Er misjon blant jøder nødvendig? Jews for Jesus sier ja, Vatikanet sier nei

jesus-korsfestetInnlegg: Fra bibelhistorien leser vi at Gud valgte seg ut det jødiske folk som et redskap for sin store frelsesplan og lot sin sønn Jesus Kristus komme fra dette folket. Før Jesus ble tatt opp til himmelen sa han: “Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: døp dem til Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde det jeg har befalt dere. Og se, jeg med dere alle dager inntil verdens ende”. Matt. 28,18. Kristenheten har handlet på Jesus ord og mange misjonærer er i årenes løp sendt ut i verden for å forkynne de gode nyheter om Jesus Kristus, til sjelers frelse. Når det gjelder misjonering til jøder har det vært mye diskusjon om det er kristnes sak å misjonere, eller om det er Gud som skal åpne deres øyne for Jesus, deres Messias, når tiden er inne.
paven-666“Jøder trenger ikke tro på Jesus for å bli frelst”, ifølge et nytt dokument fra Vatikanet. “Kristnes plikt overfor jøder er primært å bekjempe antisemittisme, ikke å omvende jøder til tro på Jesus”. Dette slår Den katolske kirke fast i et nytt dokument som på prinsipielt grunnlag avviser å ha institusjoner som driver misjon blant jøder. Forholdet mellom de to religionene beskrives gjennom at de har felles opphav. Dokumentet som nylig ble presentert, slår også fast at Gud aldri har opphevet sin pakt med det jødiske folk. «Selv om jøder ikke kan tro på Jesus som verdens frelser, har de del i frelsen, fordi Guds gaver og kall ikke kan trekkes tilbake», heter det. Kirken må derfor se på misjon blant jøder på en annen måte enn den ser på misjon blant andre religioner og livssyn”.Så langt den katolske kirke.

jews-for-jesusI dag er “Jews for Jesus” den største internasjonale organisasjonen som forkynner Kristus til jøder, og de mener at forkynnelse definitivt er nødvendig, noe de har drevet med i nesten 40 år og med godt resultat. I løpet av disse årene har mange jøder konvertert til kristendommen, noe som har fått jødiske grupper til å rase, etter som de ser på dette som et angrep på jødedommen. “Jews for Jesus” ble grunnlagt i USA av jødiske Martin “Moishe” Rosen, som konverterte til kristendommen og ble innsatt som babtistpastor. Organisasjonen ser ikke på misjonering til jøder som noe nytt, for skiltet på bygningen til deres hovedkontor i San Fransisco sier “Established in 32 AD, give or take a year.” Foruten å være etablert i en rekke store byer i USA har “Jews for Jesus” også kontorer i Australia, Brasil, Canada, Frankrike, Tyskland, Israel, Sør-Afrika, England, Russland og i Ukraina. “Jews for Jesus” tror at jødedommen er kristendommens rot. De tror på treenigheten og at Jesus er den lovede Messias som sonet for alles synder på Golgata kors. Styret består i dag av 15 personer; 9 messianske jøder og 6 ikke-jødiske kristne. Videoen nedenfor er fra Jews for Jesus

https://www.youtube.com/watch?v=3tjNSAkqW84
“Outreach Judaism”, en svært aktiv internasjonal organisasjonen som arbeider for å tovia-singerbringe enkeltmennesker og familier nærmere til deres jødiske kultur og tradisjoner. De ser ikke med blide øyne på det de kaller “fundamentalistiske kristne misjonærer”, som de mener leder jøder vekk fra deres opphav.
Organisasjonens stifter og leder er Tovia Singer, (bildet) en svært kjent og respektert rabbi. I likhet med mange jøder fikk Singer i ung alder stifte bekjentskap med antisemittismen og beskyldningene om at jødene har skylden for at Jesus ble drept. “Outreach” Judaism kaller seg en motpol til kristendommen og deres mål er “å respondere direkte og effektivt for å avsløre kristne misjonærer som har som mål å få jøder til å konvertere til kristendommen”. De oppfatter det nye testamentet som en bok som angriper jødedommen, og de hevder at kristne bruker aggressive metoder og påtvinger det nye testamentet på mennesker.
Singer har viet livet sitt til arbeidet som “Outreach Judaism” driver, og han er meget nidkjær for den Gud han har viet sitt liv til; Abraham, Jacob, og Isaks Gud, den eneste Gud han finner i Tanach (GT). Han ser etter eget utsagn ingen bevis for at GT inneholder noe som helst om Jesus Kristus. Singer påstår at alle setninger som kristne viser til fra Tanach er tatt ut av sin sammenheng, og sier videre at kristne også har jukset ved forandre ord i tekstene. Ved hjelp av bøker, foredrag, radio og tv program der han debatterer både mot messianske jøder og kristne, forsøker han å motbevise at Jesus er verdens frelser. (Videoen nedenfor er en debatt mellom den messianske karismatiske kristne lederen, Dr Michael Brown og Rabbi Tovoa Singer)

https://www.youtube.com/watch?v=jOifPwOvd58
Tovia Singer reiser verden rundt og gir hundrevis av foredrag hvert år i synagoger og ved universiteter. Fra 2002 til 2010 ledet han “The Tovia Singer Show” på israelsk nasjonal radio. Programmene hadde mange interessante gjester og Singer intervjuet israelske og amerikanske politikere, rabbier, terrorofre, forfattere m.fl. Programmet startet opp igjen i 2013. På youtube kan man se interessante debatter mellom lederne av de to organisasjonene “Jews for Jesus” og “Outreach Judaism”.

Hindrer evangeliet
Også i Israel er det organisasjoner som aktivt arbeider for å hindre enhver form for kristen misjonsvirksomhet. Rett før jul kom denne kraftsalven fra Benzi Gopstein, lederen for den ytterliggående jødiske organisasjonen Lehava, på det ultraortodokse israelske nettstedet Kooket: “Kristne må ikke få feire jul i Israel. Julen har ingen plass i Det hellige land. La oss fjerne vampyrene før de nok engang drikker vårt blod”. I artikkelen omtaler han kristendommen som jødenes dødelige fiende gjennom hundrevis av år. “Kirken har benyttet hele sin verktøykasse for å ødelegge det jødiske folk”, skriver han, og mener at den kristne kirke fortsetter sin kamp mot jødene. Gopstein går særlig hardt ut mot kristne grupper som driver misjonering i Israel. “Disse vampyrene og blodsugerne klamrer seg nå til et siste håp: Misjonering. Hvis jøder ikke kan drepes, kan de fortsatt bli konvertert til kristendommen”, skriver han. En liberal jødisk gruppe har bedt politiet etterforske om Gopsteins uttalelser er straffbare, skriver avisen Haaretz.
Synet på kristen misjonering er uten tvil et brennbart tema blant jøder, men selv om det er brennbart blant jøder bør det ikke hindre kristne i å fortelle jøder at Jesus er den sanne Messias,men som kristne vet vi at tingene med Israel og det jødiske folk vil skje i henhold til det profetiske ord. Inntil jødene sanner at Jesus er Messias skal vi som Guds folk be for og velsigne Israel. Den kristne kirke har en mørk historie i forhold til det jødiske folk og erstatnings-teologien som mange kirker i vår tid forfekter er etter mitt syn en farlig lære som ikke finner støtte verken i Jesu ord eller i Paulus skrifter.

Skrevet av BE

5 tanker om “Er misjon blant jøder nødvendig? Jews for Jesus sier ja, Vatikanet sier nei

  • Endelig noe fornuftig fra Paven. Han har nå i det minste skjønt det.. Kristne som er ute etter jødiske sjeler for å få dem til å omvende seg til kristendommen er MYE verre en fysisk død. De kutter kontakten med HaShem og frelsen.
   Kristne som driver med denne ondskapen burde mottatt den hardeste Torah straff. En personlig tro kan ikke tvinges på andre. De kristne har også gjort seg upopulære blant mange jøder. Jødene har ikke glemt historien der de er blitt trakassert forfulgt drept massakrert osv.

   Jeg oppfordrer alle kristne til å holde seg langt unna jødenes tro.

 1. Deuteronomy 13 er en advarsel ⚠ de kristne bør forstå de vil aldri forstå hva HaShem har sagt til jødene.

  13:1
  What ever I command you, take care to do it; you shall not add to it, nor diminish from it.

  13:2
  If there arises among you a prophet, or a dreamer of dreams, and gives you a sign or a wonder,

  13:3
  And the sign or the wonder, comes to pass, of which he spoke to you, saying, Let us go after other gods, which you have not known, and let us serve them;

  13:4
  You shall not listen to the words of that prophet, or that dreamer of dreams; for the Lord your God tests you, to know whether you love the Lord your God with all your heart and with all your soul.

  13:5
  You shall walk after the Lord your God, and fear him, and keep his commandments, and obey his voice, and you shall serve him, and hold fast to him.

  13:6
  And that prophet, or that dreamer of dreams, shall be put to death; because he has spoken to turn you away from the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, and redeemed you out of the house of slavery, to thrust you out of the way which the Lord your God commanded you to walk in. So shall you purge the evil away from the midst of you.

  13:7
  If your brother, the son of your mother, or your son, or your daughter, or the wife of your bosom, or your friend, which is as your own soul, entice you secretly, saying, Let us go and serve other gods, which you have not known, you, nor your fathers;

  13:8
  Of the gods of the people who are around you, near you, or far off from you, from one end of the earth to the other end of the earth;

  13:9
  You shall not yield to him, nor listen to him; nor shall your eye pity him, nor shall you spare him, nor shall you conceal him;

  13:10
  But you shall surely kill him; your hand shall be first upon him to put him to death, and afterwards the hand of all the people.

  13:11
  And you shall stone him with stones, that he die; because he has sought to thrust you away from the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, from the house of slavery.

  13:12
  And all Israel shall hear, and fear, and shall do no more any such wickedness as this is among you.

  13:13
  If you shall hear say in one of your cities, which the Lord your God has given you to live there, saying,

  13:14
  Certain men, wicked persons, have gone out from among you, and have drawn away the inhabitants of their city, saying, Let us go and serve other gods, which you have not known;

  13:15
  Then shall you inquire, and make search, and ask diligently; and, behold, if it is true, and the thing certain, that such abomination is done among you;

  13:16
  You shall surely strike the inhabitants of that city with the edge of the sword, destroying it completely, and all that is in it, and its cattle, with the edge of the sword.

  13:17
  And you shall gather all the plunder of it into the midst of the street and shall burn with fire the city, and all the plunder from it, for the Lord your God; and it shall be a heap forever; it shall not be built again.

  13:18
  And nothing of that which was devoted to destruction shall remain in your hand; that the Lord may turn from the fierceness of his anger, and show you mercy, and have compassion upon you, and multiply you, as he has sworn to your fathers;

  13:19
  When you shall give heed to the voice of the Lord your God, to keep all his commandments which I command you this day, to do that which is right in the eyes of the Lord your God.

 2. Selv Jeremy må ta imot Jesus Kristus for å bli frelst. Han må ha Jesus som sin kjepp og sin stav i livet sitt. Enkelt og greit.

  • Jesus kan ikke frelse noen som helst. Han klarte ikke å ta var på seg selv en gang. Kalle han for jødenes konge? Han var ikke sønn av David en gang. jeg tror ikke på en falsk Messiah. Han kan forbli hedningene sin messiah.

   Jeg vet hvem som er min konge Psalm 62:2
   My soul waits in silence only for God; from him comes my salvation.

   62:3
   He alone is my rock and my salvation; he is my fortress; I shall not be greatly moved.

   Isaiah 43:11 I myself, am the Lord; and beside me there is no savior. No Jesus

   Isaiah 42:I am the Lord; that is my name; and my glory will I not give to another, neither my praise to carved idols.

   { Do not give glory to another name>>no Jesus }

   Så Birgir bare behold den falske G-den din som ikke kan frelse.

   Birgir se her>>>>Psalm 146:3 Do not put your trust in princes, nor in the son of man, in whom there is no help. Ingen hjelp i menneskesønnen Jesus overhodet. Aldri stole på en man,,

Det er stengt for kommentarer.