Pastor med AIDS som hadde omgang med menighetens kvinner fradømt sin stilling -nektes også adgang til kirken

Aids syk baptist-pastor som spredte mer enn Guds ord til forsamlingens kvinnelige medlemmer er fradømt sin stilling og dømt til å bryte alle bånd til kirken han betjente i 24 år

mcfarland-leaves-churchPastor Juan D. McFarland forlater nå  Shiloh Missionary Baptist kirke i Montgomery i vanære etter at en dommer beordret han til å bryte alle bånd med kirken han har tjenestegjort i.  Det var for litt over en måned siden at nyheten om at menighetspastoren i   Shiloh Missionary Baptist kirke i Montgomery som var HIV smittet og AIDS syk måtte gå etter at han hadde tilstått misbruk av narkotiske stoffer, underslag av kirkens økonomiske midler og ikke minst det faktum at han hadde hatt seksuell omgang med flere av kirkens kvinnelige medlemmer uten å fortelle at han var smittet av det dødelige viruset.

De dypt sjokkerte medlemmene av Shiloh Missionary Baptist kirke i Montgomery, Alabama er nå i ferd med å ta sine første skritt på en lang vei mot gjenopprettelse etter at deres dypt vanærte pastor Juan D. McFarland nå omsider forlater kirken etter at en rettslig kjennelse har beordret han til å fratre og bryte alle bånd med kirken. I følge
mcfarland10n-2-webkjennelsen kan McFarland ikke en gang besøke kirken for gudstjenester. Dommen falt torsdag i en rettssal i Montgomery County og dommer Charles Price har med dette satt en endelig strek på konflikten mellom McFarland og menighetenes ledelse som har vart i flere måneder. McFarland hadde tilstått at han ikke bare hadde AIDS, men at han også hadde ligget med flere kvinnelige kirkemedlemmer uten å fortelle dem at han hadde den dødelige sykdommen. Han tilsto også å bruke ulovlige rusmidler og underslå penger fra kirkefond, ifølge avisen Montgomery Advertiser nettside.

McFarland gikk rolig ut av bygningen torsdag etter at han hadde levert tilbake sine nøkler til kirken han har betjent i 24 år. “Hvem gjør slikt med folk og du skulle være leder? Hvem gjør slikt?” skal et anonymt kirkemedlem ha ropt da skandalen ble kjent i forrige måned. “Jeg kjenner en ung dame som er medlem av kirken som har fortalt at hun hadde ligget med ham flere ganger, men hun ønsker ikke å stå frem og nå er hun i gang med å sjekke seg for å finne ut om hun er smittet,” sa et annet kirkemedlem da skandalen ble kjent. “Jeg følger med henne fordi hun var slik et flott kirkemedlem, og så skjer dette. At pastoren ikke fortalte dem om sin AIDS sykdom, er en forbrytelse i seg selv,” sa et annet medlem rasende. Lee Sanford, som leder kirkens styre sa etter møtet hvor McFarland returnerte sine nøkler at stemningen var “spent” men ikke krigersk og Sanford sa videre at kirken alltid handlet i en ånd av tilgivelse mot sin tidligere pastor. Menigheten ser nå fremover og er alt i gang med å lete etter en kandidat som kan overta posisjonen til den nå avsatte pastoren. Forhåpentligvis finner de en pastor med et hjerte for hjorden og Guds Ord.