en slange (2.Mos 7,10-11) Videre kunne Egypts okkulte elite gjøre vann om til blod (2.Mos 7,20-22) Når Moses rakte sin stav ut og frosk strømmet frem var også Egypts magikere i stand til å gjøre det samme. ( 2:Mos 8,5-7) Imidlertid kom det til et punkt hvor okkult magi måtte gi tapt (støv ble til mygg) og poenget er her at Bibelen helt klart sier at også djevelen kan gjøre overnaturlige tegn.
Tegn fra Gud, bløff eller okkult fenomen?
 
De overnaturlige tegn og fenomener som preger Bethel Church kan både være bløff eller okkulte fenomener satt i scene av krefter som fører vill og farer vill. Mest sannsynlig er det hele en bløff lagd for å forføre og fokus blir uansett ikke Guds storhet, men mer på den iscenesatte bløffen eller det okkulte fenomener. I denne videoen som er fra et tilsvarende møte er forsamlingens reaksjon på det hele hyling og skrik og det som står i sentrum er fenomenet og ikke Jesus Kristus.
Minner om sjamanisme og okkultisme
Mange av de fenomener som har kjennetegnet Bethel Church har lite eller intet med det kristne evangeliet å gjøre. Lovsangen minner mest om suggesjon, tegnene mest om bløff eller okkult fjas og den såkalte “Fire tunnel” minner om et fylleorgie. Teologien om man kan kalle den det minner sterkt om tradisjonell trosforkynnelse og apostel-titlene som kan kjøpes for 450 dollar skaper ikke akkurat tillit og troverdighet. Bibelen opererer med termen “falske apostler” og vi siterer: For disse er falske apostler, svikefulle arbeidere, som skaper sig om til apostler for Kristus.  Og det er intet under; for Satan selv skaper sig om til en lysets engel; derfor er det ikke noget stort om og hans tjenere skaper sig om til rettferdighets tjenere; men deres ende skal være efter deres gjerninger. (2 Kor 11,13-15) Vi kan si oss enig med nettstedet “Jesus er Herre com” som våger å omtale Bill Johnson med sitt rette navn: En falsk profet!
Våre tidligere saker omkring Bethel Church og NAR
Vi har i vår gamle utgave skrevet flere saker omkring Bill Johnson, Bethel Church, den ny-apostoliske reformasjonen og deres samarbeid med Normisjon og IMI kirken. En oversikt over tidligere saker finner du under videoen som viser en “trommeseanse” fra Bethel Church.
Av Kjell Andersen 
https://www.sokelys.com/okkult_praksis_Bethel_church.htm
https://sokelys.com/imi_kirken_normisjon.htm
https://sokelys.com/bethel_redding.htm
https://sokelys.com/bethel_okkult.htm
https://sokelys.com/bill_johnson.htm
https://sokelys.com/nar.htm
https://sokelys.com/falske_salvede_inntar_kirken.htm
https://www.sokelys.com/tony_miano_ber_normisjon_vende_om.htm
https://sokelys.com/imi_kirken_normisjon.htm
https://www.sokelys.com/?tag=imi-kirken
https://www.sokelys.com/apostler_som_villeder.htm