Forsinket aprilspøk: Hva med Bill Johnson som generalsekretær i Normisjon?

Debatt i Normisjon etter skandalen med Torsviks ansettelsen og ufrivillige exit        (Forsinket aprilspøk)

Bill-Johnson-200x200Martin Cave i IMI kirken skal i følge avisen Dagen ha framsatt sterk kritikk mot organisasjonens ledelse etter fadesen omkring ansettelsen av Ingvar Torsvik. 270 Normisjon ansatte var samlet i Praha for å bli orientert om hvorfor ledelsen ombestemte seg, og i følge avisen Dagen var pastor Cave blant de tydeligste kritikere av prosessen som endte med buklanding. Kanhende pastor Cave heller ville ha satset på en importert generalsekretær? I så fall burde kanskje hans kontroversielle samarbeidspartner i Redding California være et dugende alternativ. Vi har samlet noen videoklipp som kunne fortelle hvordan møter og gudstjenester i Normisjon regi ville fortone seg da. (For ordens skyld,  vi glemte fjorårets aprilspøk) Les videre