Callum hadde sluttet å rive bibler, men er nå i gang igjen

Aggressiv Callum Geier med nye utfall mot bibel-troende kristne: “Jesus vil ta dere hardt fordi dere har fornektet troen” geierCallum Geier, fra den australske øya Tasmania som tidligere var en “Bible Is The Mark Of The Beast” kultens mest aktive medlemmer tok i vinter farvel med bevegelsen som lærer at bibelen er dyret merke omtalt i Johannes Åpenbaring. I følge vår kilde var Geier så vinglete i sin tro at BIMOB sektens sentrale ledere, Chase Jester og Harland Hoy har valgt å bryte kontakten med den unge mannen. Callum Geier som nå opererer under navnet “Holyghost Quaker” er nå i gang igjen med sine bibelrivningsseanser.   Tidligere i år fortalte Søkelys historien om en ung mann som fant sin glede i å rive i stykker bibler og samtidig tordne ut sitt hat mot Bibelen som er Guds Ord. En da svært aggressiv Geier publiserte da et tjuetalls videoer hvor han promoterte budskapet om at Bibelen er dyrets merke. Samtidig la han også ned betydelig tid i å spamme haugevis av kristne You Tube kanaler med ordene “Bibelen er dyrets merke, Matteus, Markus, Lukas og Johannes er gamle testamentet osv osv. En messende Callum Geier rev i stykker bibel etter bibel i forskjellige You Tube klipp mens han spydde opp sin forakt mot alt som smakte av bibelsk kristendom. “Selv om Callum Geiers Bible Rip er ekstremt og fanatisk illustrerer det likevel en trend vi ser i mange kristne sammenhenger, nemlig at Guds Ord skyves til side til fordel for det man tror er Åndens tale,” skrev Johnny Skarstvedt om saken da. En dårskapens forførelse Chase Jester og hans likesinnede er for øyeblikket svært aktive med å fremme sitt destruktive budskap til en heller begrenset tilhørerskare. Selv om Jester og Harland Hoy’s budskap er så ekstremt at de fleste tar avstand fra det hele, representerer disse likefullt en trend hvor man er i ferd med å svekke Bibelens posisjon og autoritet ved å vektlegge Den Hellige Ånd (i seg selv) på bekostning av Bibelens Ord. Hundrevis av kristne  som legger ut videoer på You Tube,  taler nå oftere om deres egne subjektive erfaringer med det de tror er “Den Hellige Ånds verk” enn om Bibelens budskap. Mange av disse er slett ikke villig til å prøve sine erfaringer eller  “åndens røst” på Guds skrevne ord. En av dem som promoterer dette synet er profilen “warningthepeopel” som har innpå 4000 følgere.  I denne videoen forteller den forførte forføreren “at troen på at alt må prøves på Skriftens ord”, – er en forførelse. Den unge mannen har lagt ut over 500 videoer som har nesten 700 000 visninger,  – og på sikt er det ikke tvil om at denne  og lignende vranglærere er med på å svekke Bibelens autoritet. Også profilen “finalcall007” med sine 7782 abonnenter er blant dem som praktiserer en “kristendom” som avviser eller forakter Guds Ord slik vi møter det i Bibelen. Robert Lyte som også er forholdsvis populær “You Tube lærer” forfekter mye av den samme forførelse som finalcall007 og “warning the peopel” forfekter. Denne type forførelse er kanskje ennå mer farlig enn den vi møter blant “Bible-riperne” for her er ikke vantroen og giften så åpenbar. For snart to tusen år siden sa Jesus Kristus at “dere farer vill fordi dere ikke kjenner Skriftene eller Guds kraft;” og dette kan så avgjort sies om disse to og mange andre. De er faret vill fra troen fordi de har valgt å sette sitt eget innbilte gudsbilde som erstatning for den Gudsåpenbaring  Bibelen gir, og gjennom dette er de med på å svekke Bibelens posisjon både blant kristne og ikkekristne. Dette er et seriøst frafall. Den komplette dårskap “Callum Geiers bible rip seanser er toppen av forakt mot Guds Ord og et resultat av demoniske krefter. “Jeg er redd det er for sent for dem,” sier Robert Latham som selv har publisert en video hvor han advarer mot denne forførelse. I  sin video overfor understreker Latham at Bibelen er Guds Ord,  – et lys på vår sti og en lykt for vår fot. “Hvis du forkaster Bibelen ender du i mørke. -Slik jeg ser det rent personlig, er det for sent for dem, fordi de ikke vil omvende seg fra sin dårskap,” sier en lattermild Latham når han kommenterer læren om at Bibelen er dyrets merke. Også andre troende har kommentert denne dårskapens lære og lagt ut sine synspunkter i videoklipp. En av dem som selv en kort tid trodde ideen, var den unge Isaac Stormfist som deler sitt vitnesbyrd her. Videoen som nå er fjernet viste Callum Geier i aksjon med nok en “Bible Rip”. Etter at Søkelys publiserte storyen om Callum Geiers siste “Bible Rip” fjernet Geier videoene for så å legge dem ut på nytt igjen etter noen dager. Hans video kan ses her. “Callum Geier hadde en lang tradisjon i poste, slette og så poste de samme videoene på nytt igjen,” sier vår kilde som kan fortelle at dobbeltspillet har pågått gjennom lang tid. “Callum forsøker å innynde seg hos vanlige kristne for å forføre, og derfor sletter han og re-poster sine ekle videoer igjen og igjen selv om effekten av videoene gradvis er blitt mindre. “Man må være naiv hvis man tror at Geiers omvendelse er noe annet enn et resultat av at Harland og Jester ikke lenger vil ha noe med ham å gjøre,” sier vår kilde som håper at Callum Geiers omvendelse fra BIMOB kulten holder. Flere og flere tar til motmæle mot BIMOB kultens galskap Flere og flere kristne på You Tube tar nå åpent til motmæle mot Chase Jester og Harland Hoy’s forskrudde ideologi. En av dem som nå har tatt til motmæle er den unge You Tube brukeren G Man som i en video postet helt nylig tar et solid oppgjør med Chase Jester som er en av den kontroversielle kultens sentrale ledere. I videoen nedfor viser G Man ved hjelp av klipp fra Chase Jester hvor utrolig destruktiv og demonisk denne BIMOB kulten egentlig er. Steve Wilson:  Bible is the Mark of the Beast = false teaching – go figure  Steve Wilson som er en av dem som har drøftet ideen direkte med BIMOB kultens ledere, Harland Hoy mener at ideene til Harland Hoy og hans likesinnede er antikristelige og at disse preker et annet evangelium. Wilson som har postet en tjue minutter lang video om temaet mener at vi i denne sekten står overfor falske profeter med falske åpenbaringer og en antikristelig ånd som representerer lovløshet. Vår kommentar: Religiøsitet på ville veier Ideen om at Bibelen er dyrets merke omtalt i Johannes Åpenbaring er heldigvis så ekstrem at de aller fleste tenkende kristne vil ta avstand fra dårskapen. Beklageligvis kan vi i vår tid skue en trend i tiden blant Guds folk hvor vi ser en tydelig nedgradering av Bibelens posisjon blant mange kristne. Mens den historiske kirke har fremholdt Bibelen som øverste autoritet i spørsmål omkring tro og lære ser vi nå konturene av en trend blant Guds folk som indikerer at mange kristne i langt større grad tillegger autoritet til det de selv subjektivt opplever at Ånden forteller dem. Det er ikke ubibelsk å ha åndelige opplevelser som også kan innebære at Den Hellige Ånd taler direkte til enkeltindivider, men all slik tale må prøves på det skrevne Guds Ord slik vi finner det i Bibelen. Den Hellige Ånds primære oppgave er å peke på Jesus samt å overbevise verden om synd, rettferdighet og dom.” (John 16,8) “.. men talsmannen, den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære eder alle ting, og minne eder om alle ting som jeg har sagt eder. (John.14,26)  og videre “…Når talsmannen kommer, som jeg skal sende eder fra Faderen, sannhetens Ånd, som utgår fra Faderen, han skal vidne om meg.” (John 15,26) Den økende vektleggingen av “ens egen iboende Hellig Ånd” som autoritet på bekostning av Bibelen kan på mange måter tilskrives den religiøse strømningen som ble kalt “New Thought” fra slutten av 1800 tallet. Denne strømningen bestod av ulike okkulte og metafysiske bevegelser som vektla menneskets egne iboende guddommelighet og blir av mange ansett som den moderne trosbevegelsens åndelige fødested. En rekke karismatiske retninger (slike som Word Of Faith, Bethel Church, William Branham og ikke minst den “ny-apostoliske reformasjonen”  – er båret fram inspirert av nettopp denne type religionsforståelse. Klassisk bibelsk teologi blir uviktig og lærespørsmål tones ned og man legger vesentlig vekt på å skulle erfare eller å oppleve. Studier eller drøftelser av den “tørre” bibelboka blir irrelevant og det er langt mer kult å gi seg i kast med religiøsitet som inkluderer sterke emosjonelle opplevelser. Det er som med ekstremsporten, mennesker gir seg i kast med det som gir emosjonelle “kick” – en sterk følelse av åndelig nærvær, og det er slett ikke alle som tar seg bryet å etterprøve erfaringene med Guds Ord. Det føles godt og rett – og derfor kan man ukritisk kaste seg i det eller hengi seg. Driver åndelig risikosport Søkelys har tidligere en rekke ganger rettet et kritisk blikk på Bethel Church i Redding og det kontroversielle samarbeidet mellom IMI kirken og den nye religiøse bevegelsen. Videoen overfor er hentet fra en seanse i Bethel Church og en angivelig utgytelse av Den Hellige Ånd. Her ser vi en gruppe unge ukritisk hengi seg til krefter som neppe kan tilskrives Bibelens Hellige Ånd og det hele er en åndelig risikosport som i likhet med mange former for ekstremsport kan være farlig. Mye av det som bringes til torgs blant de ny-karismatiske kan best sammenlignes med “åndelig strikkhopp” eller å kaste seg ut for fjellet i en hangglider. Selv unger blir i Bethel Church dradd inn i galskapen:   Selv om vi på ingen måte vil sammenligne “The Bible Is The Mark Of The Beast folka” med virksomheten blant ny-karismatiske retninger finner vi likevel en fellesnevner i at man i mange sammenhenger langt på vei nedtoner Bibelens autoritet til fordel for den autoritet mange tilskriver “Den Hellige Ånd” eller “åndelig åpenbaringer” de hevder seg å ha fått. Det er ekstremt og trist å se at troende mennesker river i stykker Bibelen mens de messende skriker at Bibelen er dyrets merke, men det er også trist å se unge mennesker hengi seg til åndelige “fyllefester ala det vi har sett i regi av Bethel Church og pastor Bill Johnson.  Det vår tid trenger er ikke flere karismatiske strømninger eller bølger, men en re-reformasjon tilbake til Luthers “Skriften alene” prinsipp. Det er kun i Bibelen vi finner den ekte autoriteten og vår tid trenger sårt er å vende tilbake til Guds Ord. Av Johnny Skarstvedt

Én tanke om “Callum hadde sluttet å rive bibler, men er nå i gang igjen

  1. BiMOB’s are proven idiots. They don’t even know when their arguments fall apart. They’re like a person that gets in a car after the engine is ruined and says they’re driving down the street, when they are just sitting in a dead car. They are living in their own delusional fantasy worlds. I won’t SKYPE with Callum for three reasons. 1. I don’t like to skype. 2. He keeps changing his mind back and forth, so I don’t care about what he has to say on the subject of BiMoB. 3. I don’t find him all that interesting to talk to, the kid bores me and I tried to be nice. But darn, Cal, go read a book and learn something before talking to me, okay son?

Det er stengt for kommentarer.