Er misjon blant jøder nødvendig? Jews for Jesus sier ja, Vatikanet sier nei

jesus-korsfestetInnlegg: Fra bibelhistorien leser vi at Gud valgte seg ut det jødiske folk som et redskap for sin store frelsesplan og lot sin sønn Jesus Kristus komme fra dette folket. Før Jesus ble tatt opp til himmelen sa han: “Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: døp dem til Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde det jeg har befalt dere. Og se, jeg med dere alle dager inntil verdens ende”. Matt. 28,18. Kristenheten har handlet på Jesus ord og mange misjonærer er i årenes løp sendt ut i verden for å forkynne de gode nyheter om Jesus Kristus, til sjelers frelse. Når det gjelder misjonering til jøder har det vært mye diskusjon om det er kristnes sak å misjonere, eller om det er Gud som skal åpne deres øyne for Jesus, deres Messias, når tiden er inne. Les videre

Tallet på messianske jøder er økende, er Gud i ferd med å ta dekket bort fra jødenes øyne?

jødene-se-messiasStadig flere jøder kan nå omtales som “Messianske jøder” -jøder som tror at Jesus Kristus er den lovede Messias. Som troende kristne vet vi at Jesus Kristus er den lovede Messias, Guds offerlam som bar verdens synder, men flesteparten av jødene er ikke i stand til å se det, og anerkjenner derfor ikke Jesus som den lovede Messias. Fredag kunne “Breaking Israel News” fortelle at Jerusalems sjefs rabbi skal ha slått fast “at nå er tiden inne for Gud til å åpenbare Messias,” og selv om ingen kan kreve noe av Gud, kan hans “krav” kanskje illustrere at det er en lengsel etter Messias blant Israels jøder Les videre