Jan Hanvold: Mulige profetiske tegn som varsler dom over Norge

TV visjon Norge grunnlegger Jan Hanvold ser utnevnelsen av Stoltenberg til Nato-sjef og Børre Knudsen filmen samt kampen om legers rett til reservasjonsrett som tegn på en kommende dom over Norge

hanvold-facebookTV Visjon Norge leder Jan Hanvold som nylig lovet Ludvig Nessa sendetid på sin tv kanal etter at han i frustrasjon over Ulf Ekmans konvertering, bestemte seg for å kaste ut Livets Ord fra Visjon Norge ser nå mange domstegn over vår nasjon. I en sak publisert på Hanvolds egen facebook side antyder Hanvold at de gamle profetiene omkring en mulig russisk invasjon av deler av Norge og Sverige snart kan gå mot sin oppfyllelse. En rekke kjente kristne profeter ledet an av blant annet Lebesbymannen og Emanuel Minos har advart om at Norge en gang vil bli stilt til ansvar for vårt frafall, våre fosterdrap og vår likegyldige holdning til Guds lov som ettertrykkelig forbyr såkalte likekjønnede ekteskap.

Les videre