Jan Hanvold: Mulige profetiske tegn som varsler dom over Norge

TV visjon Norge grunnlegger Jan Hanvold ser utnevnelsen av Stoltenberg til Nato-sjef og Børre Knudsen filmen samt kampen om legers rett til reservasjonsrett som tegn på en kommende dom over Norge

hanvold-facebookTV Visjon Norge leder Jan Hanvold som nylig lovet Ludvig Nessa sendetid på sin tv kanal etter at han i frustrasjon over Ulf Ekmans konvertering, bestemte seg for å kaste ut Livets Ord fra Visjon Norge ser nå mange domstegn over vår nasjon. I en sak publisert på Hanvolds egen facebook side antyder Hanvold at de gamle profetiene omkring en mulig russisk invasjon av deler av Norge og Sverige snart kan gå mot sin oppfyllelse. En rekke kjente kristne profeter ledet an av blant annet Lebesbymannen og Emanuel Minos har advart om at Norge en gang vil bli stilt til ansvar for vårt frafall, våre fosterdrap og vår likegyldige holdning til Guds lov som ettertrykkelig forbyr såkalte likekjønnede ekteskap.

Kan dette være et profetisk bilde, å et forvarsel for den kommende dom over Norge? Jens borre-knudsen-blodStoltenberg blir ny Nato sjef. Samfunns profeten Børre Knudsen film, en prest og en plage går for fulle hus. Reservasjonsretten.Vi feirer 200 år for grunnloven. Norges politikere stemte Gud ut av den norske grunnloven, slik at Norge nå er et sekulært land. Hvor alle guder har lik rett. Bare for, å nevne noe av det kritiske bilde. Hvor nær er vi den 3 verdens krig, som omhandler den store Gog-krigen ? At vi lever i høy profetiske tider er det uten tvil om. Enhver som leser sin bibel, å er døpt i Den Hellige Ånd skjønner at vi lever i de ytterste tider.

Gog i Magogs land

Når vi leser om Gog i Mogogs land, fyrsten over Ros, Mesek og Tubal. I Esekiel 38 og 39. Står det helt klart. Josefus identifiserer Magog som skyterne, og Gogs rike kan da vanskelig være noe annet enn det nåværende Russland ( Ros) Magogs land i det ytterste Norden. Profetien snakker om de siste dager, ved årenes ende. Da jødene er samlet ifra alle verdens riker og bor trygt på Israels fjell. Vil en stor koalisjon, under ledelse av Gog gjøre et krigstog inn i Israel. Med sine allierte Iran, og andre muslimske stater. Så vil Gud gog-krigenknuse dem, der. Dette kan du lese om i kappitel 39. Hva vil vesten gjøre ? Ingen ting. De vil bare snakke diplomati : Esekiel 38:13 « Sjeba og Dedan og kjøpmennene ifra Tarsis og alle deres unge løver. Skal si til deg : Har du kommet for å rane og røve? Har du samlet dine skarer for å vinne hærfang ? For å føre bort sølv og gull, for å fa fe og gods, for å vinne et stort bytte ? De unge løver her her er Storbrittania, USA, Canada og Australia. Altså nasjoner av unge løver som ikke eksisterte på Esekiel tid. Og de vil ganske enkelt ikke gjøre noe annet enn å snakke.Og ikke hjelpe Israel.

Russisk nasjonalisme 

Vi ser Putin, som har største delen av russerne med seg. Russerne er utrolig Putin_guns1-320x288nasjonalistiske i sin holdning. Det har vi sett nå når det gjelder Krim. Vi så det når det gjaldt Sør-Osetia i 2008. Vi har sett dette i Tsjetsjenia og i den interne krigen i Moldova. Hvor Transnistia, ble separert ifra Moldova i 1993. Og ble til en egen stat, bare akseptert av Russland. Hvor det står en stor russisk divisjon og vokter grensene til Moldova. Bare for å nevne noe.
Russerne vil ikke miste innflytelse i Øst. Og vil bruke et påskudd til, å beskytte den russiske minoriteten i Estland, Latvia og  Litauen, Ukraina og Moldova, til å ta disse landene tilbake. Mange russere ønsker seg tilbake til Sovjet tiden.
Det er blitt profetert at Russerne vil ta Nord-Norge og Sverige. Er tiden inne for det ? Det vil være en provokasjon, å utnevne Stoltenberg til leder av Nato nå. Men vi skulle ta også dette som et profetisk tegn, som alle de andre tegnene som vi ser på det store frafallet ifra Gud i Norge og vesten.

Vi må gjøre bot og søke Gud

jan-hanvoldEn ting som er sikkert, vi trenger, å be for Norge og Sverige.Og ikke glemmer våre venner i Øst-Europa. De trenger våre forbønner nå. Vi trenger, å gjøre bot innfor Norge. Og at abort-saken igjen er i Fokus, bør være et varsel om at snart Norges synde mål er fullt. Da kommer dommen. Heldigvis er det bare Gud som vet dagen eller timen. Men vi burde prøve ,å tyde tidens tegn. Uansett Jesus er svaret. Og la oss omvende oss ifra våre synder, så vekkelse kan komme istedet for dom,” skriver Jan Hanvold i sitt facebook innlegg.

Nessa tilbake på Visjon Norge?

En av dem som muligens kan glede seg over Hanvolds sterke reaksjoner på at Ekman blir ludvignessa_dukkekatolsk er Ludvig Nessa. Kort tid etter at det ble kjent at Ulf Ekman forrådte reformatorisk kristendom la Jan Hanvold inn en melding på Ludvig Nessa’s facebook side hvor Nessa ble tilbudt sendetid Visjon Norge i stedet for Livets Ord og Ulf Ekman som er kastet ut. Hvorvidt Jan Hanvold akter å følge opp sitt tilbud til Ludvig Nessa gjenstår å se for overfor Søkelys kan Nessa bekrefte tilbudet samtidig som han kan fortelle at Jan Hanvold ennå ikke kommet med noe mer konkret enn  «Hei Ludvig! Nå må du skjerpe deg å få lagt noen bra tv-program. Vi er klare til å legge deg på Visjon Norge nå. Du kan få sende tida til kjetteren, han har vi nå tatt av lufta. Så la meg høre ifra deg.» “Jeg skal innpå Visjon Norge i neste uke og håper å få snakke med Jan Hanvold da,” sier Nessa som er glad for tilbudet om sendetid på den kontroversielle kristne tv-kanalen.

hanevoldJan Hanvold: “Apostel” med ukomplisert kristen tro. Startet i 1984 opp den første norske tros-skolen basert på Kenneth Hagins prinsipper. Etter noen år med drift endte det med dundrende konkurs. Senere startet han opp Visjon Norge som har blitt en kontroversiell men relativt populær tv kanal med seere over hele landet.

3 tanker om “Jan Hanvold: Mulige profetiske tegn som varsler dom over Norge

  1. Her gjengir Jan Hanvold slik jeg oppfatter det profetiske tanker mange har hatt helt tilbake til 1907. Jeg er enig i den prinsipielle kritikken av Hanvold på mange områder, men til hans fordel må jeg si følgende: Hanvold har ennå ikke oppfordret folk til å finne frem viskelæret for å endre eller korrigere Bibelen. Jehovas vitner som har sin egen utgave av Bibelen har i sin oversettelse utelatt enkelte tekster (og skrevet at disse er tilføyelser) Dere skjønner ikke at dere bringer frafall inn i folket.

  2. Jeg forsvarer ikke Hanvold men beklager ditt bidrag i debatten om Bibelen. Verden og de vantro gjør nær sagt hva som helst for å kvitte seg med Guds ord og bud, og så er du med på å dra lasset sammen med dem. Det overrasker meg. Leter du, finner du helt sikkert lærde som fastslår at Jesu ord omkring ekteskapet er en katolsk oppfinnelse for å tekkes det katolske ekteskaps sakramentet.

  3. Mye av det Jesus sa, sa han til jødene, under Loven.
    F.eks “jeg er ikke sendt til andre enn de fortapte får av Israels hus”. Og “det er ikke rett å ta brødet fra barna og gi det til hundene”.
    Så en liten smule ydmykhet i hva Jesus mente med en del av sine utsagn er helt nødvendig. Hvis man da ikke vil nærme seg fariseerne og de skriftlærde….

Det er stengt for kommentarer.