Tallet på messianske jøder er økende, er Gud i ferd med å ta dekket bort fra jødenes øyne?

jødene-se-messiasStadig flere jøder kan nå omtales som “Messianske jøder” -jøder som tror at Jesus Kristus er den lovede Messias. Som troende kristne vet vi at Jesus Kristus er den lovede Messias, Guds offerlam som bar verdens synder, men flesteparten av jødene er ikke i stand til å se det, og anerkjenner derfor ikke Jesus som den lovede Messias. Fredag kunne “Breaking Israel News” fortelle at Jerusalems sjefs rabbi skal ha slått fast “at nå er tiden inne for Gud til å åpenbare Messias,” og selv om ingen kan kreve noe av Gud, kan hans “krav” kanskje illustrere at det er en lengsel etter Messias blant Israels jøder Les videre