Pastor med AIDS som hadde omgang med menighetens kvinner fradømt sin stilling -nektes også adgang til kirken

Aids syk baptist-pastor som spredte mer enn Guds ord til forsamlingens kvinnelige medlemmer er fradømt sin stilling og dømt til å bryte alle bånd til kirken han betjente i 24 år

mcfarland-leaves-churchPastor Juan D. McFarland forlater nå  Shiloh Missionary Baptist kirke i Montgomery i vanære etter at en dommer beordret han til å bryte alle bånd med kirken han har tjenestegjort i.  Det var for litt over en måned siden at nyheten om at menighetspastoren i   Shiloh Missionary Baptist kirke i Montgomery som var HIV smittet og AIDS syk måtte gå etter at han hadde tilstått misbruk av narkotiske stoffer, underslag av kirkens økonomiske midler og ikke minst det faktum at han hadde hatt seksuell omgang med flere av kirkens kvinnelige medlemmer uten å fortelle at han var smittet av det dødelige viruset. Les videre