Søkelys

                                                      


  Tilbake
   

 

Tony Miano maner Normisjon Rogaland til å omvende seg fra samarbeid med Bethel Church

Ber Guds folk bryte med dem som samarbeider med vranglærere

Street preacher og tidligere politimann Tony Miano som vil besøke Norge i januar 2014 er ikke akkurat begeistret for at Rogaland Normisjon nå åpner helt opp for reservasjonsløst samarbeid med Bethel Church. Det var i forrige uke at Søkelys kunne fortelle at Normisjon Rogaland nå sier ja til et tettere samarbeid med Bethel Church Redding. I en kommentar til Søkelys oppfordrer Miano bibeltroende kristne til å bryte med forsamlinger som åpner opp for samarbeid med vranglærere a la Bethel Church og deres smarbeidspartnere som "Jesus Culture", Todd Bentley eller andre representanter for den ny karismatiske apostel bevegelsen.

Den ny apostoliske apostel og profetbevegelsen har i Normisjon Rogaland og IMI kirken fått et solid brohode i Norge. Representanter for det som engang var en bibeltro og luthersk organisasjon valfarter i disse dager til den vesle byen Redding i California som huser den karismatiske sekten Bethel Church. Til høsten vil Normisjon i Rogaland få besøk av apostelsønnen Eric Johnson som er medpastor i Bethel Church Redding.

Guds folk bør bryte med Bethel relaterte forsamlinger

"Jeg tror og mener at bibeltroende kristne bør bryte med og skille seg ad fra personer, menigheter og organisasjoner som tøylesløst og bevist samarbeider med Bethel Church, Jesus Culture eller personer som Todd Bentley og Patrica King med flere," sier Tony Miano i en kommentar til Søkelys. Dersom Normisjon i Rogaland anser Bethel Church som en bibelsk menighet tror jeg ledelsen lokalt mangler den åndelige dømmekraften som skal til for å lede mennesker," sier Miano og fortsetter: "Ledelsen i Normisjon Rogaland må omvende seg fra sin tilknytning til Bethel Church, og uten en slik risikerer de å bli like så frafalne som Bethel Church er i dag.Forkynner et budskap som klør i øret

"Hovedproblemet med menn som Rick Warren, Bill Johnson, Joel Osteen og ikke minst Bethel Church og "Jesus Culture" er at de forkynner budskap som ikke støtet noen. I mange av disse kretsene måler man den åndelige temperaturen på forsamlingens størrelse, forkynnernes popularitet og derfor tyr man til å proklamere budskap som klør tilhørende i øret fremfor å fremlegge de bibelske sannheter. Jesus ble myrdet fordi hans samtid fant hans budskap støtende," forklarer Miano som selv nylig ble arrestert for å forkynne et budskap folk ikke tålte. "Veldig mange kristne er redde for å forkynne noe som støter de vantro, og grunnen er rett og slett at man elsker seg selv høyere enn det bibelske budskapet  som vekker reaksjoner.

Det finnes en rest som elsker Jesus


På tross av den karismatiske vinden fra Bethel Church og lignende retninger finnes det i Norge en rest av troende som er en vakker Jesu brud. Disse vil vokse i henhold til Faderens vilje, sier Miano og fortsetter: "Satans gjerninger som Bethel Church og organisasjoner og forsamlinger som har falt som bytte for løgnene fra Bethel vil ikke få makt over Jesu Kristi sanne legeme i Norge. "Jeg elsker mine kristne brødre i Norge og ser virkelig frem til å komme tilbake til Norge igjen for å stå sammen med mine brødre og søstre," avslutter Tony Miano som i januar 2014 vil besøke Norge og Rogaland sammen med blant annet Paul Washer og Don og Cindy Cullin.

Tilbake til Guds Ord

I motsetning til IMI kirken og Rogaland Normisjon som ønsker spre karismatiske fenomener som "ild tunneler" og "soaking" etter avdøde troendes krefter er det primært Guds Ord og utleggelse av Bibelen som står i sentrum under konferansen "Tilbake til Guds Ord". Her er ingen sterke spirituelle fenomener hvor ungdommer sanseløst hengir seg til demoniske krefter i noe som mest minner om en gedigen fyllefest. For den kristne kirke har det alltid vært forkynnelsen av Guds Ord som har vært sentrum, men for Normisjon og IMI kirken er tydeligvis det gamle evangeliet ikke lenger godt nok. Nå skal det sterkere saker til.


Av Kjell Andersen 

 

 

Sist oppdatert 18.07.13