Fremmed ild inntar Guds menighet – You Tube profilen Nephtali1981 advarer mot massive forførelser i Kristi legeme

Dagens kirke mangler evnen til å skille mellom rett og galt og mellom hva som er en bibelsk manifestasjon eller forfalskning, Nepthali 1981 i videoen

nepthaliDen vestlige kirke er fylt til randen av okkulte og forfalskede manifestasjoner av falske tegn, undre, mirakler eller ånds-manifestasjoner i form av “hellig latter”, “Fire Tunneler” eller såkalte skyer av gull,” sier den populære You Tube profilen Nepthali1981 i en lengre video som avdekker okkulte fenomener i Bethel Church i Redding og forsamlinger som er assosiert med disse. “Slik hellig latter eller “Fire Tunnel” er ikke Den Hellige Ånd,” men en forfalskning frembrakt av demoniske krefter,” sier Nepthali1981 som har mer enn 24740 abonnenter og hvis videoer har mer enn 4,2 millioner visninger. Nepthali1981 blir også omtalt som “broder Nepthali” og skal være assosiert med nettstedet TFG Minestries. Les videre