Fremmed ild inntar Guds menighet – You Tube profilen Nephtali1981 advarer mot massive forførelser i Kristi legeme

Dagens kirke mangler evnen til å skille mellom rett og galt og mellom hva som er en bibelsk manifestasjon eller forfalskning, Nepthali 1981 i videoen

nepthaliDen vestlige kirke er fylt til randen av okkulte og forfalskede manifestasjoner av falske tegn, undre, mirakler eller ånds-manifestasjoner i form av “hellig latter”, “Fire Tunneler” eller såkalte skyer av gull,” sier den populære You Tube profilen Nepthali1981 i en lengre video som avdekker okkulte fenomener i Bethel Church i Redding og forsamlinger som er assosiert med disse. “Slik hellig latter eller “Fire Tunnel” er ikke Den Hellige Ånd,” men en forfalskning frembrakt av demoniske krefter,” sier Nepthali1981 som har mer enn 24740 abonnenter og hvis videoer har mer enn 4,2 millioner visninger. Nepthali1981 blir også omtalt som “broder Nepthali” og skal være assosiert med nettstedet TFG Minestries.

Broder Nepthali som forøvrig også er svartelistet av den kontroversielle Amigthywind sekten har i følge Alexa en rank som 2,5 millioner i verden og har vært aktiv på You Tube siden 2007. I tillegg er Nepthali assosiert med det kristne nettstedet TFG Minestries som er et kristent online samfunn som tilbyr ulike videoer og videochat samt et kristent forum. Nepthali selv har hundrevis av aktuelle videoer som spenner fra alt fra okkultisme via falsk religion til oppbyggelige videoer . Du kan besøke hans kanal her. Videoen nedenfor avslører den religiøse forfalskningen vi møter i sekter som Bethel Church og andre tilsvarende retninger som er en del av den okkulte strømningen som presenterer falske åndelige manifestasjoner som skyer av gull og drøss av diamanter under salvede møter. Fra den spansktalende forsamling “El Rev Jesus Church” i Miami avslører Nepthali trikset med å gjøre vann om til vin. “Vi står overfor en religiøs forførelse som representerer en etterligning av det sanne,” sier  Nepthali og fortsetter: “Dette er spørsmål kristne i dag ikke velger å forholde seg til,” sier broder Nepthali innledningsvis i sin video