Forsinket aprilspøk: Hva med Bill Johnson som generalsekretær i Normisjon?

Debatt i Normisjon etter skandalen med Torsviks ansettelsen og ufrivillige exit        (Forsinket aprilspøk)

Bill-Johnson-200x200Martin Cave i IMI kirken skal i følge avisen Dagen ha framsatt sterk kritikk mot organisasjonens ledelse etter fadesen omkring ansettelsen av Ingvar Torsvik. 270 Normisjon ansatte var samlet i Praha for å bli orientert om hvorfor ledelsen ombestemte seg, og i følge avisen Dagen var pastor Cave blant de tydeligste kritikere av prosessen som endte med buklanding. Kanhende pastor Cave heller ville ha satset på en importert generalsekretær? I så fall burde kanskje hans kontroversielle samarbeidspartner i Redding California være et dugende alternativ. Vi har samlet noen videoklipp som kunne fortelle hvordan møter og gudstjenester i Normisjon regi ville fortone seg da. (For ordens skyld,  vi glemte fjorårets aprilspøk)

Søndagskole – barnemøte

Ungdoms-møte på bedehuset?

Lovsangstreff for alle aldre

Fellesskap

Hjelpe hjemløse på dugnad

Menigheten i Bethel Church hjalp til med/for hjemløse. Hva den saken dreide seg om kan du lese her

Showtime eller kick off!

Få bilen fylt av “Fire!”

 Litt eldre? Du slipper lårhalsbrudd

 

Avisen Dagen fører for tiden en debatt omkring pastor Bill Johnsons teologi og Bethel Church i Redding California. Dette er klipp hentet fra You Tube som gir glimt av livet i forsamlingen til apostel Bill Johnson. I Norge fører IMI kirken i Stavanger ett tett samarbeid med Bethel Church og hundrevis av nordmenn reiser hvert år til den USA og den kontroversielle forsamlingen. Dersom ikke praksisen disse videoklippene viser får kristne til å se hvor ekstremt og ubibelsk dette er, så tror vi intet kan vekke opp et slumrende kristenfolk.