Pastor med AIDS som hadde omgang med menighetens kvinner fradømt sin stilling -nektes også adgang til kirken

Aids syk baptist-pastor som spredte mer enn Guds ord til forsamlingens kvinnelige medlemmer er fradømt sin stilling og dømt til å bryte alle bånd til kirken han betjente i 24 år

mcfarland-leaves-churchPastor Juan D. McFarland forlater nå  Shiloh Missionary Baptist kirke i Montgomery i vanære etter at en dommer beordret han til å bryte alle bånd med kirken han har tjenestegjort i.  Det var for litt over en måned siden at nyheten om at menighetspastoren i   Shiloh Missionary Baptist kirke i Montgomery som var HIV smittet og AIDS syk måtte gå etter at han hadde tilstått misbruk av narkotiske stoffer, underslag av kirkens økonomiske midler og ikke minst det faktum at han hadde hatt seksuell omgang med flere av kirkens kvinnelige medlemmer uten å fortelle at han var smittet av det dødelige viruset. Les videre

Aids syk baptist-pastor spredte mer enn Guds ord til forsamlingens kvinnelige medlemmer

AIDS syk Alabama pastor brukte tjenesten til å spre mer enn Guds ord, nå må flere kvinner i Shiloh Missionary Baptist kirke i Montgomery, Alabama sjekke om de selv har fått viruset

pastor-hivI en tid da nyheter om seksuell umoral blant kristne ledere og pastorer nærmest er dagligdags fikk menigheten Shiloh Missionary Baptist kirke i Montgomery, Alabama nylig et sjokkbudskap da deres pastor den 14 september bekjente at han hadde blitt smittet av HIV i 2003 og at dette i 2008 hadde utviklet seg til AIDS. Etter at den Aids rammede pastoren de påfølgende søndager avslørte stadig mer ble kirkens ledelse tvunget til å avskjedige sin pastor.  Blant annet kom det frem at deres mangeårige pastor hadde brukt narkotika, misbrukt kirkens midler og det ultimate sjokket, pastoren hadde begått hor, i kirkebygningen, -med flere kvinnelige medlemmer av forsamlingen, som nå i sjokk må oppsøke helsevesenet for å sjekke om de er smittet av deres pastor. Les videre